Hledaný výraz

Skupina Schaeffler dosáhla v roce 2018 svých cílů

Pressrelease Stage Image

06.03.2019 | Herzogenaurach

  • V náročných podmínkách vzrostl v roce 2018 obrat o 3,9 % (po očištění o měnové vlivy), marže EBIT před uplatněním zvláštních vlivů poklesla na 9,7 % (hodnota v předchozím roce: 11,3 %)
  • Proti poklesu hospodářských výsledků obou divizí Automotive stojí výrazné zlepšení výsledků divize Industrie (plus 47 %)
  • Hodnota volného cash flow (FCF) ve výši 384 milionů eur před započtením peněžních příjmů a výdajů za aktivity v oblasti fúzí a akvizic (M&A) předčila očekávání
  • Návrh dividend ve výši 55 centů na prioritní akcii odpovídá hodnotě z předchozího roku
  • Opatrná prognóza na rok 2019

Koncern Schaeffler, který je dodavatelem automobilek a dalších průmyslových odvětví s celosvětovou působností, dnes zveřejnil své hospodářské výsledky za účetní rok 2018. Ve vykazovaném období dosáhla skupina Schaeffler obratu přibližně 14,2 miliardy eur (hodnota v předchozím roce: 14,0 miliard eur). Po očištění o měnové vlivy to v tomto období představuje nárůst o 3,9 %. K tomuto růstu obratu (očištěného o měnové vlivy) přispěly všechny tři divize koncernu a všechny čtyři regionální oblasti. Největší růst přitom opět vykázal region Čína, jeho dynamika však byla podstatně nižší než v předchozích letech. V roce 2018 dosáhla skupina Schaeffler zisku před zdaněním a úroky (EBIT před uplatněním zvláštních vlivů) ve výši 1 381 milionů eur, tedy hodnoty nižší než v předchozím roce (1 584 milionů eur). To odpovídá marži EBIT před uplatněním zvláštních vlivů ve výši 9,7 % (hodnota v předešlém roce: 11,3 %).

Výsledek hospodaření koncernu, který lze připsat podílníkům mateřského podniku, obnášel ve vykazovaném období 881 milionů eur a nedosáhl tak úrovně předchozího roku (980 milionů eur). Hospodářský výsledek připadající na prioritní akcii činil 1,33 eura (hodnota v předchozím roce: 1,48 eura). Na základě těchto ukazatelů představenstvo společnosti Schaeffler AG navrhne, aby se stejně jako loni vyplácela dividenda ve výši 55 centů na prioritní akcii. To odpovídá přibližně 40% dividendovému výplatnímu poměru (v předchozím roce se jednalo asi o 35 %) ve vztahu k výsledku hospodaření koncernu před uplatněním zvláštních vlivů, který lze připsat podílníkům.

Klaus Rosenfeld, předseda představenstva společnosti Schaeffler AG, popisuje průběh obchodování v roce 2018 takto: „Po prvním pololetí, které se pro skupinu Schaeffler vyvíjelo dobře, se ve druhé polovině roku podmínky panující na celosvětovém trhu s automobily výrazně zhoršily. To se nepříznivě projevilo i na našem hospodářském výsledku. Těšit nás může velmi dobrý vývoj u divize Industrie, který pokračoval i během roku 2018 a dokázal tak částečně vykompenzovat slabší výsledky obou divizí Automotive. To svědčí o tom, že jsme potvrdili své postavení globálního dodavatele automobilek a dalších průmyslových odvětví.“

Nespokojenost vyjádřil Klaus Rosenfeld se situací týkající se zisků divize Automotive OEM. „Rozhodující vliv na pokles výnosů divize Automotive OEM měly především obtížné podmínky na trhu a ve vysoce konkurenčním prostředí a také rostoucí tlak na změny. Vedle toho však existuje i řada vnitrofiremních faktorů, jimiž se musíme zabývat. Proto jsme zahájili program RACE, zaměřený na zvyšování efektivity a optimalizaci portfolia. Chceme-li zvýšit svou produktivitu a konkurenceschopnost, potřebujeme být lépe zaměření a rychlejší.“

Podrobný popis cílů a opatření programu RACE je uveden v tiskové a IR zprávě, která byla rovněž zveřejněna k dnešnímu datu.

Pokles zisku divize Automotive OEM ve druhém pololetí
Divize Automotive OEM dosáhla ve vykazovaném roce tržeb ve výši přibližně 8 997 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 8 991 milionů eur). Po očištění o měnové vlivy to oproti předchozímu roku představuje nárůst obratů o 2,1 %. Po pozitivním vývoji obratu v prvním pololetí zaznamenala divize Automotive OEM ve druhé polovině roku z důvodu přetrvávající náročné situace v automobilovém průmyslu slabší růst obratu, než jaký vykazovala v předchozím roce. Přesto byl tento růst ve vykazovaném roce o 3,2 procentní body vyšší než průměrný růst celosvětové produkce osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel, který ve vykazovaném období klesl o 1,1 %. Ve vykazovaném období roku 2018 měly získané objednávky, takzvané „lifetime-sales“, hodnotu 12,8 miliardy eur. To odpovídá poměru „book-to-bill“, tzn. hodnotě objednávek ve vztahu ke generovaným tržbám v uplynulém obchodním roce, ve výši 1,4 (hodnota v předešlém roce: 1,3).

Nižší růst obratu způsobila především slabší poptávka ve druhém pololetí v obchodních regionech Evropa a Čína. V Evropě sehrála hlavní roli zpoždění výroby kvůli přechodu na novou emisní normu WLPT, zatímco v Číně se citelně projevila zdrženlivost spotřebitelů a také obchodní válka s USA. Všechny čtyři obchodní oblasti divize Automotive OEM přispívaly ve vykazovaném roce k růstu obratu, přičemž nejvyšší růst zaznamenal se svými 18,1 % (po očištění o měnové vlivy) obchodní úsek „E-mobilita“. Největší růst obratu (po očištění o měnové vlivy) vykázala divize Automotive OEM v regionu Amerika, kde došlo k nárůstu o 5,6 %, následoval region Asie/Pacifik s 2,3 % a Evropa s 0,9 %.

Ve vykazovaném roce dosáhla tato divize zisku EBIT před uplatněním zvláštních vlivů ve výši 693 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 973 milionů eur). Provozní zisk EBIT se tak před uplatněním zvláštních vlivů ve stejném období pohyboval kolem 7,7 %, což je podstatně nižší hodnota než v předchozím roce, kdy se jednalo o 10,8 %. Tento pokles zapříčinila především nižší dynamika trhů ve druhém pololetí, s níž také souviselo nízké vytížení vybudovaných výrobních kapacit. Ve vykazovaném roce se navíc nepodařilo dosáhnout dostatečného zvýšení efektivity, které by umožnilo kompenzovat nepříznivé dopady prodejních cen a smíšených vlivů. Předpoklady uvedené v upravené prognóze na celý rok 2018 z 30. října téhož roku, podle nichž mělo být dosaženo růstu obratu (po očištění od měnových vlivů) ve výši 3,5–4,5 % a provozního zisku EBIT (před uplatněním zvláštních vlivů) v rozmezí 8–8,5 %, se nenaplnily.

Výsledky divize Automotive Aftermarket v rámci prognózy
Po celkem solidním prvním pololetí zaznamenala divize Automotive Aftermarket ve třetím čtvrtletí 2018 dočasný pokles obratu oproti ukazatelům z předchozího roku. Tento pokles obratu souvisel především s výrazným růstem ve třetím čtvrtletí předchozího roku v regionech Evropa a Amerika. Ve srovnání s předchozím rokem tato divize docílila růstu obratu o 2,2 % (po očištění o měnové vlivy) a dosáhla tržeb ve výši 1 859 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 1 880 milionů eur). K největšímu růstu obratu (po očištění o měnové vlivy) došlo ve vykazovaném roce v regionu Čína, kde došlo k nárůstu o 36,5 %, následoval region Asie/Pacifik s 12,5 % a Evropa s 2,5 %. V regionu Amerika došlo k poklesu obratu o 5,2 % (po očištění o měnové vlivy). Bylo to způsobeno jednorázovými dodatečnými požadavky zákazníka v oblasti Original Equipment Service (OES) v předchozím roce.

Provozní zisk EBIT divize Automotive Aftermarket činil ve vykazovaném období před uplatněním zvláštních vlivů 316 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 358 milionů eur). Marže EBIT před uplatněním zvláštních vlivů vypočtená na tomto základě dosáhla 17,0 % (hodnota v předchozím roce: 19,0 %). Pokles oproti předchozímu roku byl způsoben mj. i negativními dopady vývoje prodejních cen a také zvýšenými logistickými náklady. Podařilo se splnit ukazatele uvedené v upravené prognóze na obchodní rok 2018 z 30. října téhož roku, podle nichž měla divize Automotive Aftermarket dosáhnout růstu obratu ve výši 1,5–2,5 % (po očištění od měnových vlivů) a marže EBIT v rozmezí 17–17,5 % (před uplatněním zvláštních vlivů).

Divize Industrie zvyšuje marži EBIT o 3 procentní body
Divize Industrie dosáhla ve vykazovaném roce podstatně vyšších tržeb ve výši zhruba 3 385 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 3 150 milionů eur). Po očištění od měnových vlivů tak vzrostl ve vykazovaném období obrat o 10,1 %, přičemž v obchodním roce 2017 se jednalo o hodnotu 5,7 %. Na základě pozitivní nálady na trzích přitom dosahovaly sektory Raw Materials, Railway, Power Transmission a Offroad (zaměřené na těžbu surovin, železnici, přenos síly/energie a terénní/zemědělskou techniku) dvojciferného růstu obratu. Největší růst obratu (po očištění o měnové vlivy) vykázal region Čína, kde došlo k nárůstu o 25,4 %, následoval region Amerika s 9,7 %, Evropa se 7,3 % a region Asie/Pacifik s 5,6 %.

V obchodním roce 2018 dosáhla divize Industrie provozního zisku EBIT (před uplatněním zvláštních vlivů) ve výši 372 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 253 milionů eur), což odpovídá marži EBIT (před uplatněním zvláštních vlivů) ve výši 11,0 % (hodnota v předchozím roce: 8,0 %). Vyšší marže se podařilo dosáhnout díky pozitivním objemovým efektům, opatřením ke snížení nákladů v rámci programu CORE, jakož i cenovým a smíšeným vlivům. Výrazně se tak podařilo překonat ukazatele uvedené v prognóze z 30. října 2018, předpokládající růst obratu ve výši 8–9 % (po očištění od měnových vlivů) v celém obchodním roce. Cílové marže EBIT do roku 2020 v rozmezí 11–13 % (před uplatněním zvláštních vlivů) se tak podařilo dosáhnout o dva roky dříve, než bylo původně plánováno.

Hodnota volného cash flow překonává očekávání
Hodnota volného cash flow (FCF) ve výši 384 milionů eur před započtením peněžních příjmů a výdajů za aktivity v oblasti fúzí a akvizic (M&A) skupiny Schaeffler předčila očekávání (hodnota v předchozím roce: 515 milionů eur). Podařilo se tak výrazně překonat hodnotu uvedenou v prognóze z 30. října 2018, která předpokládala volný cash flow (FCF) ve výši 300 milionů eur před započtením peněžních příjmů a výdajů za aktivity v oblasti fúzí a akvizic (M&A). Investiční výdaje (Capex), vynaložené na hmotný i nehmotný majetek, činily ve vykazovaném období 1 232 milionů eur, což je hodnota lehce pod úrovní z předchozího roku (1 273 milionů eur). To odpovídá investiční kvótě ve výši 8,7 % (hodnota v předešlém roce: 9,1 %).

Čistá hodnota finančních dluhů se k 31. prosinci 2018 pohybovala ve výši 2 547 milionů eur (hodnota k 31. prosinci 2017: 2 370 milionů eur). Na hodnotu 83,2 % se přitom snížil poměr finančních dluhů (netto) k vlastnímu kapitálu, tzv. „gearing-ratio“ (31. prosince 2017: 91,8 %). Skupina Schaeffler, jejíž bilanční suma dosahovala k 31. prosinci 2018 hodnoty přibližně 12,4 miliardy eur (hodnota v předchozím roce: cca 11,5 miliardy eur), zaměstnávala k témuž dni 92 478 pracovníků (hodnota v předešlém roce: 90 151), což odpovídá zhruba 2,3% zvýšení.

Dietmar Heinrich, finanční ředitel společnosti Schaeffler AG, k tomu uvádí: „Volný cash flow ve výši 384 milionů eur a také další zlepšování poměru vlastního kapitálu, který se v průběhu času opět pohybuje přibližně na 25 %, svědčí o solidní kvalitě bilance skupiny Schaeffler. V zájmu jejího dalšího posilování budeme v budoucnu ještě více dbát na dodržování nákladové disciplíny a efektivní alokaci kapitálu.“

Opatrný výhled na rok 2019
Skupina Schaeffler počítá s tím, že se její obrat v obchodním roce 2019 zvýší o 1 až 3 % (po očištění od měnových vlivů). Zároveň předpokládá, že v obchodním roce 2019 dosáhne marže EBIT ve výši 8 až 9 % (před uplatněním zvláštních vlivů). Skupina Schaeffler navíc očekává, že se v roce 2019 bude její volný cash flow (FCF) pohybovat kolem 400 milionů eur, a to před započtením peněžních příjmů a výdajů za aktivity v oblasti fúzí a akvizic (M&A).

Koncern očekává, že divize Automotive OEM dosáhne i v roce 2019 výraznějšího růstu než celosvětová produkce osobních a lehkých užitkových automobilů, u níž se předpokládá zhruba 1% pokles. Na základě toho počítá skupina Schaeffler s tím, že se obrat divize Automotive OEM po očištění od měnových vlivů v obchodním roce 2019 zvýší o 1 až 3 % (upravená srovnávací hodnota za rok 2018: 2,1 %). Dále se očekává, že divize Automotive OEM dosáhne v roce 2019 marže EBIT ve výši 6 až 7 % před uplatněním zvláštních vlivů (upravená srovnávací hodnota za rok 2018: 7,5 %).

Mírný růst by měla zaznamenat rovněž divize Aftermarket, a to kvůli nižšímu nárůstu počtu vozidel na celém světě jako v roce 2018 při jejich téměř neměnném průměrném stáří. Koncern na základě vlastních pozorování trhů očekává, že divize Automotive Aftermarket dosáhne v roce 2018 o 1 až 3 % vyššího obratu po očištění od měnových vlivů (upravená srovnávací hodnota za rok 2018: 2,2 %) a marže EBIT před uplatněním zvláštních vlivů ve výši 15 až 16 % (upravená srovnávací hodnota za rok 2018: 18,2 %).

Pokud jde o divizi Industrie, lze na základě rámcových ekonomických podmínek očekávat zpomalení růstu celosvětové průmyslové výroby. Na základě toho skupina Schaeffler předpokládá, že se obrat divize Industrie po očištění od měnových vlivů v obchodním roce 2019 zvýší o 1 až 3 % (upravená srovnávací hodnota za rok 2018: 10,1 %). Kromě toho má divize Industrie ve stejném období dosáhnout marže EBIT ve výši 10 až 11 % před uplatněním zvláštních vlivů (upravená srovnávací hodnota za rok 2018: 10,9 %).

Finanční ambice 2020 (zformulované v roce 2016) už nejsou v trvale obtížném tržním prostředí udržitelné.

„Vycházíme z toho, že v letošním roce zůstane situace v oblasti mezinárodního obchodu s automobily velmi náročná a problematická. Zároveň musíme počítat s dalším oslabováním světové konjunktury. Opatrný výhled skupiny Schaeffler vychází z tohoto odhadu situace,“ vysvětluje Klaus Rosenfeld. „Přesto jsme přesvědčeni o tom, že budeme i nadále prosperovat a růst. Naše strategie je správná. Budeme důsledně pokračovat v transformaci. Pokud to bude potřebné, přijmeme další opatření a přidáme na tempu, jak ukazuje program RACE.“

Naši zprávu o obchodní činnosti naleznete na adrese: www.schaeffler-annual-report.com

Prognózy a tvrzení vztahující se k budoucnosti
Některá sdělení v této tiskové zprávě představují tvrzení vztahující se k budoucnosti. Tato tvrzení vztahující se k budoucnosti jsou nevyhnutelně spojena s řadou rizik, nejistot a domněnek, které mohou vést k tomu, že se budou skutečné výsledky nebo reálný vývoj výrazně lišit od vývoje a výsledků uvedených nebo předpokládaných v takovýchto tvrzeních. Tato rizika, nejistoty a domněnky mohou mít negativní vliv na výsledky a finanční důsledky vývoje a záměrů popisovaných v tomto dokumentu. Neexistuje žádná povinnost formou veřejného oznámení aktualizovat či upravovat uvedená tvrzení vztahující se k budoucnosti na základě nových informací, nadcházejícího vývoje nebo z jiných důvodů. Příjemci této tiskové zprávy by se neměli nepřiměřeně spoléhat na uvedená tvrzení vztahující se k budoucnosti, která pouze odrážejí stav ke dni vydání této zprávy. Z tvrzení ohledně trendů nebo vývoje v minulosti, která jsou uváděná v této tiskové zprávě, by se nemělo dovozovat, že tyto trendy a vývoje budou pokračovat i v budoucnu. Výše uvedená upozornění je třeba chápat ve spojitosti s pozdějšími ústními či písemnými tvrzeními ohledně budoucnosti od společnosti Schaeffler nebo osob jednajících jejím jménem.

Vydavatel: Schaeffler AG
Země vydání: Česká republika

Příslušná média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal adress:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

Materiály ke stažení

Tiskové zprávy

Balíček (tisková zpráva + média)

Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat