Hledaný výraz

Řešení koncepce „Průmysl 4.0“ pro průmyslové aplikace

Konkrétní návrh koncepce „Průmysl 4.0“

Přechod na digitální technologie a vzájemné propojení komponent a systémů přináší zvyšování efektivity strojů a zařízení. Společnost Schaeffler aktivně utváří podobu této digitální transformace. Využijte i vy výhod, které přinášejí naše v praxi osvědčená řešení využívající koncepci „Průmysl 4.0“!

Naše systémy a komponenty se ve strojích nacházejí přesně tam, kde se generují nejdůležitější data. Komponenty společnosti Schaeffler, vybavené inteligentními snímači, se stávají základními prvky, které umožňují přechod na koncepci „Průmysl 4.0“. Díky digitálním službám a analýzám na bázi cloudu profitují zákazníci v oblasti vývoje, výroby i logistiky už dnes ze specializovaného know-how společnosti Schaeffler.

Platformové koncepty pro „Průmysl 4.0“

Hnací ústrojí 4.0

Hnací ústrojí 4.0

Ukázka technologie „Hnací ústrojí 4.0“, vyvinutá společností Schaeffler a zastupující nejrůznější pohony všech výkonových tříd pro všemožná použití, představuje základní koncepci digitalizace a monitorování aplikací pro motory a převodovky. Koncepce zajišťuje síťové propojení stávající techniky s digitálními službami. Představuje tak důležitý krok směrem ke sledování strojů v budoucnosti.

Interaktivní animace

Příběh „Předvídání optimálního okamžiku údržby“

Obráběcí stroj 4.0

Obráběcí stroj 4.0

Prostřednictvím koncepce strojů 4.0 se Schaeffler vydává na cestu směřující k digitalizované výrobě. Zjištěná data se vyhodnocují jak lokálně, tak i v cloudu společnosti Schaeffler, aby bylo možné příslušné výsledky odesílat zpět na nejrůznější místa v provozu.

Možnosti digitalizace se neomezují jen na výrobní stroje. Z průběžného toku dat v hodnotovém řetězci profituje i výrobní sektor.

Interaktivní animace

Příběh „Praxe místo vizí“

Prediktivní údržba 4.0 pro větrnou elektrárnu

Prediktivní údržba 4.0 pro větrnou elektrárnu

Modulární senzorika v hnacím ústrojí, která je speciálně přizpůsobená nižším frekvencím, poskytuje prostřednictvím měření vibrací například informace o stavu pohonu a v reálném čase je také zpracovává. Pomocí digitální služby „ConditionAnalyzer“ může provozovatel nebo servis sledovat přes internet z kteréhokoli místa na světě stav jednotlivých ložisek i celých agregátů. Tímto způsobem obdrží textové hlášení o analyzovaném projevu poruchy a může se pak prostřednictvím dálkové analýzy obrátit na podporu, kterou poskytují odborníci společnosti Schaeffler.

Interaktivní animace

Průmyslová řešení / větrná energetika

Sledování stavu 4.0 pro železniční techniku

Sledování stavu 4.0 pro železniční techniku

Pro digitalizované monitorování a optimalizovanou údržbu kompletních hnacích i hnaných otočných podvozků osobních vlaků vyvinula společnost Schaeffler systémy sledování stavu (CMS) s inteligentním softwarem a připojením ke cloudu. Díky tomu lze dosáhnout vyšších průměrných rychlostí, vyšších kilometrických proběhů a také prodloužených servisních intervalů – a zároveň zvýšení provozní bezpečnosti.

Provozovatel nebo poskytovatel servisu je připojen ke cloudu a může tak přes internet sledovat z kteréhokoli místa na světě stav jednotlivých ložisek dvojkolí, až po kompletní dvojkolí a otočné podvozky.

Interaktivní animace

Příběh „Zůstat na kolejích“

Průmyslová řešení / železnice

Naše balíčky řešení 4.0 v aplikaci

Údržba 4.0 pro intralogistiku

Údržba 4.0 pro intralogistiku

Schaeffler nabízí inteligentní údržbu zařízení, která mají zásadní význam pro provoz logistických center, a to v podobě balíčku řešení, šitých na míru potřebám intralogistiky. Cílem je eliminovat neplánované výpadky, výrazně snížit náklady na údržbu a zvýšit disponibilitu zařízení. Přitom se mimo jiné nasazuje systém ke sledování stavu důležitých pohonných systémů a využívají se i částečně automatizované systémy údržby.

Další informace

Interaktivní animace

Řešení typu cloud-to-cloud pro převodová ústrojí

Řešení typu cloud-to-cloud pro převodová ústrojí

Řešení 4.0 pro větrné elektrárny vzniká ve spolupráci společností Schaeffler a ZF Friedrichshafen AG. Na základě reálného zatížení z provozu větrné elektrárny lze s využitím společně vytvořených expertních modelů vypracovat analýzy a prognózy ohledně stavu převodového ústrojí. Pomocí digitální služby „LifetimeAnalyzer“ je možné přibližně spočítat zbývající nominální životnost.

Další informace

Cloudové služby pro elektromotory

Cloudové služby pro elektromotory

Nizozemský podnik SPIT Electrical Mechanics, zajišťující servis průmyslových zařízení, sází v oblasti údržby agregátů svých zákazníků na odbornost společnosti Schaeffler. Díky používání systému sledování stavu SmartCheck přechází tento podnik z pravidelně prováděných offline měření na nepřetržité online měření a snižuje tak nákladnost i náročnost poskytovaných služeb.

Další informace

Sledování stavu s textovým hlášením

Sledování stavu s textovým hlášení

Schaeffler nabízí komplexní řešení s možností dalších rozšíření pro prediktivní údržbu 4.0 v podobě komponent, systémů a digitálních služeb ke sledování a mazání různých agregátů. Na řešení společnosti Schaeffler spoléhá v oblasti údržby čerpadel i sdružení Perlenbach, které se stará o zásobování pitnou vodou. Spolehlivý a bezporuchový provoz zajišťuje kombinace systému sledování stavu SmartQB a dávkovačů maziva Concept8.

Další informace

Drive Train 4.0

Schaeffler’s “Drive Train 4.0” technology demonstrator shows solutions for digitalized production and machine monitoring.

Predictive maintenance expands conventional condition monitoring approaches by allowing users to look into the “machine’s future” and thus opens up new possibilities for increasing efficiency and reducing the total cost of ownership (TCO).

Schaeffler’s “Drive Train 4.0” technology demonstrator connects existing technology with new digital services, and this represents a significant step for us on the path towards the machine monitoring of the future.

Interactive animation

Story: “Predicting the optimum time for maintenance”

Machine Tool 4.0

Schaeffler is consistently pursuing a path towards digitalized manufacturing with Machine tool 4.0. The data gathered are evaluated both locally and in a Schaeffler cloud so that the results can be forwarded to the relevant locations on site.

The opportunities for digitalization are not limited to manufacturing machines. The production environment also benefits from a continuous flow of data in the value stream chain.

Interactive animation

Story: “Practice instead of visions”

Machine Tool 4.0 interconnects the existing technology with new digitalized components, from the sensor to the cloud.

Predictive Maintenance 4.0 for wind power

The condition monitoring system features seven acceleration sensors that are installed on the drive of the wind turbine.

With modular sensor technology in the drive train that is specially adapted for low frequencies, condition-related information can be recorded and processed in real time, e.g. by means of vibration measurements. With the “ConditionAnalyzer” digital service, the operator or maintenance technician can monitor the condition of individual bearings or complete systems from anywhere in the world via an internet connection. He or she then receives a clear text notification about the damage that has been analyzed and can call on Schaeffler’s experts for assistance via remote analysis.

Interactive animation

Industrial solutions / Wind power

Condition Monitoring 4.0 for railways

Schaeffler has developed a condition monitoring system (CMS) with intelligent software and a cloud connection for the digitalized monitoring and optimized maintenance of entire motorized and trailer bogies in passenger trains. This allows higher average speeds, greater mileage, and longer maintenance intervals to be achieved while also increasing operational reliability at the same time.

The operator/maintenance technician can monitor the condition of individual axlebox bearings through to complete wheelsets and bogies from anywhere in the world via an internet connection.

Interactive animation

Story: “Staying on track”

Industrial solutions / Rail

Condition monitoring system with intelligent software and cloud connection: Up to six sensor units can transmit their signals to the processor unit, which then processes the raw data to create the relevant parameters.
Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat