SERVIS
 
Při nitrocementování ocele Mancrodur (vpravo) vznikají jemné karbidy kulovitého tvaru, které jsou v materiálu rovnoměrně rozmístěné a jen v malé míře soustředěné na hranici kovových zrn. Minimalizuje se tak riziko lokálního výskytu slabých míst. Povrch valivých drah tak není jen tvrdší a odolnější vůči opotřebení, ale i duktilnější.

Při nitrocementování ocele Mancrodur (vpravo) vznikají jemné karbidy kulovitého tvaru, které jsou v materiálu rovnoměrně rozmístěné a jen v malé míře soustředěné na hranici kovových zrn. Minimalizuje se tak riziko lokálního výskytu slabých míst. Povrch valivých drah tak není jen tvrdší a odolnější vůči opotřebení, ale i duktilnější.

 
Ve válcovně jednoho z výrobců oceli byla v pracovních válcích použita první zkušební ložiska čtyřřadých kuželíkových ložisek FAG z Mancroduru. Testovací ložiska vykazovala při tomto použití dvojnásobnou životnost.

Ve válcovně jednoho z výrobců oceli byla v pracovních válcích použita první zkušební ložiska čtyřřadých kuželíkových ložisek FAG z Mancroduru. Testovací ložiska vykazovala při tomto použití dvojnásobnou životnost.

 
Použití oceli Mancrodur je obzvláště vhodné v případech, kdy je třeba navzdory drsným provozním podmínkám dosáhnout vyšší disponibility strojních zařízení. Kromě již vyzkoušených nasazení v ocelárnách představují další preferovanou oblast použití této nové, vysoce výkonné oceli velmi zatížená ložiska dvojkolí nákladních vagonů.

Použití oceli Mancrodur je obzvláště vhodné v případech, kdy je třeba navzdory drsným provozním podmínkám dosáhnout vyšší disponibility strojních zařízení. Kromě již vyzkoušených nasazení v ocelárnách představují další preferovanou oblast použití této nové, vysoce výkonné oceli velmi zatížená ložiska dvojkolí nákladních vagonů.

 
Za normálních mazacích podmínek (při plném mazání) nabízí nitrocementovaná ocel Mancrodur o 30 % vyšší únosnost oproti standardnímu materiálu.

Za normálních mazacích podmínek (při plném mazání) nabízí nitrocementovaná ocel Mancrodur o 30 % vyšší únosnost oproti standardnímu materiálu.

 
KONTAKT

Schaeffler CZ
Praha

Tel.  +420  267 298-111
Mail address

2017-01-26 | Praha

Vysoce výkonná ocel pro mnoho oblastí použití

Nitrocementovaná ocel Mancrodur – nový materiál k výrobě valivých ložisek, nabízející dvojnásobnou životnost při nasazení v náročných podmínkách


Nitrocementovanou ocelí Mancrodur vyřešila společnost Schaeffler dlouhotrvající konflikt záměrů při vývoji materiálů k výrobě valivých ložisek: Nová ocel v kombinaci s tepelným zpracováním nitrocementací totiž nabízí jak vysokou povrchovou tvrdost, tak i ve srovnání s jinými ocelemi vysokou duktilitu (tažnost). Díky tomu lze především při nedostatečném mazání nebo při znečištění dosáhnout dvojnásobné životnosti valivých ložisek z oceli Mancrodur.

Materiáloví technologové se již velmi dlouho snaží vytvořit takovou ocel na výrobu valivých ložisek, která nebude citlivá vůči smíšenému tření nebo kontaminaci cizími částicemi. Takovéto podmínky se vyskytují například v ocelárenském a báňském průmyslu nebo také u železniční techniky. Výrazné zkrácení provozní životnosti ložisek nebo jejich předčasné selhávání zde může vést k velmi vysokým následným nákladům. Je třeba vyřešit následující konflikt záměrů: Na jedné straně musí být valivé dráhy velmi tvrdé, odolné proti opotřebení a vykazovat vysokou nosnost. Na druhé straně mají snášet deformace způsobované cizími částicemi při přejíždění a také umožňovat zarovnání povrchu. Tento konflikt mezi vysokou tvrdostí a dostatečnou tažností společnost Schaeffler prokazatelně vyřešila použitím ložiskové ocele Mancrodur ve spojení s tepelnou úpravou nitrocementováním.

Nitrocementované oceli Mancrodur je vlastní neobyčejná kombinace vlastností, která tento materiál k výrobě valivých ložisek předurčuje k nasazení v obzvláště těžkých okolních podmínkách:

  • Prostřednictvím tepelného zpracování – kombinací cementování (nauhličování) a nitridování – získají povrchy ložisek z oceli Mancrodur vysokou tvrdost a odolnost proti opotřebení.
  • Při nitrocementování ocele Mancrodur vznikají jemné karbidy kulovitého tvaru, které jsou v materiálu rovnoměrně rozmístěné a jen v malé míře soustředěné na hranici kovových zrn. Minimalizuje se tak riziko lokálního výskytu slabých míst. Povrch valivých drah tak není jen tvrdší a odolnější vůči opotřebení, ale je i duktilnější.

Ocel Mancrodur je tak navzdory vyšší povrchové tvrdosti schopná vyrovnávat hrbolky na valivé dráze, způsobené vtlačenými cizími částicemi. Výrazně se tak oddaluje únava materiálu, nedochází ke vzniku trhlin a podstatně se prodlužuje provozní životnost.

Při nedostatečném mazání se kvůli vyššímu tření lokálně zvyšuje teplota materiálu. Ve srovnání s jinými ocelemi je teplotou podmíněné snížení pevnosti u oceli Mancrodur nižší, takže se výrazně snižuje nebezpečí místního přetížení z důvodu nedostatečného mazání.

Za normálních mazacích podmínek (při plném mazání) nabízí nitrocementovaná ocel Mancrodur o 30 % vyšší únosnost oproti standardnímu materiálu, přičemž stejný význam má i prodloužení jmenovité životnosti o 240 %. V rámci řady pokusů se podařilo prokázat až šestkrát delší životnost nitrocementované oceli Mancrodur.

Dvojnásobná životnost v provozu
V náročném prostředí, jaké panuje především v oblasti železniční techniky a v báňském nebo ocelárenském a průmyslu, mají rozhodující význam testy prováděné za nepříznivých reálných podmínek. Ve válcovně jednoho z výrobců oceli byla v pracovních válcích použita první zkušební ložiska čtyřřadých kuželíkových ložisek FAG z Mancroduru. Testovací ložiska vykazovala při tomto nasazení dvojnásobnou životnost.

Použití oceli Mancrodur je obzvláště vhodné v případech, kdy je třeba navzdory drsným provozním podmínkám dosáhnout vyšší disponibility strojních zařízení. Kromě již vyzkoušených nasazení v ocelárnách jsou dalšími preferovanými oblastmi použití této nové, vysoce výkonné oceli velmi zatížená ložiska dvojkolí nákladních vagonů, planetová ložiska v převodových ústrojích větrných elektráren a také ložiska v čerpadlech a kompresorech. Trend zmenšování komponent (tzv. downsizing) vede v případě mnoha strojů k tomu, že zde únosnost ložisek naráží na své limity. Vzhledem k podstatně vyšší únosnosti, necitlivosti na nedostatečné mazání a znečištění se ocel Mancrodur výborně hodí i pro použití u ložisek v převodovkách zemědělských a stavebních strojů, osobních i nákladních automobilů a pohonech lodí.

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat