Hledaný výraz

Dodavatelé a subdodavatelé

Jsme hrdi na to, že se nám opakovaně daří nadchnout naše zákazníky jako systémové a technické partnery novými myšlenkami a vynikajícími produkty. Garantem této skutečnosti jsou dodavatelé, kteří se rovněž zavázali splnit tyto cíle. Společně pracujeme na neustálé optimalizaci našich produktů a modulů, přijímáme inovační podněty, prověřujeme naši základnu nákladů a zajišťujeme společně naši mimořádnou pozici na trhu.

Usilujeme o poskytování maximální hodnoty zákazníkům – společně se svými dodavateli

Stimulem pro toto úsilí, které vyvíjíme dnes a denně, je naše vyslovená orientace na zákazníka a cíl dosáhnout optimalizace ve věci kvality produktů a dodavatelské výkonnosti ve prospěch našich zákazníků v automobilovém průmyslu. Mezinárodní nákup v naší skupině podniků přihlíží k vysokým požadavkům našich zákazníků a odpovídá za vynikající kvalitu při nákupu z externích zdrojů.

Partnerství jako základna přínosného vztahu s našimi dodavateli

Dodavatele vybíráme podle objektivních a prokazatelných kritérií a výkonnost dodavatelů průběžně hodnotíme na základě transparentních kritérií. Ochota a připravenost našich dodavatelů k inovacím přináší trvalou optimalizaci produktů s cílem zajistit a rozvíjet naši konkurenceschopnost z hlediska funkce, kvality i ceny. Pro zákazníky jsme čestným a výkonným partnerem – a tento přístup očekáváme také od svých partnerů a dodavatelů na trhu, který je pro nás globální.

Nákupní organizace

Organizaci nákupů skupiny Schaeffler utváří velká rozmanitost produktů a vysoká míra internacionalizace trhu. Celá řada zaměstnanců se zabývá nákupem surovin, polotovarů a hotových výrobků pro naše výrobní závody na celém světě. Všude platí naše vysoké nároky na kvalitu dodávek našich partnerů na trhu.

Filozofie nákupu

Úspěšnost skupiny Schaeffler do značné míry závisí na výkonnosti našich dodavatelů. Naše oddělení nákupu po celém světě proto stále hledají nové výkonné dodavatele, kteří by účinně přispívali k dosažení našeho hlavního cíle, kterým je zvyšování spokojenosti zákazníků.

Silní partneři našeho podniku se vyznačují především následujícími charakteristikami:

Dodržování termínů: Mezi silné stránky vašeho podniku patří vysoká pružnost, spolehlivost a odbornost při řešení problémů.

Odpovědnost za náklady: Důležitá součást našich kalkulací nákladů je založena na stanovení ceny našich dodavatelů. Proto očekáváme transparentní tvorbu cen.

Odpovědnost za kvalitu: Vaše filozofie zajišťování kvality vychází ze „strategie nulového výskytu chyb“ a průběžné optimalizace nákladů, kvality, termínů a služeb. Pracujete s moderním a účinným systémem řízení kvality. V určitých odvětvích je základním předpokladem spolupráce certifikace podle norem ISO 9001, ISO TS 16949 nebo AS 9000.

Ochrana životního prostředí: Dodržování platných zákonů a vyhlášek představuje minimální požadavek kladený na naše dodavatele. Certifikace podle normy ISO 14001 a/nebo EMAS je žádoucí, u definovaných odvětví pak nutná.

Spolupráce: Očekáváme vyspělé partnery na nákupním trhu, kteří nás podpoří svou kreativitou a schopností zavádět inovace při rozvoji technologií pro zachování našeho vedoucího postavení. V této souvislosti používáte nástroje, jako jsou hodnotová analýza, standardizace, technické vylepšování atd.

Staňte se naším dodavatelem

Chcete patřit mezi naše dodavatele?

Mohli byste svými produkty přispět k tomu, abychom byli pro naše zákazníky ještě lepší? Pak se s námi postavte této výzvě a staňte se našimi partnery.

Chcete-li se ucházet o to, abyste se stali dodavatelem společnosti Schaeffler, stáhněte si prosím formulář „Datový list pro dodavatele“.
Datový list pro dodavatele

Vyplňte prosím nejdůležitější informace o svém podniku i nabízených produktech a poté nám datový formulář zašlete na adresu:
supplier-application@schaeffler.com

Další kroky k trvalému partnerství

Nezbytným předpokladem k budování trvalého partnerství je vaše registrace na online platformě SupplyOn. Elektronické zpracování obchodních procesů z oblasti logistiky, nákupu, kvality a financí totiž přispívají k transparentnosti a rychlejšímu průběhu příslušných procesů. Díky registraci na portálu SupplyOn budete a také v budoucnu zůstanete v pozici, která vám umožní plnit požadavky automobilového a průmyslového odvětví.
Více informací o platformě SupplyOn a registraci naleznete na našem dodavatelském informačním portálu („Supplier Information Portal“). Děkujeme za váš zájem o spolupráci!

k informačnímu portálu pro dodavatele

Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat