DALŠÍ INFORMACE

Chcete patřit mezi naše schválené dodavatele?

Zde se dozvíte víc

 
Nákupní organizace

Filozofie nákupu

Úspěšnost podniku Schaeffler Gruppe závisí do značné míry na výkonnosti našich dodavatelů. Naše oddělení nákupu po celém světě proto stále hledají nové výkonné dodavatele, kteří by byli účinným příspěvkem k našemu nejvyššímu podnikovému cíli - zlepšovat spokojenost zákazníků.

Silní partneři našeho podniku se vyznačují především následujícími charakteristikami:

Dodržování termínů

Mezi silné stránky vašeho podniku patří vysoká pružnost, spolehlivost a odbornost při řešení problémů.

Odpovědnost za náklady

Důležitá součást našich kalkulací nákladů je založena na stanovení ceny našich dodavatelů. Proto očekáváme transparentní tvorbu cen.

Odpovědnost za kvalitu

Vaše filozofie zajištění kvality je založena na zásadách "strategie nulových chyb" a průběžném zlepšování nákladů, kvality, termínů a služeb. Pracujete s moderním a účinným systémem řízení kvality. V určitých odvětvích je základním předpokladem spolupráce certifikace podle norem ISO 9001, ISO TS 16949 nebo AS 9000.

Ochrana životního prostředí

Dodržování platných zákonů a vyhlášek představuje minimální požadavek kladený na naše dodavatele. Certifikace podle normy ISO 14001 nebo EMAS je žádoucí, u definovaných odvětví pak nutná.

Spolupráce

Očekáváme "svéprávné" partnery na trhu, kteří nás podpoří kreativitou a schopností zavádět inovace při rozvoji technologií s cílem udržení čelní pozice. V této souvislosti používáte nástroje jako je hodnotová analýza, standardizace, technické vylepšování atd.

 

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat