Dodavatelé a subdodavatelé

Logistika

Standardizované logistické procesy v oblasti nákupu přispívají rozhodující měrou k dosažení cílů podnikání společnosti Schaeffler Gruppe.

Dodržování popsaných procesů a ustanovení slouží k zamezení chyb a vede k nepřetržitému zdokonalování postupů při nákupu.

Následně jsou shrnuty všechny aktuálně platné dokumenty společnosti Schaeffler Gruppe týkající se logistiky nákupu.

 
 

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat