Hledaný výraz

Bild SmartCheck

Zařízení SmartCheck od společnosti Schaeffler představuje kompaktní, inovativní a modulární online měřicí systém k permanentnímu decentralizovanému sledování strojů a procesních parametrů. Umožňuje použití na agregátech, pro které bylo dosud takové sledování příliš nákladné.

Systém SmartCheck se hodí například ke včasné identifikaci poškození valivých ložisek, nevyvážeností a chybného ustavení:

  • elektromotorů a převodových motorů
  • čerpadel na kapaliny a vakuových pump
  • ventilátorů a větráků
  • převodovek a kompresorů
  • vřeten a obráběcích strojů.

K produktovému katalogu medias

Další publikace

Kontakt

Čtyři zastřešující důvody pro SmartCheck

Vyšší bezpečnost

Systém SmartCheck neustále monitoruje stav strojů. Takže máte vše pod kontrolou. Kdykoliv!

Vyšší ziskovost

Při použití systému SmartCheck profitujete z maximálního využití stroje při minimálních nákladech na jeho životní cyklus.

Vyšší flexibilita

Systém SmartCheck lze jednoduše rozšířit a přenést na více zařízení bez změny technologie.

Vyšší transparentnost

Se systémem SmartCheck profitujete z transparentního zobrazování a vyhodnocování stavu strojů.

Schaeffler SmartCheck

Předkonfigurovaný systém s možností individuálních úprav!

Systém lze individuálně přizpůsobit a také rozšířit pomocí snímačů. Za účelem monitorování jsou k dispozici předdefinované charakteristické hodnoty. Při používání těchto předdefinovaných parametrů je možné získávat data z integrované databáze ložisek. Pomocí asistentů lze přednastavené parametry snadno přizpůsobit pro specifické monitorovací úlohy.

Na přání může skupina Schaeffler doplnit a zpřístupnit další charakteristické parametry specifické pro daného uživatele.

Řešení na míru s možností flexibilního rozšiřování!

Využijte náš komplexní servis, pokrývající veškerou diagnostiku strojů. Nabízíme úplný servis: poradenství, zprovoznění, vzdálenou podporu, školení, řešení valivých ložisek a mnoho dalších služeb.

Schaeffler SmartCheck
Schaeffler SmartCheck Industry 4.0

Propojení s koncepcí „Průmysl 4.0“ prostřednictvím sledování stavu

Prostřednictvím inteligentních snímačů a valivých ložisek je možné zjišťovat důležité charakteristické hodnoty stroje či zařízení, které lze odesílat řídicí jednotce. Samočinné sledování stroje umožňuje automatizaci příslušných procesů a včasné rozpoznávání odchylek od jmenovitých hodnot.

Systém sledování stavu vám umožní profitovat z nepřetržitého monitorování stavu strojů a zařízení. Jako provozovatel budete průběžně dostávat informace o tom, zda vaše zařízení pracuje optimálně.

Řešení koncepce „Průmysl 4.0“ pro průmyslové aplikace (anglický)

Servisní centrum

V servisním centru vám poskytneme všechny důležité informace a odpovědi na vaše otázky ohledně systému SmartCheck. Naše servisní informace zahrnují nejdůležitější příklady použití systému SmartCheck, vysvětlující filmy, informační materiály a návody pro jednoduchou instalaci a obsluhu.

Obecné informace

Referenční listy

Přehled všech referencí společnosti Schaeffler ohledně systému SmartCheck

Ostatní materiály ke stažení

Schaeffler SmartCheck Service & Support

Často kladené otázky (FAQ)

Obecné informace

Lze systém SmartCheck provozovat s každým přepínačem podporujícím PoE?
Ne, k provozu systému SmartCheck je nutný takový přepínač (switch), který podporuje PoE standard 802.3af s režimem A.

Jaké ethernetové a fieldbus protokoly podporuje systém SmartCheck?
Fieldbus: protokol SLMP (Mitsubishi Controller)
Ethernet: TCP/IP, Webservices.

Jaké stroje se nejlépe hodí ke sledování?
Motory, čerpadla a ventilátory s konstantními otáčkami.

Proč se nemohu připojit ke svému systému SmartCheck?
Zpravidla to způsobují nastavení PC. Systém SmartCheck má standardní IP adresu: 192.168.1.100.
Obraťte se na svého správce IT nebo na naši bezplatnou podporu. support.is@schaeffler.com.

Je nezbytné systém SmartCheck aktualizovat, pokud je dlouhodobě v provozu?
Každá nová verze softwaru obsahuje menší opravy chyb a také nové obecné informace. Když nějakou aktualizaci naléhavě doporučujeme, povšimnete si toho v příslušných informacích o aktualizaci.

Jak lze komunikovat se systémem SmartCheck?
Přes Ethernet prostřednictvím protokolu TCP/ IP. Je k tomu zapotřebí jen internetový prohlížeč (např. Internet Explorer, Mozilla Firefox).

Jak je zajištěno napájení systému?
Elektrickým napájením 24 V DC nebo prostřednictvím PoE (PoE = Power over Ethernet).

Co lze tímto systémem sledovat?
Konstrukční díly, jako jsou valivá ložiska, spojky, řemeny a ozubení, ale i teplotní změny, nevyváženosti a mnoho dalších věcí.

Proč nejsou ve vyhodnocení (SmartUtilityViewer) dostupné otáčky, přestože se měří?
Otáčky lze zpřístupnit tím, že se v rámci softwaru SmartWeb nakonfiguruje signál otáček jako charakteristická hodnota. Pak je možné zobrazovat jak trend, tak hraniční hodnoty s nastavenými alarmy.

Čerpadla se v 99 % provozují s frekvenčním měničem, umožňujícím změny otáček za provozu. Představuje to překážku nebo omezení?
Ne, nejde o překážku. V zájmu zajištění spolehlivého sledování je třeba systému SmartCheck poskytnout formou doplňkového signálu i informace o otáčkách.

Co se stane při přerušení elektrického napájení?
Systém SmartCheck si uloží poslední časové razítko a po obnovení přívodu proudu se znovu spustí s těmito daty. V případě delšího výpadku je nutné ručně nastavit datum a čas.

Jaké vybavení potřebuji pro pilotní projekt?

Doporučujeme sadu SmartCheck Starter Kit. Můžete si ji objednat u distribučního partnera společnosti Schaeffler ve svém okolí ‒ Distribuční partneři

Kde získám poslední aktualizace firmwaru? A jaké výhody přinášejí?
Každá nová verze softwaru obsahuje menší opravy chyb a také nové obecné informace. Když nějakou aktualizaci naléhavě doporučujeme, povšimnete si toho v příslušných informacích o aktualizaci. Firmware si můžete bezplatně stáhnout.

Mohu získat demo systém zdarma?
Obraťte se na distribučního partnera společnosti Schaeffler ve svém okolí ‒ Distribuční partneři.

Mohu si rozšířit integrovanou databázi v systému SmartCheck?
V podstatě lze přidat a následně sledovat každé valivé/kuličkové ložisko od kteréhokoli výrobce.

Instalace

Co je potřeba k napájení systému SmartCheck prostřednictvím PoE (Power over Ethernet)?
Je třeba koncové zařízení podporující PoE, například přepínač (switch). Technologie PoE definuje doplňkové elektrické napájení přístrojů prostřednictvím ethernetového vedení kat. 5. (Standard: 802.3af (režim A))

Lze systém propojit s řídicími jednotkami?
Ano, s každou řídicí jednotkou prostřednictvím analogových i digitálních vstupů a výstupů a protokolu „Web-Services“ a také s řízením Mitsubishi Controller (L,Q, FX5) prostřednictvím protokolu SLMP.

Kde je třeba systém SmartCheck instalovat?
Co nejblíže monitorovaného dílu. Odborníci ze společnosti Schaeffler vám mohou poskytnout konkrétní doporučení pro vaše aplikace. Potřebujete-li podporu, kontaktujte nás na adrese at support.is@schaeffler.com.

Lze snímač instalovat i na více aplikacích?
Obecně platí, že systém by měl zůstat tam, kde byl instalován. Pro zvláštní případy máme v nabídce servisní sadu pod názvem „Service Kit“. Tu je možné použít například k odstraňování problémů u koncového zákazníka nebo k pravidelným měřením u různých agregátů v oblasti poprodejního servisu.

Hardware

Mají konektory M12 systému SmartCheck nějaké speciální kódování?
Ne, jedná se o standardní konektory M12. Na ethernetovém kabelu M12 je kód D.

Je systém SmartCheck dostupný ve verzi EX?
Ne.

Jak lze do systému SmartCheck přivést signály o otáčkách?
Prostřednictvím obou vstupů analog IN, digital IN, nebo přes Ethernet pomocí protokolu Web-Services či prostřednictvím zařízení SmartController.

Software

Mohou se k systému SmartCheck přes internetový prohlížeč připojit současně dva uživatelé ze dvou různých PC?
Ne, k jednomu systému SmartCheck (SmartWeb) nemohou mít prostřednictvím internetového prohlížeče přístup dva uživatelé ze dvou různých počítačů.

Lze konfigurace z jednoho systému SmartCheck zkopírovat na druhý systém?
Ano, pomocí nástroje SmartUtility.

Lze si ze systému SmartCheck stáhnout měřená data?
Ano, lze to provést pomocí nástrojů SmartWeb i SmartUtility.

Odkdy se začíná redukovat množství dat?
Zbývá-li v paměti méně než 5 MB volného místa, zahájí systém redukci databáze.

Prohlížeč nemůže otevřít rozhraní SmartWeb!
V nastaveních internetového připojení prohlížeče musí být u proxy zvolena možnost „automaticky“ nebo „žádné“. Zkontrolujte IP adresu nástroje SmartCheck.

Je možná instalace softwaru SmartUtility na více počítačů?
Ne, jedná se licenční model pro jednoho uživatele. Chcete-li tento software instalovat na dalším počítači, budete potřebovat i další licenci.

Lze si pomocí nástroje SmartUtility Light stáhnout data nebo konfigurace ze systému SmartCheck?
SmartUtility Light umožňuje stahování dat. Stažení a odeslání konfigurací však není možné. K tomu je nutná placená verze SmartUtility.

Jaká uživatelská práva jsou zapotřebí k instalaci softwaru SmartUtility a SmartUtility light na počítači?
Předpokladem instalace těchto softwarových balíčků jsou oprávnění správce k danému počítači.

Lze při analýze přepínat mezi Hz a pořadími?
Ano, frekvenční osu spektra lze zobrazit i s využitím pořadí.

Jak lze ukládat konfigurace?
K tomu je zapotřebí software SmartUtility.

Jak lze analyzovat získaná data?
Součástí nástroje SmartWeb je jednoduchý prohlížeč. Profesionální prohlížeč nabízí software SmartUtility.

Je nutné kupovat software zvlášť?
Součástí dodávky je systémový software – SmartWeb a SmartUtility Light. Software SmartUtility se prodává zvlášť.

Konfigurace a měřená data

Při jakých minimálních otáčkách ložisek může systém SmartCheck provádět jejich sledování?
Minimum je 48 otáček za minutu. U určitých aplikací a při použití speciálních konfigurací je možné monitorovat i agregáty s nižšímu otáčkami. K tomu je však třeba přizvat odborníky. Potřebujete-li v této záležitosti podporu, kontaktujte nás na adrese support.is@schaeffler.com.

Jak dlouho vydrží paměť systému SmartCheck?
To do značné míry záleží na množství konfigurací a nastavení paměti.

Je možné přímé odesílání SMS nebo e-mailových zpráv ze systému SmartCheck?
Ne, to není v současné době možné.

Kolik různých konfigurací lze uložit do jednoho systému SmartCheck?
Neexistuje žádné omezení. Množství uložených konfigurací se však projeví na rychlosti a na velikosti dostupné paměti. Doporučujeme neukládat více než 10 konfigurací.

Jaký je minimální interval mezi dvěma uloženými trendovými hodnotami?
Nejmenší interval mezi dvěma uloženými trendovými hodnotami (nastavení pro neustálé ukládání) činí cca 30 sekund.

V jakém rozsahu otáček lze systém SmartCheck využívat?
Typicky v rozsahu 50 až 15 000 ot/min.

Jak dlouho zůstávají v systému SmartCheck uložena naměřená data?
Systém je vybaven inteligentním komprimačním algoritmem. Při zaplnění paměti začne systém automaticky komprimovat starší data. Nedochází tak ke ztrátě důležitých dat ohledně historie.

Je pro každý typ ložiska potřebná vlastní úloha měření?
Ne. Změny týkající se všech vestavěných valivých ložisek lze monitorovat prostřednictvím přednastavené základní úlohy měření.

Jak se provádí vizualizace výsledků, příp. stavu?
V samotném nástroji SmartCheck a pomocí aplikací SmartWeb, SmartLamp a SmartVisual.

Spouštění alarmů a režim učení

Kde se zobrazují výsledky režimu učení?
Mezní hodnoty alarmů, stanovené v režimu učení, se spolu s odpovídajícím hlášením zobrazují v knize protokolů a u příslušných charakteristických hodnot.

Jak dlouho trvá režim učení systému SmartCheck?
To záleží na monitorovacích úlohách, které jsou nakonfigurované pro systém. Ve stavu při dodání trvá režim učení cca 9 hodin.

Je možné ze systému SmartCheck zjistit stav alarmu?
Ano, prostřednictvím obou výstupů. Oba tyto výstupy lze nakonfigurovat v systému SmartWeb.

Jak obecné je nastavení alarmů?
Systém má přednastavené mezní hodnoty pro alarm nebo se je sám „naučí“ poté, co uživatel aktivuje režim učení. Při změnách průběhu trendů pak systém automaticky spustí alarm. Definován je předběžný a hlavní alarm.

Jak lze nastavit hodnoty alarmu?
Výrobcem přednastavené hodnoty alarmů si můžete upravit v nástroji SmartWeb přímým zadáním hodnoty nebo přetažením myší. Nebo lze jednoduše využít režim učení.

Kde lze zjistit mezní hodnoty pro alarm?
Mnozí výrobci strojů uvádějí příslušné mezní hodnoty. Ve všech ostatních případech jednoduše využijte automatický režim učení systému SmartCheck.

SmartCheck is an e-F@ctory partner product.

V rámci aliance e-F@ctory se společnost Mitsubishi Electric Europe sdružuje s partnerskými podniky, které v oblastech svého podnikání zaujímají přední postavení na trhu a představují technologické leadery. Ve spolupráci s koncernem Schaeffler nabízí společnost Mitsubishi Electric komplexní přístup k vyhodnocování stavu zařízení prostřednictvím systému SmartCheck.

Vzhledem k tomu, že tento přístroj umožňuje sledování klasických parametrů i parametrů vycházejících z vibrací, nabízí už dnes řadu možností, které budou v budoucnu tvořit neodmyslitelnou součást monitorování strojů. To vede k optimálnímu růstu hodnoty ve všech oblastech.

Získaná data lze prostřednictvím platformy iQ a Ethernetu automaticky předávat na větší počet informačních úrovní. Ve spolupráci s koncernem Schaeffler nabízí společnost Mitsubishi Electric komplexní přístup k vyhodnocování stavu zařízení. Získaná data lze prostřednictvím platformy iQ a Ethernetu automaticky předávat na větší počet informačních úrovní.

SmartCheck na cestě ke koncepci „Průmysl 4.0“

Schaeffler učinil v rámci partnerství s Mitsubishi Electric Europe v allianci e-F@ctory Alliance významný krok k uskutečnění koncepce „Průmysl 4.0“. Hlavní roli při tom hraje systém SmartCheck. Tento kompaktní snímač vibrací se od zahájení výroby v roce 2011 trvale osvědčuje a je předmětem dalšího kontinuálního vývoje.

Systém SmartCheck se mezitím stal jedním z mála řešení na trhu, které se hodí k použití jak v podobě jednotlivých přístrojů k monitorování menších redundantních agregátů, tak i pro integrované koncepce, jako jsou systémy pro komplexní sledování. V rámci aliance e-F@ctory našel koncern Schaeffler ve společnosti Mitsubishi Electric Europe partnera, který mu umožnil přístup k automatickým řídicím jednotkám a systémům řízení procesů a který zároveň sleduje stejné cíle jako Schaeffler: snížení celkových výrobních i servisních nákladů a zvýšení produktivity zákazníků.

V rámci aliance e-F@ctory se společnost Mitsubishi Electric Europe sdružuje s partnerskými podniky, které v oblastech svého podnikání zaujímají přední postavení na trhu a představují technologické leadery. Společně nabízejí svým zákazníkům vždy ta nejlepší možná komplexní řešení pro daný automatizační projekt.

Schaeffler SmartCheck e-F@ctory partner product

SmartCheck je partnerem platformy EPLAN Data Portal

EPLAN Data Portal představuje integrovanou webovou datovou platformu pro poskytování aktuálních informací o zařízeních předních výrobců komponent za účelem jejich přímého využití při projektování pomocí softwarových řešení EPLAN.

Další informace

Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat