Informace k ochraně dat

Poznámky k ochraně údajů

Těší nás Váš zájem o náš podnik a naše produkty. Při používání naší on-line nabídky má ochrana Vaší soukromé sféry velký význam. Osobní údaje získané při návštěvě našich webových stránek zpracováváme podle zákonných ustanovení platných pro země, v který příslušné webové stránky spravujeme.

Zjišťování a zpracování osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, tak náš webový server uloží jméno vašeho poskytovatele internetových služeb, IP adresu, webovou stránku, ze které jste navštívili naše stránky, a také datum a délku návštěvy našich stránek. Použití IP adresy je omezeno do té míry, jak je to technicky nutné; tedy zkráceně pro statistické účely, a proto je adresa využívána pouze anonymně. Není spojena s žádnými osobními údaji. Používáme cookies, abychom zjistili preference návštěvníků, tedy pro zlepšení obsahu našich webových stránek. Každý jednotlivý uživatel zůstává v anonymitě. Osobní údaje se ukládají pouze tehdy, pokud jsou zadávány dobrovolně v on-line poskytovaných službách.

Vezměte prosím na vědomí následující informace o používání Google Analytics:

Tato webová stránka používá Google Analytics, webové analytické služby poskytované společností Google, Inc. (“Google”). Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, aby pomohly analyzovat využívání webové stránky. Informace o užívání této webové stránky vygenerované souborem cookie (včetně vaší IP adresy) budou předány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech.

V případě aktivace IP anonymizace, Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní strany v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána a zkrácena na serverech Google ve Spojených státech. Jménem poskytovatele webových stránek bude Google využívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv na internetových stránkách, činnosti provozovatelů internetových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu poskytovatelem internetových stránek.

Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty uchovávanými u Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Uvědomte si však, že pokud to uděláte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této webové stránky. Dále můžete zabránit Googlu ve sběru a využívání dat (cookies a IP adresy) stažením a instalací plug-in pro prohlížeč, který je dostupný na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Můžete odmítnout používání Google Analytics kliknutím na následující odkaz (Disable Google Analytics (zákaz Google Analytics)). Opt-out cookie budou vyslány do počítače, což zabraňuje budoucímu shromažďování dat při návštěvě této webové stránky.

Bližší informace o podmínkách použití a privátních datech lze nalézt na http://www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo na https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Upozorňujeme, že na tomto webu je kód Google Analytics doplněn o “anonymizeIp” aby se zajistil anonymizový sběr IP adres (tzv. IP maskování).

Využívání a poskytování osobních údajů dále, účelové vázání a možnost volby

Používáme technické údaje na administraci webových stránek. Vaše osobní údaje v požadovaném obsahu pro spravování zájemců a zákazníků, pro informace o nových produktech, průzkum produktů a pro interní marketingové účely. Účast na těchto akcích je dobrovolná. Pokud s tím nesouhlasíte, můžete se kdykoliv z těchto služeb odhlásit. Je to možné po dobu služby anebo na vždy uvedené e-mailové adrese. V tu chvíli budou Vaše údaje zablokované. Naši pracovníci, kteří pracují s údaji jsou vázaní mlčenlivostí.

Bezpečnost

Společnost Schaeffler AG využívá technické a organizačně bezpečnostní opaření na ochranu Vašich údajů proti náhodné anebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení anebo přístupu neoprávněných osob. Tato bezpečnostní opatření jsou společně s technologickým vývojem neustále vylepšována.

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Naše poznámky k ochraně údajů pro tyto stránky neplatí.

Právo na přístup k informacím a právo odvolat souhlas

Máte právo obdržet bezplatně na požádání informace o vašich uložených osobních údajích. Máte také právo na opravu nesprávných informací a zablokování nebo vymazání vašich osobních údajů, pokud neexistují žádné zákonné povinnosti uchovávat tato data, které by tomu bránily. Adresujte případné dotazy týkající se ochrany dat na:

Thomas Biedermann
Data Privacy Officer
Schaeffler AG
Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach
Spolková republika Německo
Datenschutz@schaeffler.com

 

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat