Podnik

Kvalita

 
 
 
 

Politika prosazování kvality

Skupina Schaeffler je v celosvětovém měřítku předním integrovaným dodavatelem automobilového průmyslu a dalších průmyslových odvětví. Tento koncern je zárukou nejvyšší kvality, špičkové technologie a výrazného inovačního potenciálu.

Naše vedoucí role co do kvality, technologie, spolehlivosti, inovací a hospodárnosti a také naše spolehlivé dodržování dodacích podmínek a jedinečný servis jsou pro naše zákazníky z dlouhodobého hlediska přesvědčivým argumentem. Na tom je také založený trvalý úspěch našeho podniku.

Naším měřítkem kvality je to, jak dokážeme naplnit očekávání a vyjít vstříc požadavkům zákazníků. Důsledně dodržujeme legislativní normy i úřední předpisy.

Naše práce se ve všech oblastech zaměřuje na trvalé zlepšování s cílem dosáhnout „nulového počtu chyb“ a jsou pro ni charakteristická opatření za účelem prevence chyb a minimalizace rizik.

Každý zaměstnanec si je vědom svého závazku v oblasti prosazování kvality, kterým se řídí jeho myšlení a jednání.

Představenstvo, vedoucí pracovníci i všichni zaměstnanci se zavazují k uplatňování této politiky jakosti.


Klaus Rosenfeld | předseda představenstva

 

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat