Použití

Hnací převodová ústrojí lodí

Technické údaje

  • Hnací výkon: P = 5 475 kW
  • Hnací otáčky: 750 min-1
  • Hnací otáčky: 209 min –1
  • Provozní teplota: asi 50 °C

Požadavky

  • Vysoká provozní bezpečnost
  • Dobré utěsnění u vnějších pohonných jednotek
 
 
 
Volba ložisek

Spojkový hřídel

Spojkový hřídel je podepřen na hnací straně v naklápěcím válečkovém ložisku 23248B.MB (1) jako pevné ložisko a na protilehlé straně v jednom válečkovém ložisku NU1056M (2) jako plovoucí ložisko. Hřídel přenáší pouze krouticí moment. Její ložiska jsou zatížena jen malými silami vlastní hmotnosti a malými silami ozubených kol z vedlejšího pohonu. Rozměry ložisek vyplývající z konstrukce, a proto jsou ložiska větší, než vyžaduje zatížení. Z tohoto důvodu není třeba hodnotit životnost.

Hnací hřídel

Na hnacím hřídeli jsou zachyceny radiální síly ozubení dvěma naklápěcími valivými ložisky 23248B.MB (3,4). Axiální síly hlavního směru otáčení při jízdě vpřed jsou zachyceny odděleně v axiálním naklápěcím válečkovém ložisku 29434E (5). Ložisko 23248B.MB (4) na levé straně zachycuje navíc malé axiální síly v opačném směru. Je umístěno s malou vůlí proti axiálnímu naklápěcímu válečkovému ložisku a předepnuto pružinami. Předepnutí zajišťuje to, aby se při změně zatížení válečky a oběžné dráhy axiálního ložiska od sebe nenazvedly, ale aby stále bez prokluzování se vzájemně odvalovaly. Vnější kroužek axiálního naklápěcího válečkového ložiska není ve skříni radiálně podepřeno, proto toto ložisko nemůže přenášet žádné radiální síly.

Hnací hřídel

U hnacího hřídele jsou zachyceny radiální a axiální síly zcela odděleně. Radiální síly jsou zachyceny dvěma naklápěcími valivými ložisky 23068MB (6). V místě pevného ložiska na hnací straně zachycuje axiální naklápěcí válečkové ložisko 29464E (7) rozdíl mezi posouvající sílou vrtule při jízdě vpřed a axiálními silami zubů. Malé axiální síly při jízdě vzad přecházejí na malé axiální naklápěcí válečkové ložisko 29364E (8). Také obě tato axiální ložiska jsou umístěna s malou axiální vůlí proti sobě, předepnuta pružinami a nejsou ve skříni radiálně podepřena.

 

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat