Hnací převodová ústrojí extrudérů

Konstrukční řešení

 

Velké axiální síly, které vznikají v hřídeli šnekového pohonu při vytlačování, jsou odváděny tandemovým ložiskem F-81660 do skříně. Tandemové ložisko se skládá z několika za sebou uspořádaných axiálních válečkových ložisek. Díky pružicímu systému navzájem sladěných kroužků a kotoučů jsou všechny stupně tandemového ložiska stále zatěžovány stejnoměrně, nezávisle na poměru nosnosti C k axiální síle F. Kroužky a kotouče tandemového ložiska jsou vyrobeny z kalené oceli. Zpravidla je toto provedení osazeno sériově vyráběnými axiálními věnci válečků.

Přednosti tandemového ložiska se uplatňují zejména při splnění následujících požadavků:

 • malý radiální prostor
 • velké axiální síly
 • dlouhá doba provozní životnosti
 • nízký třecí výkon.

Hřídel rozdělovače

Obě části hřídele rozdělovače (b) jsou uloženy radiálně ve dvou válečkových ložiscích, v opěrných ložiscích SL183040. Tato ložiska jsou instalována tak, že působí jako plovoucí ložiska. Po jednom čtyřbodovém ložisku vede část hřídele jako pevné ložisko. Všechna jsou axiálně pevná a radiálně volná.

Spojovací hřídel

Na spojovací hřídeli je jedno vložené kolo (c) se šikmým a jedno vložené kolo (c) s přímým ozubením. Obě vložená kola se otáčejí v opěrných ložiscích SL192328 C3.

Hřídele šnekového pohonu

Pro oba hřídele šnekového pohonu byla vybrána dvě dvouřadá opěrná ložiska NNCF 140x225x105 a dvě dvouřadá opěrná ložiska SL1850 26 C3. Hřídele jsou kromě tandemových ložisek navíc vedena radiálně kuličkovými ložisky 6309. K vedení jednoho hřídele se navíc používá jehlové ložisko NA 4824 C3.
U tandemových ložisek je běžné předepnutí. Předepnutí se u tohoto ložiska dosahuje svazky talířových pružin. V chodu naprázdno se balíky talířových pružin opírají o dvě axiální válečková ložiska 81224 TN.

Mazání

Celé převodové ústrojí je mazáno a chlazeno olejem. Odvod tepla má u převodového ústrojí s touto vysokou hustotou výkonu velký význam. Konstrukce má proto pečlivě promyšlené vedení oleje.

Zejména u tandemových ložisek dbali konstruktéři na směr a množství průtoku.

Použité produkty INA/FAG

 • (1) Opěrné ložisko SL 183040
 • (2) Opěrné ložisko SL 192328 C3
 • (3) Opěrné ložisko NNCF 4824 C3
 • (4) Opěrné ložisko SL 185026 C3
 • (5) Axiální válečkové ložisko 812 24 TN
 • (6) Jehlové ložisko NA 4824 C3
 • (7) Kuličkové ložisko 6309 C3
 • (8) Tandemové ložisko F-81660
 • (9) Čtyřbodové ložisko QJ324N2MPA
 

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat