Hledaný výraz

Sustainability

Together with our Business Partners, we face at the tasks of the topic sustainability to transfer and implement the common concept into the supply chain. We coordinate our strategy and the resulting sustainability goals, measures and indicators with the sustainability division and develop customer-oriented solutions. Our ambition is to develop a transparent supply chain. Thereby risks throughout the value-added process gets minimized and thus we meet the requirements of our customers and stakeholders

Supplier Code of Conduct

In order to fulfil our own expectations as well as those of our customers, we at Schaeffler address international expectations on the subject of sustainability.

Furthermore, we also include our suppliers in this responsibility. For all new supplier relationships in the future, we therefore regard acknowledgment by the supplier of the Schaeffler Supplier Code of Conduct as a binding principle of a business relationship. For existing business relationships, we require agreement in the framework of a (follow-on) request (Purchasing) to recognise our Supplier Code of Conduct. The supplier can only countermand this by means of a rejection in writing. We wish to point out that, in this case, a purchasing decision will be made and that this may have a negative influence on the supplier evaluation.

Zásady týkající se konfliktních minerálů

Skupina Schaeffler zavazuje sebe i své dodavatele k tomu, aby žádné výrobky koncernu neobsahovaly tzv. „konfliktní minerály“, což jsou nerostné suroviny pocházející ze zdrojů využívaných k přímému či nepřímému financování konfliktů v různých státech nebo nerosty vytěžené v konfliktní či vysoce rizikové oblasti.

Přestože společnost Schaeffler takové minerální suroviny přímo neodebírá, je si vědoma toho, že se konfliktní minerály mohou v dodavatelském řetězci i tak vyskytnout. Společnost Schaeffler proto přijetím směrnice „OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict Affected and High Risk Areas“ v rámci svých koncernových procesů usiluje o to, aby bylo zajištěno zodpovědné opatřování příslušných nerostných surovin.

Ochrana životního prostředí, zdraví a bezpečnost při práci

Ochrana životního prostředí, jakož i zdraví a bezpečnost při práci představuje důležitou součást firemní filozofie skupiny Schaeffler. Stejné požadavky klademe i na své dodavatele. Následující tabulka uvádí závazné standardy skupiny Schaeffler ohledně „zakázaných látek“ platné pro dodavatele výrobního materiálu.

Prohibited and declarable substances

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat