KONTAKT
Fluid Technology

Použití

 
 

Čerpadla dopravují kapaliny

 • ze stavu s nižším tlakem do stavu o vyšším tlaku
 • ze stavu s nižší geodetickou hladinou do stavu o vyšší geodetické hladině (geodetický tlak = tíhový tlak)
 • z oblasti s menší rychlostí proudění do oblasti s vyšší rychlostí proudění

Přitom se rozlišují dva základní principy: princip stlačování a princip proudění. Do odstředivých čerpadel vstupuje kapalina axiálně a rychle rotujícím oběžným kolem je uváděna do pohybu. U pístového čerpadla se kapalina stlačuje ve válci pohyblivým pístem.

Dopravovaná média

 • Beton
 • Fekálie
 • Oleje
 • Kondenzáty
 • Palivo
 • Chladivo
 • Kyseliny / zásady
 • Voda
 • Potraviny

Oblasti využití

 • Potravinářský průmysl
 • Stavebnictví
 • Zkrápění
 • Zavodňování a odvodňování
 • Chemický průmysl
 • Hasicí zařízení
 • Technologie vytápění
 • Čištění
 • Hydraulika
 • Petrochemie
 • Bazény
 • Lodní technika
 • Přívod vody
 • Báňský průmysl, doly
 • Technologie elektráren
 
 

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat