Hledaný výraz

Vždy optimální mazání: prodloužení doby běhu strojů a snížení nákladů na údržbu s minimálními výdaji

Pressrelease Stage Image
Kompletní nabídka řešení Schaeffler DuraSense pro automatické domazávání vedení s profilovými lištami podle zatížení a potřeby (čtyřřadé vedení s oběhem kuliček KUVE, vedení s oběhem válečků RUE, šestiřadé vedení s oběhem kuliček KUSE)

08.03.2019 | Praha

  • Schaeffler nabízí systém DuraSense, umožňující automatické domazávání podle potřeby pro jednotky s oběhem válečků i kuliček
  • Pomocí nového konfiguračního softwaru může provést parametrizaci a zprovoznění systému kdokoliv
  • Zákazníci tak ušetří až 30 % maziva a sníží se i počet výpadků z důvodu znečištění nebo nesprávného fungování mazacího systému

Mazací systémy patří k pomocným zařízením, na něž se po zprovoznění často zapomíná. Nenastanou-li nečekané výpadky, nikdo zpravidla nepátrá po mazacích intervalech a množstvích stanovených při zahájení provozu. Systém mazání podle zatížení a potřeby, jako je Schaeffler DuraSense, tedy skýtá enormní potenciál pro prodloužení doby běhu strojů a snížení nákladů na údržbu. Tento inovativní systém sestává z vodicích vozíků se snímači, vyvinutými speciálně za tímto účelem, a elektronickou vyhodnocovací jednotkou, která zjišťuje stav mazání ve vozících. K vyhodnocovací jednotce lze připojit až sedm snímačů, resp. vozíků. V průběhu definovaného referenčního chodu se za provozu na základě emitované vibrační energie kontinuálně zjišťuje stav mazání u každého vodicího vozíku a takto získaná hodnota se porovnává s mezní hodnotou, tzv. „indikátorem mazání“. Při překročení této mezní hodnoty se provede domazání.

Tři možnosti, jak provést domazávání

Při použití systému Schaeffler DuraSense lze domazávání řešit třemi různými způsoby. V jednoduchém provedení slouží systém k vyhodnocování, ke sledování a podle potřeby i k optimalizaci manuálního domazávání nebo instalovaného intervalového mazání. V tomto případě představují snímače Schaeffler DuraSense a samotné systémy mazání vzájemně nezávislá zařízení.

U automatické varianty jsou snímače Schaeffler DuraSense se systémem mazání propojeny do jednoho regulačního obvodu. Nebere se již ohled na intervaly mazání, a mazací systém se řídí výhradně indikátorem mazání. Coby mazací systémy lze použít jak produkty společnosti Schaeffler, jako jsou automatické dávkovače maziva Concept2 či Concept8, tak i například systémy centrálního mazání.

Impulzy pro domazání lze generovat dvěma způsoby. První možnost: Vyhodnocovací jednotka generuje 24V spouštěcí signál pro každý ze sedmi kanálů. Tyto 24V výstupy lze připojit jak k domazávacím jednotkám, tak i k řídicímu systému stroje. Druhá možnost: Jako alternativu k 24V signálům lze pro každý ze sedmi kanálů generovat hodnotu indikátoru mazání v podobě 4‒20mA signálu. Tato varianta umožňuje trvale sledovat stav maziva, ještě flexibilněji nastavit funkci domazávání a také využívat takto získávaný signál k dalším analýzám, například za účelem budoucích výpočtů zbývajících dob běhu. Od druhé poloviny letošního roku bude systém Schaeffler DuraSense kromě obou analogových výstupů komunikovat i prostřednictvím protokolu fieldbus. Pomocí nového softwaru pak bude také kdokoli moci provést potřebnou konfiguraci, výběr výstupů, jakož i volbu počtu a typů vodicích vozíků.

Jednoduše navržený systém s mnoha výhodami

Systém Schaeffler DuraSense dokáže spolehlivě předcházet nedostatečnému, ale i nadměrnému mazání, při optimálním zatížení ušetří až 30 % maziva a snižuje množství výpadků způsobených kontaminací. Proniknou-li do vozíku z důvodu znečištění cizí tělesa nebo dojde-li ke kontaminaci vozíku nějakou kapalinou, budou se generovat impulzy pro domazávání tak dlouho, dokud se nečistoty nevypláchnou z vozíku. Bez tohoto regulačního obvodu by bylo lineární vedení i s tímto znečištěním ve valivém kontaktu i nadále v provozu až do konce plánovaného mazacího intervalu a došlo by tak k odpovídajícímu počátečnímu poškození nebo i k závažné škodě.

Vzhledem ke korelaci impulzů k domazávání s následnými signály ohledně vibrací rozpozná systém Schaeffler DuraSense spolehlivě případné selhání domazávání, způsobené například defektním mazacím agregátem, netěsnými hadicemi nebo ucpanými maznicemi. Není tak zapotřebí nákladné sledování pomocí snímačů tlaku, jaké se používá u zařízení pro centrální mazání. Nový systém tak zajistí ideální ochranu i pro zařízení s vysokou mírou vzájemné provázanosti, u nichž jsou odstávky velmi drahé.

Vydavatel: Schaeffler CZ
Země vydání: Česká republika

Příslušná média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal adress:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

Materiály ke stažení

Tiskové zprávy

Balíček (tisková zpráva + média)

Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat