KONTAKT
Použití

Generátor

Generátor pracují v gondole větrné elektrárny je vystaven podstatně vyšším zatížením vibracemi než je protějšek na zemi. Toto dodatečně vznikající trvalé zatížení má zvlášť velký negativní vliv na klece a namáhá použité mazivo.

Při dimenzování ložisek pro generátor hrají důležitou roli nejen otáčky, velikost a konstrukční provedení. Zvláštní pozornost je třeba věnovat mazání a ochraně proti možnému průchodu proudu. Pro uložení generátoru se používají většinou dvě radiální kuličková ložiska nebo jedno radiální kuličkové ložisko a jedno  válečkové ložisko.

Elektroizolace od ložisek generátorů
Průchod proudu v generátoru větrné elektrárny může způsobit závažné škody na oběžných drahách ložiskových kroužků ve formě vytavených jamek a vzniku rýh. Tím mohou vzniknout velké náklady na údržbu. Proto je účelné již při projektování zavést preventivní opatření, které zabraňují takovým škodám a poruchám a přispívají k úspoře nákladů. V mnoha případech stačí namontovat elektroizolační ložiska.

 

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat