Použití

Rentgenové trubice

Jednotky ložisek rentgenových přístrojů Barden umožňují skenovat s maximálním rozlišením.
 
 
 

Se značkou Barden do budoucnosti rentgenové techniky

S pokrokem v technologii rentgenů a CT se setkáváme s vývojem nových, vylepšených ložisek značky Barden. Tyto konstrukční jednotky k uložení otáčejících se rotačních anod dosahují počtu otáček více než 10 000 min-1 – za nejtvrdších provozních podmínek. Konstrukční prvky musí být schopny zachytit vysoká napětí, provoz probíhá ve vakuu při tlaku 10-9 kPa a teplotami 400 až 500 °C.

Jednotky ložisek rentgenových přístrojů mají integrované kuličkové dráhy na hřídeli a jsou plně vyloženy kuličkami. Hřídel je vybaven přírubou k upevnění anody. Jednotky mají podle požadavků aplikace pevné nebo pružinou nastavované předpětí. Aby bylo dosaženo efektivního mazání za uvedených extrémních podmínek, používáme moderní technologii úpravy povrchů – například plazmové nanášení vrstev nebo nanášení vrstev pomocí paprsků iontů. Na vlastních zkušebních stolicích kontrolujeme a ověřujeme chování ložisek do rentgenových přístrojů za simulovaných tepelných podmínek a vakua.

Pokrok v rentgenové technologii – to znamená zvýšenou kvalitu v diagnostice a terapii a ošetření i léčbu šetrné k pacientovi. Sem patří rychlé pořizování dat i snímky o vysokém rozlišení. Naše ložiska pro rentgenové přístroje jsou první volbou k použití při rentgenování a skenování v lékařské technice.

 

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat