Publikace
 

Katalog | 2018-06
Mounting and Maintenance of Rolling Bearings
Products Services Training

 
Industrial Services

Služby

Skupina Schaeffler nabízí nezávisle na výrobci ložisek velký počet služeb týkajících se životního cyklu valivého ložiska: počínaje montáží, přes technickou údržbu až po opravu valivého ložiska.

Během provozní fáze podporují odborníci skupiny Schaeffler své zákazníky servisními službami v oblasti monitorování stavu a korektivní údržby. Firmám, které mají zajem o prohloubení svých interních znalosti v oblasti valivých ložisek a monitorování stavu, je k dispozici řada školení a poradenský servis skupiny Schaeffler. Zákazníci přitom využívají kompetence předního poskytovatele valivých a kluzných ložisek.

Montáž a demontáž

Odborníci oblasti Industrial Services skupiny Schaeffler nabízejí služby montáže valivých ložisek ve všech průmyslových odvětvích. Hluboké znalosti a rozsáhlé zkušenosti existují pro všechny aplikace. Montéři z oblasti Industrial Services skupiny Schaeffler jsou vzdělaní odborníci, kteří pomáhají rychle a kompetentně po celém světě.

Mazání

Ve více než polovině všech případů je nedostatečné mazání příčinou předčasného porouchání valivého ložiska a tím neplánovaného odstavení stroje. Prostřednictvím vhodného mazacího tuku pro rozdílné provozní podmínky a podmínky okolního prostředí, jakož i stanovením a dodržením mazacích intervalů a množství tuku se významně prodlouží životnost rotujících součástí stroje.

Monitorování stavu

Bezporuchového a optimalizovaného provozu komplexních strojů a zařízení je možno dosáhnout pouze technickou údržbou, která je založena na sledování stavu. Skupina Schaeffler přitom upřednostňuje diagnostiku vibrací, dále jsou posuzovány další parametry a používány postupy jako např. endoskopie. Naše postupy umožňují rozpoznat poškození na strojích ve velmi ranném stádiu. Tímto způsobem je například možno vyměnit poškozené konstrukční součásti v rámci plánované odstávky stroje. Předchází se tak neplánovaným prostojům. Podle druhu zařízení a jeho významu pro výrobní proces se při monitorování stavu používá buď kontinuální monitorování (online) nebo pravidelné monitorování (offline).

Korektivní údržba

Pokud byl na zařízení diagnostikován problém, měl by být co nejrychleji odstraněn. Dva nejčastější problémy, nevyvážení např. čerpadel a ventilátorů, jakož i chybně vzájemně seřízené komponenty stroje, mohou být korigovány přímo odborníky skupiny Schaeffler.

Opravy valivých ložisek

Při údržbových pracích je mnoho ložisek vyměněno za nová, ačkoli ještě nedosáhla hranice své životnosti. V takových případech může oprava valivého ložiska představovat ekonomicky atraktivní alternativu.

Konzultace, TCO

Komplexním poradenstvím v oblasti údržby přispívají odborníci firmy Schaeffler k optimalizaci procesu a ke snížení parametru TCO (Total Cost of Ownership). Přitom jsou s ohledem na kvantifikované uživatelské aspekty osvětlována technická témata. To zahrnuje proces výroby a technické údržby, stroje a zařízení, jakož i cíle zákazníků. Z tohoto důvodu provádí firma přímo na místě intenzivní analýzy, identifikuje přitom technické a k zařízení se vztahující potenciály zlepšení a tyto vyhodnocuje dle hospodářských a organizačních aspektů. Společně se zákazníky jsou tak zpracovávány koncepce, které jsou optimálně uzpůsobeny podmínkám a požadavkům firmy. Cílem je integrovat jednotlivá řešení do celkového řešení a toto společně krok za krokem realizovat. Tímto vzniká dlouhodobá spolupráce na bázi důvěry a významným přínosem je i snížení parametru TCO.

 

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat