Hledaný výraz

Schaeffler pomáhá výrobcům převodovek omezit množství různých součástek

Pressrelease Stage Image
Snížení nákladů při použití modulárního řešení převodovek: Ložiska převodovek různého konstrukčního provedení, ale se stejnými vnějšími rozměry umožňují přizpůsobit uložení s ohledem na požadovanou únosnost, tuhost a pásmo otáček

08.03.2019 | Praha

  • Schaeffler vyvíjí zaměnitelná ložisková řešení převodovek, umožňující splnit rozdílné požadavky ve stejném montážním prostoru
  • Díky identickým vnějším rozměrům lze snížit počet různých variant ozubených kol, hřídelí a skříní modulárně řešených převodovek
  • Vzhledem k vyšším počtům stejných dílů výrazně klesají výrobní náklady

Výrobci převodovek používají v rámci modularizace svých portfolií různé počty převodových zubů, flexibilně kombinovatelné převodové stupně a různé počty planetových převodů. V závislosti na konkrétním nasazení se mění otáčky i zatížení použitých komponent, jako jsou hřídele, ozubení a ložiska. Podle příslušné konfigurace převodovky a souvisejících požadavků ohledně tuhosti a únosnosti je pak nutné v místě uložení použít ložiska s jinými rozměry, takže je třeba používat řadu různých skříní, vík skříní, ozubených kol a hřídelí.

Koncepce společnosti Schaeffler naproti tomu umožňuje, aby byly převodovky odlišných konfigurací, ale se stejným místem uložení osazeny valivými ložisky různého konstrukčního provedení, avšak se stejnými rozměry. Tato „zaměnitelná řešení převodovek“ se nabízejí například v rozměrové řadě 18 pro přesné servo-planetové převodovky: Radiální kuličková ložiska FAG řady 618, kuličková ložiska s kosoúhlým stykem INA řady 718 a také válečková ložiska s kosoúhlým stykem INA řady SGL umožňují přizpůsobit uložení s ohledem na otáčky, únosnost a tuhost, a to při zachování stejného montážního prostoru. Válečková ložiska s kosoúhlým stykem INA řady SGL dosahují z těchto tří variant nejvyšší tuhosti, a umožňují tak realizovat extrémně ohybově tuhá uložení a pohony s velmi přesným polohováním.

Vzhledem ke stejným vnějším rozměrům už nejsou zapotřebí specifické adaptéry a varianty konstrukčních dílů, a to především v případě hřídelí, skříní a jejich vík. Odpadají tak rovněž práce související s vývojem těchto komponent – počínaje úpravami výkresů a konče programováním NC strojů ve výrobě. Snížení množství různých variant ozubených kol, hřídelí a skříní přináší vyšší počty produkovaných kusů, nižší jednotkové náklady a kratší dodací lhůty.

Modulární řešení pro uložení planetových kol

K uložení planetových kol se z důvodů souvisejících s montážním prostorem a tuhostí často používají válečková ložiska bez vnějšího kroužku. V závislosti na požadované tuhosti nebo potřebných otáčkách se pak používají ložiska ve verzi s klecí i bez klece. Vzhledem k rozdílným průměrům obalové kružnice však tato ložiska nejsou vzájemně zaměnitelná. Kvůli tomu je také nutné konstruovat, vyrábět a montovat nová planetová kola. Aby bylo možné nabídnout zaměnitelná ložisková řešení i pro uložení planetových kol, vyvinuli konstruktéři společnosti Schaeffler válečková ložiska INA s klecí řady RSLK 1822, RSLK1830 a RSLK1850, která rozměrově odpovídají válečkovým ložiskům s plným počtem valivých těles řady RSL. Vzhledem k identickým vnějším rozměrům jsou tato ložiska zaměnitelná bez změny konstrukce. Také v tomto případě odpadají veškeré úpravy konstrukce a s nimi související náklady i vynaložený čas.

Vydavatel: Schaeffler CZ
Země vydání: Česká republika

Příslušná média
Materiály ke stažení

Tiskové zprávy

Balíček (tisková zpráva + média)

Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat