SERVIS
 
Asymetrické naklápěcí soudečkové ložisko výrazně zvyšuje axiální únosnost a tím i prodlužuje životnost hlavních ložisek ve větrných elektrárnách. Toto provedení má vyšší stykový úhel u axiálně zatěžované řady a nižší stykový úhel u především radiálně zatěžované řady.

Asymetrické naklápěcí soudečkové ložisko výrazně zvyšuje axiální únosnost a tím i prodlužuje životnost hlavních ložisek ve větrných elektrárnách. Toto provedení má vyšší stykový úhel u axiálně zatěžované řady a nižší stykový úhel u především radiálně zatěžované řady.

 
Asymetrické naklápěcí soudečkové ložisko výrazně zvyšuje axiální únosnost a tím i prodlužuje životnost hlavních ložisek ve větrných elektrárnách.

Asymetrické naklápěcí soudečkové ložisko výrazně zvyšuje axiální únosnost a tím i prodlužuje životnost hlavních ložisek ve větrných elektrárnách.

 
Grafika ukazuje axiální posunutí v závislosti na vnější axiální síle u různých konstrukčních řešení ložisek. Z průběhu grafu je patrný rozdíl v zatěžovacím rozsahu Fax/Frad ≈ e. Vzhledem k tomu, že se v tomto rozsahu axiálně pevná ložiska často používají, vykazuje výpočtem zjištěná kumulace axiálních posuvů významné rozdíly. Čím je tato hodnota vyšší, tím také roste riziko povrchové únavy materiálu.

Grafika ukazuje axiální posunutí v závislosti na vnější axiální síle u různých konstrukčních řešení ložisek. Z průběhu grafu je patrný rozdíl v zatěžovacím rozsahu Fax/Frad ≈ e. Vzhledem k tomu, že se v tomto rozsahu axiálně pevná ložiska často používají, vykazuje výpočtem zjištěná kumulace axiálních posuvů významné rozdíly. Čím je tato hodnota vyšší, tím také roste riziko povrchové únavy materiálu.

 
Efektivitu profilovaných valivých těles tak bylo možné nejen doložit výpočtem, ale i působivým způsobem prokázat přímo na zkušebním zařízení zákazníka v měřítku 1 : 1.

Efektivitu profilovaných valivých těles tak bylo možné nejen doložit výpočtem, ale i působivým způsobem prokázat přímo na zkušebním zařízení zákazníka v měřítku 1 : 1.

 
KONTAKT

Schaeffler CZ
Průběžná 74a
100 00 Praha 10

Tel.  +420  267 298-111
Mail address

DALŠÍ INFORMACE

Sledujte nás na Twitter @schaefflergroup a nenechte si ujít žádné aktuální tiskové zprávy a novinky.

2016-10-06 | Schweinfurt/Praha

Spolehlivost – Made by Schaeffler:

Robustnějšími naklápěcími soudečkovými ložisky k hospodárnějším větrným elektrárnám


Společnost Schaeffler optimalizovala naklápěcí soudečková ložiska pro hlavní uložení rotorů větrných elektráren, aby bylo možné zvýšit jejich spolehlivost, disponibilitu a díky tomu i rentabilitu. Další významný krok k vyšší robustnosti představuje vývoj asymetrického naklápěcího soudečkového ložiska.

Uložení hřídele rotoru větrné elektrárny má zásadní význam. Axiálně pevná ložiska jsou přitom vystavena mimořádně vysokým axiálním zatížením. Z toho důvodu společnost Schaeffler optimalizovala svá osvědčená standardní naklápěcí soudečková ložiska, aby ještě lépe odpovídala specifickým požadavkům nasazení ve větrných elektrárnách. Společnost navíc vyvinula asymetrické provedení ložiska.

Robustní konstrukce v zájmu nižšího opotřebení
V oblasti mikrogeometrie zdokonalili vývojáři povrchy, aby kleslo jejich tření a bylo tak možné zlepšit energetickou bilanci i snížit opotřebení uložení. Kromě toho provedli úpravu mazání, aby se osové síly působící na valivá tělesa roznášely po velké ploše a tím došlo k redukci stykových měrných tlaků. Valivá tělesa byla navíc opatřena koncovým profilováním. Úpravy makrogeometrie se týkaly především dvou bodů. Za prvé inženýři snížili radiální vůli ložiska, čímž zlepšili jeho provozní vůli. Snížili tím i síly působící na valivá tělesa a omezili axiální posun hnacího ústrojí. Za druhé použili pevný nákružek pro pevné uložení rotoru větrné turbíny a zvýšili tak axiální tuhost, což vedlo ke snížení axiálního posunutí pohonného ústrojí. Pevný nákružek navíc zlepší průběh měrného tlaku podél valivého prvku. Aplikací obou těchto opatření se inženýrům podařilo zvýšit odolnost ložisek proti opotřebení, k němuž dochází zejména kvůli axiálním posuvům. V rámci ověřování prošla ložiska úspěšně rozsáhlými testy pro získání pečetě jakosti „X-life“, používané společností Schaeffler. K tomu potřebné ověřovací postupy získaly osvědčení společnosti Germanischer Lloyd (certifikát GL-CER-002-2015).

Lepší rozdělení zatížení díky asymetrickým naklápěcím soudečkovým ložiskům
Asymetrické provedení ložiska představuje krok, který zachází ještě dále. Výrazně zvyšuje axiální únosnost a tím i prodlužuje životnost hlavních ložisek ve větrných elektrárnách. Toto provedení umožňuje vyšší stykový úhel u axiálně zatěžované řady a nižší stykový úhel u především radiálně zatěžované řady. Díky tomu lze dosáhnout lepšího rozložení zatížení, nižších stykových měrných tlaků a podstatné redukce axiálního posuvu.

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat