Hledaný výraz

BEARINX-MAP – modelování valivých ložisek pro víceprvkové simulace (MKS)

BEARINX-MAP: Modelování valivých ložisek pro víceprvkové simulace (MKS)

Aktuální úroveň vývoje hardwarových a především softwarových nástrojů umožňuje simulovat stále komplexnější modely, a to s rostoucí mírou detailů. Navrhování celkových systémů vyžaduje dobré znalosti a také porozumění jednotlivým komponentám i jejich vzájemné souhře.

V závislosti na zaměření příslušné simulace je vhodné mít možnost výběru a stanovení míry detailů v celkovém modelu i dílčích systémech. Ve společnosti Schaeffler se navíc už řadu let úspěšně zabýváme vývojem a použitím výpočetních nástrojů, jako je software BEARINX.

Jaké jsou předpoklady využívání softwaru BEARINX-MAP?

Modelování valivých ložisek pro víceprvkové simulace (MKS)

Simulace a model, který k ní náleží, představují vždy jen abstrakční znázornění reality. Předpokladem správného rozhodnutí při výběru určité úrovně abstrakce a konkrétní modelace je dobrá znalost skutečného systému. Komplexní model není automatickou zárukou toho, že je daný model správný. Jednoduchý model není vždy horší. V rámci víceprvkové simulace se tak nabízí řada možností modelování ložiska.

Lineární charakteristiky

Lineární pružina
Lineární pružina
Výhody:
 • Nezobrazuje se nelineární chování.
 • Nezohledňuje se vůle ložiska.
 • Nezohledňují se vlivy vzájemného působení stupňů volnosti.
Nevýhody:
 • Hodí se k simulacím pracovního bodu ložiska.

Nelineární charakteristiky

Nelineární pružina
Nelineární pružina
Výhody:
 • Hodí se k simulacím pracovního bodu ložiska.
Nevýhody:
 • Nezobrazuje se nelineární chování.
 • Nezohledňuje se vůle ložiska.
 • Nezohledňují se vlivy vzájemného působení stupňů volnosti.

Matice tuhosti

Výhody:
 • Modeluje se nelineární chování.
 • Zobrazuje se vůle ložiska.
Nevýhody:
 • Nezohledňují se vlivy vzájemného působení stupňů volnosti.

BEARINX-MAP (víceparametrová charakteristika)

Charakteristika tuhosti
Charakteristika tuhosti
Výhody:
 • Dobře se zobrazuje nelineární chování.
 • Dobře se zohledňuje vzájemné působení stupňů volnosti (zahrnutí vazebních prvků).
 • Dobře se zobrazuje vůle ložiska.
 • Zobrazuje se velmi široké spektrum zatížení.
 • Zahrnuje maximální tlaky v ložisku.
Nevýhody:
 • Vyšší nároky na paměť

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat