Hledaný výraz

Konstrukční data

Výběr produktů a poradenství jedním kliknutím

Přímý import do vlastního systému CAD

Díky spolupráci s firmou TraceParts rozšiřují společnosti INA a FAG svoji stávající nabídku služeb u všech produktů. Kromě existujícího systému pro výběr produktů a poradenství medias professional dnes naleznete na portálu „TraceParts online“ také všechny 2D výkresy a 3D modely.

Získejte konstrukční údaje produktů INA a FAG přímým importem z portálu TraceParts online firmy TraceParts.

K tomu máte dvě možnosti:

  • Přejděte na vstupní stránku konstrukčních dat společností INA nebo FAG na portálu „TraceParts online“ a vyberte si tam požadovaný produkt: Produkty INA-/FAG v TraceParts online
  • Nejdříve si v systému pro výběr produktů a poradenství medias professional vyberte požadovaný produkt a pak přejděte přímo na stránku umožňující stahování dat vybraného produktu: Online medias professional
Konstrukční data: Výběr produktů a poradenství jedním kliknutím

Pozor:

Ve svém CAD systému chcete využívat soubor CAD, který vytvořila INA nebo FAG. Výkresy a modely CAD společností INA nebo FAG byly vytvořeny s velkou péčí. Správnost údajů podléhá kontrole. Za případné chybné nebo neúplné údaje však nemůžeme převzít žádnou záruku.

V důsledku neustálého dalšího rozvoje produktů jsou změny v programu produktů a v jejich provedení vyhrazeny. Vyhrazujeme si veškerá práva na obchodní známky, značky, patenty, výkresy a modely. Neznáme montážní situaci a provozní podmínky daného produktu; kromě toho může kvůli rozdílným konfiguracím systémů CAD docházet k odchylkám v zobrazení. Proto nemůžeme převzít žádné záruky za použitelnost vybraných produktů ani za správné zobrazení produktu ve vašem CAD systému.

Proto naléhavě doporučujeme:

  • Všechny odpovídající rozměry při instalaci zkontrolujte z hlediska informací v rozměrovém obrázku.
  • Vhodnost, výkonnost a očekávanou životnost produktu zkontrolujte příslušnými metodami: V rámci výpočetního programu
  • Pokusným ověřením vhodnosti daného produktu
  • V případě pochybností se obraťte na naše oddělení technického poradenství .
Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat