Hledaný výraz

Všeobecné podmínky účasti

Přihlášení

Přihlášky se podávají zásadně písemnou formou.

Školení přizpůsobujeme okruhu účastníků, to znamená příslušné cílové skupině a danému počtu účastníků. Potřebné přípravné práce vyžadují určitý čas. Z toho důvodu vás prosíme, abyste respektovali ukončení příjmu přihlášek nejpozději 14 dní před zahájením školení.

Příliš nízký nebo naopak vysoký počet účastníků má nepříznivý dopad na plánovaný obsah školení a vyučovací metody. V konečném důsledku je tak ohrožena efektivita školení. Vyhrazujeme si proto právo zrušit školení z důvodu nedostatečné obsazenosti ve 14denní lhůtě před jeho plánovaným zahájením, respektive nepřijímat další přihlášky v případě přeplněnosti daného kurzu.

Školení, s jejichž realizací už kvůli nedostatečné poptávce nepočítáme, stahujeme z programu bez předchozího oznámení. I nadále si však můžete objednat kurz, který je speciálně přizpůsoben vašim požadavkům a koncipován výhradně dle potřeb vašich pracovníků.

Vždy prosím vyčkejte na potvrzení podané přihlášky z naší strany. Vaše přihlášení, respektive přihlášky vámi uvedených osob, platí jen po tomto potvrzení.

Klauzule o odstoupení

Místa uvolněná odřeknutím účasti přihlášených osob lze už jen stěží zaplnit. Navíc nám tím vznikají další administrativní náklady.

Odřekne-li proto přihlášená osoba svou účast na školení v době po potvrzení přihlášky, přísluší nám úhrada manipulačního poplatku ve výši 40 eur Při odhlášení účasti během dvou týdnů před zahájením školení účtujeme částku odpovídající 50 procentům ceny kurzu, v případě nedostavení se přihlášeného účastníka pak fakturujeme kurzovné v plné výši. Uvede-li objednatel náhradníka za odstoupivší přihlášenou osobu, nebude toto ustanovení uplatněno.

V případě školení, která se vztahují výhradně k určitému zákazníkovi, ať už je konání těchto akcí plánováno ve školicích prostorách společnosti Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG, nebo v podniku objednatele, se při odstoupení ze strany objednatele účtuje rovněž manipulační poplatek ve výši 40 eur Pokud objednatel zruší školení během dvou týdnů před termínem daného kurzu, vyhrazujeme si právo účtovat částku ve výši 50 procent dohodnuté ceny školení. Toto ustanovení odpadá, pokud bude sjednán náhradní termín školení a nevzniknou nám tím žádné další náklady.

Vedlejší náklady

Čas strávený na cestách posuzujeme jako pracovní dobu. Náklady na dopravu do místa konání školení a zpět, stejně jako výdaje za nocleh, se určují na základě paušálních sazeb, které jsou uvedeny v naší nabídce.

Není-li uvedeno písemně jinak, probíhá plnění našich dodávek a služeb na základě německé právní úpravy a s vyhrazením vlastnického práva, stejně jako za prodejních a dodacích podmínek společnosti Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG, které jsou platné v době přijetí zakázky. Na požádání vám poštou či faxem zašleme znění podmínek týkajících se účasti na školení.

Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat