Oznámení o používání souborů cookies

Při návštěvě internetových stránek společnosti Schaeffler AG nebo společností, ve kterých společnost Schaeffler AG přímo či nepřímo vlastní majoritní majetkový podíl (Schaeffler Group), budou na Vašem koncovém zařízení umístěny informace v podobě tzv. „souborů cookies“. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které umožňují vyhodnocování užívání internetových stránek, ukládání nastavení a údajů ve Vašem internetovém prohlížeči a přizpůsobení internetových stránek Vašim zájmům a zobrazování reklam vycházejících z Vašich zájmů na jiných internetových stránkách. Neshromažďujeme žádné osobní údaje prostřednictvím souborů cookies, pokud jste nám k tomu výslovně nedal/a souhlas.

1. Druhy souborů cookies

V závislosti na jejich funkci a účel lze soubory cookies rozdělit do dvou kategorií: technicky nezbytné soubory cookies a nepovinné soubory cookies. Mohou se také vyskytovat tzv. soubory cookies první strany, které ukládáme jakožto provozovatel našich internetových stránek a tzv. soubory cookies třetích stran, které ukládá jiná internetová doména než my. V zásadě lze jakýkoli soubor cookie odstranit výmazem paměti cache internetového prohlížeče, čímž platnost takového souboru bezprostředně skončí.

Níže uvádíme seznam veškerých souborů cookies, které jsou používány na našich internetových stránkách, jakož i další informace o účelech, dobách platnosti a druzích těchto souborů.

Technicky nezbytné soubory cookies

Technicky nezbytné soubory cookies jsou nezbytné k umožnění navigace našich internetových stránek a k provozování základních funkcí těchto stránek. Bez těchto souborů cookies mohou být možnosti užívání našich internetových stránek omezeny.

 
Název Účel Doba platnosti Druh
SchaefflerGroup.Session
(jednotlivé uživatelské relace, tj. návštěvy)
Počítá počet relací a přidělí anonymní identifikátor každému návštěvníkovi. Do ukončení relace Soubor cookie první strany
_haupia_id Zajišťuje funkčnost vyhledávače pro vyhledávání na našich internetových stránkách. 30 minut od posledního přístupu Soubor cookie první strany
loglevel Sleduje chyby na našich internetových stránkách. Do ukončení relace Soubor cookie první strany (lokální uložení)
scf_cookielayer_storage Ukládá informace o tom, zda uživatel potvrdil oznámení o souborech cookie. 30 dní Soubor cookie první strany (lokální uložení)
localstorage Zjišťuje, zda je lokální uložení možné v rámci používaného internetového vyhledávače. 1 minuta Soubor cookie první strany (lokální uložení)
sc_mb_dl Slouží k dočasnému uložení nákupního košíku k objednávaní tištěných médií. Časově neomezená platnost Soubor cookie první strany (lokální uložení)
sc_mb_or Slouží k dočasnému uložení nákupního košíku ke kolekci médií ke stažení Časově neomezená platnost Soubor cookie první strany (lokální uložení)
bitmovinplayer_config Zjišťuje startovní bitovou rychlost pro hraní video nahrávek a ukládá jiná nastavení jako např. hlasitost. Časově neomezená platnost Soubor cookie první strany (lokální uložení)
PHPSESSID Počítá počet relací při kterých dochází ke stažení obsahu a přiděluje anonymní identifikátor každému návštěvníkovi. Do ukončení relace Soubor cookie třetí strany (schaeffler-cdn.com)
repxpertCookiePermission Ukládá informace o tom, zda uživatel potvrdil oznámení o souborech cookie. 30 dní Soubor cookie první strany (lokální uložení)
JSESSIONID Počítá počet relací při a přiděluje anonymní identifikátor každému návštěvníkovi. Do ukončení relace Soubor cookie první strany (lokální uložení)
cookiesession1 Počítá počet relací při a přiděluje anonymní identifikátor každému návštěvníkovi. Do ukončení relace Soubor cookie první strany (lokální uložení)
cookiesAccepted Ukládá informace o tom, zda uživatel potvrdil oznámení o souborech cookie. 90 dní Soubor cookie první strany (lokální uložení)
schaeffler-tomorrow-cookielayer Ukládá informace o tom, zda uživatel potvrdil oznámení o souborech cookie 90 days Soubor cookie první strany (lokální uložení)
schaeffler-tomorrow-intro Ukládá informace o tom, zda úvod (bílá oblast s logem Tomorrow) již byl zobrazen v současné uživatelské relaci. Úvod by měl být zobrazen pouze jednou v průběhu stejné uživatelské relace. Do ukončení uživatelské relace Soubor cookie první strany (lokální uložení)
 

Nepovinné soubory cookies

Nepovinné soubory cookies shromažďují informace o užívání našich internetových stránek, slouží k jejich optimalizaci a umožňují zpracování reportů o pravděpodobných zájmech a pravděpodobných demografických vlastnostech návštěvníků. Mohou být rovněž využity k nabízení cíleného obsahu, který je pro uživatele relevantní a upraven k jeho zájmům. Tento poslední druh informací může být sdílen s třetími stranami jako např. inzerenty.

 
Název Účel Doba platnosti Druh
_ga Prvky programů Google Analytics a Google advertising: tento soubor cookie nám umožňuje analyzovat Vaše užívání našich internetových stránek prostřednictvím programu Google Analytics a zajišťuje funkčnost prvků programu Google advertising. Slouží k odlišování mezi jednotlivými návštěvníky. 2 roky Soubor cookie první strany
_gid Prvky programů Google Analytics a Google advertising: tento soubor cookie nám umožňuje analyzovat Vaše užívání našich internetových stránek prostřednictvím programu Google Analytics a zajišťuje funkčnost prvků programu Google advertising. Slouží k odlišování mezi jednotlivými návštěvníky. 24 hodin Soubor cookie první strany
_gat Prvky programů Google Analytics a Google advertising: tento soubor cookie nám umožňuje analyzovat Vaše užívání našich internetových stránek prostřednictvím programu Google Analytics a zajišťuje funkčnost prvků programu Google advertising. Slouží k odlišování mezi jednotlivými návštěvníky. 1 minuta Soubor cookie první strany
_ga-disable Vypne program Google Analytics pro aktuální internetové stránky. Časově neomezená platnost Soubor cookie první strany
conversion, doubleclick, _gac, _gads Tyto soubory cookies slouží k dodržení pravidel programu Google ad rules (pravidla pro reklamy) a měření konverzí. Mohou být umístěny prostřednictvím prvku pro remarketing nebo prostřednictvím programu Google AdWords. Maximálně 540 dní Soubor cookie třetí strany (google.com, googleadservices.com, doubleclick.net)
VASTUtil; totalcalls; totalcallstimeout Tento program je používán pro komunikaci mezi reklamním serverem a přehrávačem video medií. Provozovatel našich internetových stránek tyto soubory cookies nepoužívá; nicméně tyto soubory jsou umísťovány přehrávačem video medií a neobsahují žádné informace. Časově neomezená platnost Soubor cookie první strany (lokální uložení)
schaeffler75_* Spravuje anketu o spokojenosti uživatelů na těchto internetových stránkách. 1 rok Soubor cookie třetí strany (myaudience.de)
AkamaiAnalytics_BrowserSessionId Přidělí anonymní identifikátor každému návštěvníkovi, který si přehraje video. Slouží k analyzování přehrávače video médií. Do ukončení uživatelské relace Soubor cookie první strany
akamai_clientId Přidělí anonymní identifikátor každému návštěvníkovi, který si přehraje video. Slouží k analyzování přehrávače video médií. Časově neomezená platnost Soubor cookie první strany (lokální uložení)
HTML_BitRateBucketCsv Měří dobu přehrávání video-záznamů v přehrávači video médií pro každého návštěvníka podle bitové rychlosti. Slouží k analyzování přehrávače video médií. Do ukončení uživatelské relace Soubor cookie první strany
HTML_VisitCountCookie Spočítá počet shlédnutí video záznamu v přehrávači video médií. Slouží k analyzování přehrávače video médií. Do ukončení uživatelské relace Soubor cookie první strany
HTML_VisitIntervalStartTime Měří začátek intervalu mezi návštěvami internetových stránek v přehrávači video médií. Slouží k analyzování přehrávače video médií. Do ukončení uživatelské relace Soubor cookie první strany
HTML_VisitValueCookie Vypočítá hodnotu návštěvy internetových stránek na základě doby přehrávání videa v přehrávači video médií v případě jedné návštěvy a počtu procesů rebuffer při přehrávání. Slouží k analýze přehrávače video médií. Do ukončení uživatelské relace Soubor cookie první strany
HTML_isPlayingCount Spočítá kolikrát došlo k přehrání konkrétního videa v přehrávači video médií. Slouží k analýze přehrávače video médií. Do ukončení uživatelské relace Soubor cookie první strany
_hjClosedSurveyInvites Tento soubor cookie je nastaven poté co se uživatel zapojí do ankety Hotjar survey prostřednictvím okna popup. Zajišťuje, aby se stejná anketa zobrazila uživateli pouze jednou. 1 rok Soubor cookie první strany
_hjDonePolls Tento soubor cookie je nastaven poté co uživatel vyplnil anketu Hotjar survey prostřednictvím aplikace Feedback Poll Widget. Zajišťuje, aby se stejná anketa již uživateli nezobrazila poté co jí vyplní. 1 rok Soubor cookie první strany
_hjMinimizedPolls Tento soubor cookie je nastaven poté co uživatel minimalizuje okno aplikace pro zpětnou vazbu nazvané Hotjar’s Feedback Poll Widget. Zajišťuje, aby předmětné okno zůstalo minimalizované, když se uživatel pohybuje po stránce. 1 rok Soubor cookie první strany
_hjDoneTestersWidgets Tento widget (mini-aplikace) je nastaven poté co uživatel odeslal své údaje prostřednictvím mini-aplikace Hotjar Recruit User Widget. Zajišťuje, aby se stejný formulář již uživateli nezobrazoval poté co jej vyplnil. 1 rok Soubor cookie první strany
_hjMinimizedTestersWidgets Tento soubor cookie je nastaven poté co uživatel minimalizuje okno aplikace pro zpětnou vazbu nazvané Hotjar’s Feedback Poll Widget. Zajišťuje, aby předmětné okno zůstalo minimalizované, když se uživatel pohybuje po stránce 1 rok Soubor cookie první strany
_hjIncludedInSample Tento soubor cookie umožňuje programu Hotjar vědět, zda konkrétní uživatel patří do skupiny uživatelů používané k účelům sledovacího programu Hotjar Funnel Tracking. 1 rok Soubor cookie první strany
emos-session Tento soubor cookie nám umožňuje analyzovat Vaše užívání našich internetových stránek prostřednictvím programu Econda. Slouží k rozlišování mezi jednotlivými návštěvníky. Do ukončení uživatelské relace Soubor cookie třetí strany (econda-monitor.de)
emos-visitor Tento soubor cookie nám umožňuje analyzovat Vaše užívání našich internetových stránek prostřednictvím programu Econda. Slouží k rozlišování mezi jednotlivými návštěvníky. 2 roky Soubor cookie třetí strany (econda-monitor.de)
emos_jcsid Tento soubor cookie nám umožňuje analyzovat Vaše užívání našich internetových stránek prostřednictvím programu Econda. Slouží k rozlišování mezi jednotlivými návštěvníky. Do ukončení uživatelské relace Soubor cookie první strany
emos_jcvid Tento soubor cookie nám umožňuje analyzovat Vaše užívání našich internetových stránek prostřednictvím programu Econda. Slouží k rozlišování mezi jednotlivými návštěvníky. 2 roky Soubor cookie první strany
 

Zejména si Vás dovolujeme informovat o následujících službách a souborech cookies:

a) Google Analytics

Tyto internetové stránky používají program Google Analytics, analytickou službu pro internet provozovanou společností Google Inc. (dále jen „ společnost Google“). Program Google Analytics používá soubory cookies, které umožňují analýzu Vašeho užívání těchto internetových stránek. Informace generovaná souborem cookie o Vašem užívání těchto internetových stránek je předána serveru společnosti Google ve Spojených státech amerických a je tam i uložena. Nicméně, pokud bude na těchto internetových stránkách aktivována anonymizace IP, bude Vaše IP adresa předem zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze v mimořádných případech bude úplná IP adresa předána na server společnosti Google server ve Spojených státech amerických a tam zkrácena. Za provozovatele těchto internetových stránek bude společnost Google tyto informace používat k analyzování Vašeho užívání těchto internetových stránek, k sestavování reportů o aktivitě na těchto internetových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na těchto internetových stránkách a užívání internetu provozovateli těchto internetových stánek.

IP adresa předána vašim internetových prohlížečem v rámci programu Google Analytics nebude sloučena s ostatními údaji společnosti Google. Podotýkáme, že na těchto internetových stránkách byla působnost programu Google Analytics rozšířena tak, aby zahrnovala kód „anonymizeIp;“ za účelem zaručení anonymizovaného shromažďování IP adres (tak zvaný IP masking).

Shromažďování údajů programem Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz Zakažte službu Google Analytic. Soubor cookie umožňující opt-out (rozhodnout se k neúčasti) bude poté nastaven a zabrání budoucímu shromažďování Vašich údajů při návštěvách těchto internetových stránek. Nebo můžete stáhnout a nainstalovat příslušný modul plug-in do svého internetového prohlížeče kliknutím na následující odkaz https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Podrobnější informace o podmínkách pro užívání programu Google Analytics a o Pravidlech pro ochranu soukromí jsou na adrese http://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo na https://policies.google.com/.

b) Prvky programu Google advertising

Tyto internetové stránky používají prvky programu Google advertising. Společnost Google používá soubory cookies k provozování níže uvedených reklamních funkcí. S pomocí souborů cookies lze analyzovat chování uživatele při návštěvě internetových stránek a tato analýza je poté využita k zobrazování reklam vycházejících z uživatelova užívání internetu a jeho zájmů.

Tyto internetové stránky používají prvek Google Remarketing. Tento prvek umožňuje zobrazovat návštěvníkům těchto internetových stránek cílené reklamy při jejích návštěvách jiných internetových stránek v síti Google Display Network nebo při jejich používáním vyhledávací funkce Google Search, pokud tito uživatelé v minulosti navštívili určité části těchto internetových stránek. Prvek programu Remarketing je schopen umísťovat soubor cookie společnosti Google zvaný Google DoubleClick.

Když vedeme komunikační / marketingovou kampaň namířenou na online reklamy, používáme program AdWords k zobrazování reklam odrážejících Vaše pravděpodobné zájmy a Vaše užívání těchto internetových stránek s pomocí prvku Remarketing. V závislosti na cíl reklamní kampaně může dojít k umístění takzvaného conversion cookie (soubor cookie sledující konverze) nebo souboru cookie společnosti Google pro sledování reklamní preference uživatele, který sleduje zda uživatel předmětnou reklamu viděl a kliknul na ní.

Reklamní prvky programu Google Analytics podávají do sítě Google Display Network dojmy návštěvníků, včetně pravděpodobných demografických vlastností a zájmech návštěvníku těchto internetových stránek. Informace o Vašich pravděpodobných demografických vlastnostech a zájmech vycházejí ze způsobu Vašeho užívání našich internetových stránek a aplikací a z Vašeho způsobu užívání aplikací a internetových stránek jiných společností rovněž používajících prvků reklamního programu Google Advertising za účelem pochopení Vašich pravděpodobných zájmů. Tyto informace jsou uloženy v souboru cookie společnosti Google pro reklamní preference a může dojít k předání souboru cookie společnosti Google zvaného Google DoubleClick třetím stranám jako např. inzerentům.

Společnost Google nebude slučovat IP adresu předanou Vašim internetových prohlížečem s jinými údaji společnosti Google. Nedojde k žádnému shromažďování, předávání nebo analyzování osobních údajů.

Následující odkazy poskytují informace o možnostech zabránění shromažďování údajů reklamními prvky programu Google advertising: https://support.google.com/ads/answer/2662922.

Podrobnější informace o reklamních prvcích programu Google advertising, o používaných souborech cookie a o pravidlech pro ochranu soukromí týkajících se reklamních prvků programu Google advertising jsou k dispozici na adrese: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ nebo nat https://policies.google.com/ .

c) Hotjar

Používáme službu Hotjar k vylepšení uživatelského zážitku a výkonu našich internetových stránek. Služba Hotjar k těmto účelům používá soubory cookies.

Hotjar je služba, která analyzuje chování uživatelů na internetových stránkách a jimi poskytnutou zpětnou vazbu. Toto provádí anonymním zaznamenáváním pohybů a kliknutí uživatele na předmětných internetových stránkách. Dále shromažďuje a statisticky vyhodnocuje informace o operačním systému a internetovém prohlížeči uživatele, jakož i příchozí a odchozí internetové odkazy, geografickou polohu, rozlišení obrazovky monitoru and kategorii koncového zařízení uživatele. Tento analytický nástroj nám umožňuje pozorovat anonymizované chování uživatelů našich internetových stránek a pomáhá identifikovat aktivity uživatele jako např. zanechávání připomínek nebo recenzí. Služba Hotjar tyto informace nesděluje třetím stranám. Více informací o shromažďování a zpracovávání údajů službou Hotjar je k dispozici zde: https://www.hotjar.com/privacy.

Analýzu Vašeho chování na internetových stránkách prováděnou službou Hotjar můžete vypnout na internetových stránkách společnosti tuto službu provozující: https://www.hotjar.com/opt-out

d) Econda

Aby navržení těchto internetových stránek odpovídalo potřebám a v zájmu jejich optimalizace se shromažďují a uchovávají údaje prostřednictvím řešení a technologií společnosti Econda GmbH, a profily užívání těchto internetových stránek se poté vytvářejí s použitím pseudonym. Za tímto účelem se používají soubory cookies k rozpoznání internetového prohlížeče. Profily užívání nebudou sloučeny s údaji o držiteli pseudonymu bez výslovného souhlasu předmětného návštěvníka. Zejména IP adresy se upraví tak, aby byly nerozpoznatelné okamžitě po jejich obdržení, aby nebylo možné přiřadit profil užívání ke konkrétní IP adrese.

Návštěvníci těchto internetových stránek mohou vznést námitku vůči shromažďování a uchovávání údajů společností Econda kdykoli pro budoucí návštěvy zde: https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out/ Soubor cookie typu opt-out (rozhodnout se k neúčasti) bude poté uložen na Vašem koncovém zařízení. Více informací o pravidlech o ochraně soukromí společnosti Econda naleznete zde: https://www.econda.de/en/data-protection/.

2. Správa souborů cookies

Používání souborů cookies můžete odmítnout, čímž zajistíte, aby žádné z těchto souborů již nebyly na Vašem koncovém zařízení umísťovány. Toto lze provést např. změnou příslušného nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči. Nicméně podotýkáme, že v takovém případě je možné, že nebudete moci v plném rozsahu používat všechny funkce těchto internetových stránek.

Pokud si přejete deaktivovat jednotlivé soubory cookies nebo služby na našich internetových stránkách, potřebné informace o příslušných službách naleznete v části 1 těchto pravidel týkajících se souborů cookies.

Níže uvádíme internetové odkazy na stránky poskytující podrobné informace o deaktivaci souborů cookies v běžně užívaných internetových prohlížečích:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

Dále si dovolujeme upozornit na deaktivační stránku iniciativy Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp a deaktivační stránku sdružení Digital Advertising Alliance http://www.aboutads.info/choices.

V případě jakýchkoli otázek o pravidlech týkajících se souborů cookies, kontaktujte prosím: Dataprivacy@Schaeffler.com

Stav: Verze 1.0, 08.05.2018

 

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat