Hledaný výraz

Skupina Schaeffler dosáhla v roce 2018 svých cílů

Pressrelease Stage Image

06.03.2019 | Herzogenaurach

  • V náročných podmínkách vzrostl v roce 2018 obrat o 3,9 % (po očištění o měnové vlivy), marže EBIT před uplatněním zvláštních vlivů poklesla na 9,7 % (hodnota v předchozím roce: 11,3 %)
  • Proti poklesu hospodářských výsledků obou divizí Automotive stojí výrazné zlepšení výsledků divize Industrie (plus 47 %)
  • Hodnota volného cash flow (FCF) ve výši 384 milionů eur před započtením peněžních příjmů a výdajů za aktivity v oblasti fúzí a akvizic (M&A) předčila očekávání
  • Návrh dividend ve výši 55 centů na prioritní akcii odpovídá hodnotě z předchozího roku
  • Opatrná prognóza na rok 2019

Koncern Schaeffler, který je dodavatelem automobilek a dalších průmyslových odvětví s celosvětovou působností, dnes zveřejnil své hospodářské výsledky za účetní rok 2018. Ve vykazovaném období dosáhla skupina Schaeffler obratu přibližně 14,2 miliardy eur (hodnota v předchozím roce: 14,0 miliard eur). Po očištění o měnové vlivy to v tomto období představuje nárůst o 3,9 %. K tomuto růstu obratu (očištěného o měnové vlivy) přispěly všechny tři divize koncernu a všechny čtyři regionální oblasti. Největší růst přitom opět vykázal region Čína, jeho dynamika však byla podstatně nižší než v předchozích letech. V roce 2018 dosáhla skupina Schaeffler zisku před zdaněním a úroky (EBIT před uplatněním zvláštních vlivů) ve výši 1 381 milionů eur, tedy hodnoty nižší než v předchozím roce (1 584 milionů eur). To odpovídá marži EBIT před uplatněním zvláštních vlivů ve výši 9,7 % (hodnota v předešlém roce: 11,3 %).

Výsledek hospodaření koncernu, který lze připsat podílníkům mateřského podniku, obnášel ve vykazovaném období 881 milionů eur a nedosáhl tak úrovně předchozího roku (980 milionů eur). Hospodářský výsledek připadající na prioritní akcii činil 1,33 eura (hodnota v předchozím roce: 1,48 eura). Na základě těchto ukazatelů představenstvo společnosti Schaeffler AG navrhne, aby se stejně jako loni vyplácela dividenda ve výši 55 centů na prioritní akcii. To odpovídá přibližně 40% dividendovému výplatnímu poměru (v předchozím roce se jednalo asi o 35 %) ve vztahu k výsledku hospodaření koncernu před uplatněním zvláštních vlivů, který lze připsat podílníkům.

Klaus Rosenfeld, předseda představenstva společnosti Schaeffler AG, popisuje průběh obchodování v roce 2018 takto: „Po prvním pololetí, které se pro skupinu Schaeffler vyvíjelo dobře, se ve druhé polovině roku podmínky panující na celosvětovém trhu s automobily výrazně zhoršily. To se nepříznivě projevilo i na našem hospodářském výsledku. Těšit nás může velmi dobrý vývoj u divize Industrie, který pokračoval i během roku 2018 a dokázal tak částečně vykompenzovat slabší výsledky obou divizí Automotive. To svědčí o tom, že jsme potvrdili své postavení globálního dodavatele automobilek a dalších průmyslových odvětví.“

Nespokojenost vyjádřil Klaus Rosenfeld se situací týkající se zisků divize Automotive OEM. „Rozhodující vliv na pokles výnosů divize Automotive OEM měly především obtížné podmínky na trhu a ve vysoce konkurenčním prostředí a také rostoucí tlak na změny. Vedle toho však existuje i řada vnitrofiremních faktorů, jimiž se musíme zabývat. Proto jsme zahájili program RACE, zaměřený na zvyšování efektivity a optimalizaci portfolia. Chceme-li zvýšit svou produktivitu a konkurenceschopnost, potřebujeme být lépe zaměření a rychlejší.“

Podrobný popis cílů a opatření programu RACE je uveden v tiskové a IR zprávě, která byla rovněž zveřejněna k dnešnímu datu.

Pokles zisku divize Automotive OEM ve druhém pololetí
Divize Automotive OEM dosáhla ve vykazovaném roce tržeb ve výši přibližně 8 997 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 8 991 milionů eur). Po očištění o měnové vlivy to oproti předchozímu roku představuje nárůst obratů o 2,1 %. Po pozitivním vývoji obratu v prvním pololetí zaznamenala divize Automotive OEM ve druhé polovině roku z důvodu přetrvávající náročné situace v automobilovém průmyslu slabší růst obratu, než jaký vykazovala v předchozím roce. Přesto byl tento růst ve vykazovaném roce o 3,2 procentní body vyšší než průměrný růst celosvětové produkce osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel, který ve vykazovaném období klesl o 1,1 %. Ve vykazovaném období roku 2018 měly získané objednávky, takzvané „lifetime-sales“, hodnotu 12,8 miliardy eur. To odpovídá poměru „book-to-bill“, tzn. hodnotě objednávek ve vztahu ke generovaným tržbám v uplynulém obchodním roce, ve výši 1,4 (hodnota v předešlém roce: 1,3).

Nižší růst obratu způsobila především slabší poptávka ve druhém pololetí v obchodních regionech Evropa a Čína. V Evropě sehrála hlavní roli zpoždění výroby kvůli přechodu na novou emisní normu WLPT, zatímco v Číně se citelně projevila zdrženlivost spotřebitelů a také obchodní válka s USA. Všechny čtyři obchodní oblasti divize Automotive OEM přispívaly ve vykazovaném roce k růstu obratu, přičemž nejvyšší růst zaznamenal se svými 18,1 % (po očištění o měnové vlivy) obchodní úsek „E-mobilita“. Největší růst obratu (po očištění o měnové vlivy) vykázala divize Automotive OEM v regionu Amerika, kde došlo k nárůstu o 5,6 %, následoval region Asie/Pacifik s 2,3 % a Evropa s 0,9 %.

Ve vykazovaném roce dosáhla tato divize zisku EBIT před uplatněním zvláštních vlivů ve výši 693 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 973 milionů eur). Provozní zisk EBIT se tak před uplatněním zvláštních vlivů ve stejném období pohyboval kolem 7,7 %, což je podstatně nižší hodnota než v předchozím roce, kdy se jednalo o 10,8 %. Tento pokles zapříčinila především nižší dynamika trhů ve druhém pololetí, s níž také souviselo nízké vytížení vybudovaných výrobních kapacit. Ve vykazovaném roce se navíc nepodařilo dosáhnout dostatečného zvýšení efektivity, které by umožnilo kompenzovat nepříznivé dopady prodejních cen a smíšených vlivů. Předpoklady uvedené v upravené prognóze na celý rok 2018 z 30. října téhož roku, podle nichž mělo být dosaženo růstu obratu (po očištění od měnových vlivů) ve výši 3,5–4,5 % a provozního zisku EBIT (před uplatněním zvláštních vlivů) v rozmezí 8–8,5 %, se nenaplnily.

Výsledky divize Automotive Aftermarket v rámci prognózy
Po celkem solidním prvním pololetí zaznamenala divize Automotive Aftermarket ve třetím čtvrtletí 2018 dočasný pokles obratu oproti ukazatelům z předchozího roku. Tento pokles obratu souvisel především s výrazným růstem ve třetím čtvrtletí předchozího roku v regionech Evropa a Amerika. Ve srovnání s předchozím rokem tato divize docílila růstu obratu o 2,2 % (po očištění o měnové vlivy) a dosáhla tržeb ve výši 1 859 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 1 880 milionů eur). K největšímu růstu obratu (po očištění o měnové vlivy) došlo ve vykazovaném roce v regionu Čína, kde došlo k nárůstu o 36,5 %, následoval region Asie/Pacifik s 12,5 % a Evropa s 2,5 %. V regionu Amerika došlo k poklesu obratu o 5,2 % (po očištění o měnové vlivy). Bylo to způsobeno jednorázovými dodatečnými požadavky zákazníka v oblasti Original Equipment Service (OES) v předchozím roce.

Provozní zisk EBIT divize Automotive Aftermarket činil ve vykazovaném období před uplatněním zvláštních vlivů 316 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 358 milionů eur). Marže EBIT před uplatněním zvláštních vlivů vypočtená na tomto základě dosáhla 17,0 % (hodnota v předchozím roce: 19,0 %). Pokles oproti předchozímu roku byl způsoben mj. i negativními dopady vývoje prodejních cen a také zvýšenými logistickými náklady. Podařilo se splnit ukazatele uvedené v upravené prognóze na obchodní rok 2018 z 30. října téhož roku, podle nichž měla divize Automotive Aftermarket dosáhnout růstu obratu ve výši 1,5–2,5 % (po očištění od měnových vlivů) a marže EBIT v rozmezí 17–17,5 % (před uplatněním zvláštních vlivů).

Divize Industrie zvyšuje marži EBIT o 3 procentní body
Divize Industrie dosáhla ve vykazovaném roce podstatně vyšších tržeb ve výši zhruba 3 385 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 3 150 milionů eur). Po očištění od měnových vlivů tak vzrostl ve vykazovaném období obrat o 10,1 %, přičemž v obchodním roce 2017 se jednalo o hodnotu 5,7 %. Na základě pozitivní nálady na trzích přitom dosahovaly sektory Raw Materials, Railway, Power Transmission a Offroad (zaměřené na těžbu surovin, železnici, přenos síly/energie a terénní/zemědělskou techniku) dvojciferného růstu obratu. Největší růst obratu (po očištění o měnové vlivy) vykázal region Čína, kde došlo k nárůstu o 25,4 %, následoval region Amerika s 9,7 %, Evropa se 7,3 % a region Asie/Pacifik s 5,6 %.

V obchodním roce 2018 dosáhla divize Industrie provozního zisku EBIT (před uplatněním zvláštních vlivů) ve výši 372 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 253 milionů eur), což odpovídá marži EBIT (před uplatněním zvláštních vlivů) ve výši 11,0 % (hodnota v předchozím roce: 8,0 %). Vyšší marže se podařilo dosáhnout díky pozitivním objemovým efektům, opatřením ke snížení nákladů v rámci programu CORE, jakož i cenovým a smíšeným vlivům. Výrazně se tak podařilo překonat ukazatele uvedené v prognóze z 30. října 2018, předpokládající růst obratu ve výši 8–9 % (po očištění od měnových vlivů) v celém obchodním roce. Cílové marže EBIT do roku 2020 v rozmezí 11–13 % (před uplatněním zvláštních vlivů) se tak podařilo dosáhnout o dva roky dříve, než bylo původně plánováno.

Hodnota volného cash flow překonává očekávání
Hodnota volného cash flow (FCF) ve výši 384 milionů eur před započtením peněžních příjmů a výdajů za aktivity v oblasti fúzí a akvizic (M&A) skupiny Schaeffler předčila očekávání (hodnota v předchozím roce: 515 milionů eur). Podařilo se tak výrazně překonat hodnotu uvedenou v prognóze z 30. října 2018, která předpokládala volný cash flow (FCF) ve výši 300 milionů eur před započtením peněžních příjmů a výdajů za aktivity v oblasti fúzí a akvizic (M&A). Investiční výdaje (Capex), vynaložené na hmotný i nehmotný majetek, činily ve vykazovaném období 1 232 milionů eur, což je hodnota lehce pod úrovní z předchozího roku (1 273 milionů eur). To odpovídá investiční kvótě ve výši 8,7 % (hodnota v předešlém roce: 9,1 %).

Čistá hodnota finančních dluhů se k 31. prosinci 2018 pohybovala ve výši 2 547 milionů eur (hodnota k 31. prosinci 2017: 2 370 milionů eur). Na hodnotu 83,2 % se přitom snížil poměr finančních dluhů (netto) k vlastnímu kapitálu, tzv. „gearing-ratio“ (31. prosince 2017: 91,8 %). Skupina Schaeffler, jejíž bilanční suma dosahovala k 31. prosinci 2018 hodnoty přibližně 12,4 miliardy eur (hodnota v předchozím roce: cca 11,5 miliardy eur), zaměstnávala k témuž dni 92 478 pracovníků (hodnota v předešlém roce: 90 151), což odpovídá zhruba 2,3% zvýšení.

Dietmar Heinrich, finanční ředitel společnosti Schaeffler AG, k tomu uvádí: „Volný cash flow ve výši 384 milionů eur a také další zlepšování poměru vlastního kapitálu, který se v průběhu času opět pohybuje přibližně na 25 %, svědčí o solidní kvalitě bilance skupiny Schaeffler. V zájmu jejího dalšího posilování budeme v budoucnu ještě více dbát na dodržování nákladové disciplíny a efektivní alokaci kapitálu.“

Opatrný výhled na rok 2019
Skupina Schaeffler počítá s tím, že se její obrat v obchodním roce 2019 zvýší o 1 až 3 % (po očištění od měnových vlivů). Zároveň předpokládá, že v obchodním roce 2019 dosáhne marže EBIT ve výši 8 až 9 % (před uplatněním zvláštních vlivů). Skupina Schaeffler navíc očekává, že se v roce 2019 bude její volný cash flow (FCF) pohybovat kolem 400 milionů eur, a to před započtením peněžních příjmů a výdajů za aktivity v oblasti fúzí a akvizic (M&A).

Koncern očekává, že divize Automotive OEM dosáhne i v roce 2019 výraznějšího růstu než celosvětová produkce osobních a lehkých užitkových automobilů, u níž se předpokládá zhruba 1% pokles. Na základě toho počítá skupina Schaeffler s tím, že se obrat divize Automotive OEM po očištění od měnových vlivů v obchodním roce 2019 zvýší o 1 až 3 % (upravená srovnávací hodnota za rok 2018: 2,1 %). Dále se očekává, že divize Automotive OEM dosáhne v roce 2019 marže EBIT ve výši 6 až 7 % před uplatněním zvláštních vlivů (upravená srovnávací hodnota za rok 2018: 7,5 %).

Mírný růst by měla zaznamenat rovněž divize Aftermarket, a to kvůli nižšímu nárůstu počtu vozidel na celém světě jako v roce 2018 při jejich téměř neměnném průměrném stáří. Koncern na základě vlastních pozorování trhů očekává, že divize Automotive Aftermarket dosáhne v roce 2018 o 1 až 3 % vyššího obratu po očištění od měnových vlivů (upravená srovnávací hodnota za rok 2018: 2,2 %) a marže EBIT před uplatněním zvláštních vlivů ve výši 15 až 16 % (upravená srovnávací hodnota za rok 2018: 18,2 %).

Pokud jde o divizi Industrie, lze na základě rámcových ekonomických podmínek očekávat zpomalení růstu celosvětové průmyslové výroby. Na základě toho skupina Schaeffler předpokládá, že se obrat divize Industrie po očištění od měnových vlivů v obchodním roce 2019 zvýší o 1 až 3 % (upravená srovnávací hodnota za rok 2018: 10,1 %). Kromě toho má divize Industrie ve stejném období dosáhnout marže EBIT ve výši 10 až 11 % před uplatněním zvláštních vlivů (upravená srovnávací hodnota za rok 2018: 10,9 %).

Finanční ambice 2020 (zformulované v roce 2016) už nejsou v trvale obtížném tržním prostředí udržitelné.

„Vycházíme z toho, že v letošním roce zůstane situace v oblasti mezinárodního obchodu s automobily velmi náročná a problematická. Zároveň musíme počítat s dalším oslabováním světové konjunktury. Opatrný výhled skupiny Schaeffler vychází z tohoto odhadu situace,“ vysvětluje Klaus Rosenfeld. „Přesto jsme přesvědčeni o tom, že budeme i nadále prosperovat a růst. Naše strategie je správná. Budeme důsledně pokračovat v transformaci. Pokud to bude potřebné, přijmeme další opatření a přidáme na tempu, jak ukazuje program RACE.“

Naši zprávu o obchodní činnosti naleznete na adrese: www.schaeffler-annual-report.com

Prognózy a tvrzení vztahující se k budoucnosti
Některá sdělení v této tiskové zprávě představují tvrzení vztahující se k budoucnosti. Tato tvrzení vztahující se k budoucnosti jsou nevyhnutelně spojena s řadou rizik, nejistot a domněnek, které mohou vést k tomu, že se budou skutečné výsledky nebo reálný vývoj výrazně lišit od vývoje a výsledků uvedených nebo předpokládaných v takovýchto tvrzeních. Tato rizika, nejistoty a domněnky mohou mít negativní vliv na výsledky a finanční důsledky vývoje a záměrů popisovaných v tomto dokumentu. Neexistuje žádná povinnost formou veřejného oznámení aktualizovat či upravovat uvedená tvrzení vztahující se k budoucnosti na základě nových informací, nadcházejícího vývoje nebo z jiných důvodů. Příjemci této tiskové zprávy by se neměli nepřiměřeně spoléhat na uvedená tvrzení vztahující se k budoucnosti, která pouze odrážejí stav ke dni vydání této zprávy. Z tvrzení ohledně trendů nebo vývoje v minulosti, která jsou uváděná v této tiskové zprávě, by se nemělo dovozovat, že tyto trendy a vývoje budou pokračovat i v budoucnu. Výše uvedená upozornění je třeba chápat ve spojitosti s pozdějšími ústními či písemnými tvrzeními ohledně budoucnosti od společnosti Schaeffler nebo osob jednajících jejím jménem.

Vydavatel: Schaeffler AG
Země vydání: Česká republika

Příslušná média
Materiály ke stažení

Tiskové zprávy

Balíček (tisková zpráva + média)

Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat