KONTAKT
Ložiska trakčních motorů

Válečková ložiska

Válečková ložiska s jednodílnou mosaznou masivní klecí
 
Elektroizolační ložiska
 
 

Válečková ložiska se již po desetiletí osvědčují v uloženích trakčních motorů všech druhů vozidel pro hlavní tratě a vozidel pro krátké vzdálenosti. Byly postupně dále vyvíjeny a tím byla přizpůsobována jejich výkonnost požadavkům moderních kolejových vozidel.

Jednořadá válečková ložiska poskytují proti ostatním obvyklým konstrukčním provedením ložisek výhodu jednoduché rozebiratelnosti na vnitřní a vnější kroužek s válečkovým věncem. Toho může uživatel prakticky využít při montáži, demontáži, údržbě a kontrole. Pro zabránění napětí na hranách jsou válečková ložiska FAG provedena s modifikovaným přímkovým dotykem mezi válečky a oběžnými drahami.

Válečková ložiska s elektroizolací

U ložisek elektromotorů může dojít při nepříznivých podmínkách k poškozením průchodem proudu. Magnetické nesymetrie, které nelze i při pečlivé výrobě motoru zcela vyloučit, vyvolávají gradient napětí mezi rotorem a statorem. Elektrický obvod se uzavírá přes ložisko.

Aby se tomu zabránilo, nabízíme inovativní elektroizolační ložiska, mezi nimi také hybridní ložiska s keramickými valivými tělesy.

  • S vnějšími nebo vnitřními kroužky povrstvenými oxidovou keramikou pro průrazová napětí až např. minimálně 1000 V
  • Hybridní ložiska s valivými tělesy z elektroizolační keramikou
 

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat