Hledaný výraz

Společně se SSI Schäfer, jedním z předních světových poskytovatelů řešení v oblasti intralogistiky, realizuje společnost Schaeffler inteligentní údržbu důležitých provozních zařízení ve svém nejnovějším skladovém a distribučním centru. Cílem je eliminovat neplánované výpadky, výrazně snížit náklady na údržbu a zvýšit disponibilitu zařízení. Přitom se mimo jiné nasazuje systém ke sledování stavu důležitých pohonných systémů a využívají se i částečně automatizované systémy údržby.

Animace: Údržba 4.0 pro intralogistiku

Prevence neplánovaných výpadků

Systém sledování stavu SmartCheck od společnosti Schaeffler slouží k trvalému monitorování stavu pohonných ústrojí se zásadním významem pro provoz skladovacích systémů, například regálových zakladačů, zdvihacích stanic nebo elevátorů (šnekových dopravníků). Díky integrované diagnostice vibrací je možné včas zjistit počínající poškození strojů a spolehlivě je identifikovat.

Přístroje SmartCheck trvale monitorují pohony zdvihu i pojezdu regálových zakladačů.
Přístroje SmartCheck trvale monitorují pohony zdvihu i pojezdu regálových zakladačů.
V novém skladovacím a distribučním centru společnosti Schaeffler zajišťují spolehlivý tok materiálu autonomní dílčí systémy.
V novém skladovacím a distribučním centru společnosti Schaeffler zajišťují spolehlivý tok materiálu autonomní dílčí systémy.

Snížení nákladů na údržbu – zvýšení disponibility zařízení

Kontinuální a bodově přesné domazávání řetězových a válečkových dopravníků za provozu zajišťují centrálně řízené systémy Concept8 se speciálně vyvinutými mazacími pastorky. Tímto způsobem lze spolehlivě předcházet přemazání a následným výpadkům, stejně jako znečišťování zařízení nadbytečným mazivem.

Digitální služby poskytují doporučení ohledně činnosti

V blízké době bude společnost Schaeffler využívat svou digitální cloudovou službu „LifetimeAnalyzer“ k výpočtům zbývající životnosti ložisek v pohonných ústrojích a službu „ConditionAnalyzer“ k hlubší analýze stavu a zajištění prediktivní údržby. Servis tak automaticky obdrží konkrétní doporučení ohledně své činnosti, aby mohl snadno a rychle zavést vhodná opatření pro zajištění funkčnosti zařízení.

Minimalizace náročnosti manuální údržby

Integrací dat ohledně stavu a dalších centrálních provozních parametrů do systému vizualizace v dozorně lze definovat klíčové ukazatele KPI a cíleně je řídit.

„Údržba 4.0 pro intralogistiku znamená více sledování stavu, více samohlásících systémů, více automatické údržby a tomu odpovídající redukci prostojů a také efektivní nasazování servisních pracovníků.“

Egon Grief, vedoucí údržby centra EDZ-střed společnosti Schaeffler

Egon Grief, vedoucí údržby centra EDZ-střed společnosti Schaeffler
Egon Grief, vedoucí údržby centra EDZ-střed společnosti Schaeffler
Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat