Hledaný výraz

BEARINX-online pro výpočty lineárních prvků

Výkonný výpočetní software od INA/FAG – pro zákazníky je k dispozici online.
Tato služba je určena pro přímé zákazníky a distribuční partnery společnosti Schaeffler.

Obrázek – výpočet lineárních prvků

Výpočetní nástroje, které se obvykle používají na trhu, využívají většinou velmi zjednodušené výpočetní postupy (katalogové chování). Do značné míry jsou ignorována posunutí či naklopení a nezohledňují se tuhé nebo pružné lišty a nosná tělesa. Také vnitřní rozdělení zatížení ložisek, které má rozhodující význam pro únavovou životnost, se většinou zjišťuje aproximační metodou.

S programem BEARINX-online pro výpočty lineárních prvků však máte možnost vypočítat reálné namáhání při zohlednění různých zatížení a zjistit pružné chování lineárních ložisek s lištou a vozíkem. Přesně se zjistí vnitřní rozložení zatížení v ložisku až po kontaktní stlačení, přičemž se zohlední profil valivých těles i různé třídy předpětí.

Komfortní uživatelské prostředí

Pohodlné vytváření lineárních systémů s přístupem k databázi ložisek
Pohodlné vytváření lineárních systémů s přístupem k databázi ložisek

Algoritmy programu BEARINX-online pro výpočty lineárních prvků jsou shodné s algoritmy programu BEARINX, který se používá ve skupině Schaeffler. Nástroj BEARINX-online pro výpočty lineárních prvků vám umožní provádět výpočty víceosých lineárních systémů.

Uživatelské rozhraní, implementované v jazyce Java, vám usnadňuje zadávání potřebných dat a poskytuje vám pomocí grafického znázornění modelu a stromového zobrazení objektu jak přehled o samotném modelu, tak i kontrolu zadaných údajů.

Standardní lineární osa se dvěma lištami a čtyřmi lineárními ložisky RUE45-E
Standardní lineární osa se dvěma lištami a čtyřmi lineárními ložisky RUE45-E

K dispozici jsou data a geometrie lineárních ložisek z katalogového programu společnosti Schaeffler. Nacházejí se v integrované databázi, odkud je lze převzít do zpracovávaného modelu. Samotné výpočty se provádějí na výkonném výpočetním serveru ve firmě Schaeffler.

Techničtí konzultanti jsou na vaší straně.

Operační soubory vytvořené v nástroji BEARINX-online pro výpočty lineárních prvků jsou kompatibilní s plnou verzí softwaru BEARINX, což vám díky možnosti výměny těchto souborů usnadní komunikaci s naším oddělením technického poradenství a není tak nutné provádět duplicitní práce.

Přehledná dokumentace výsledků ve formátu HTML a grafické zobrazení tlaků a vnitřního rozložení zatížení ložisek usnadňují analýzu jednotlivých variant konstrukce. Systém nápovědy a online výukový program vám pomáhají využít celého potenciálu programu BEARINX-online pro výpočty lineárních prvků.

Zvýšení intenzity spolupráce

Vývoj programu BEARINX-online pro výpočty lineárních prvků neznamená záměr delegovat konzultační a výpočetní služby společnosti Schaeffler na zákazníky. Právě naopak, tímto chceme s uživateli spolupracovat ještě těsněji. Cílem je provést již v rané fázi konstrukčních prací předběžný výběr vhodných lineárních ložisek a zkrátit tak doby vývoje ve vaší firmě.

Smluvně upravené použití

Požádáte-li o oprávnění k používání nástroje BEARINX-online pro výpočty lineárních prvků, bude zahájen rozhodovací proces, na jehož úspěšném konci vám předložíme nabídku smlouvy.

Po podpisu smlouvy vám vytvoříme přihlašovací údaje a pozveme vás na dvoudenní školení do Schaeffler Academy v Herzogenaurachu. Poté následuje konečné zpřístupnění výpočetního modulu.

Poplatky za zavedení

Za aktivaci internetového přístupu k nástroji BEARINX-online pro výpočty lineárních prvků a za dvoudenní školení pro poskytnutí počáteční podpory účtujeme následující poplatky:

  • 1 účastník: 2 000 eur
  • 2 účastníci: 3 600 eur
  • 3 účastníci: 4 800 eur
  • 4 účastníci: 5 600 eur
  • Každý další účastník: +400 eur

Neúčtujeme žádné další licenční nebo servisní poplatky.

Omezení zákaznické verze

Nástroj BEARINX-online pro výpočty lineárních prvků slouží k prvotnímu návrhu produktů. Ke konečnému návrhu a výběru produktů by měl být přizván příslušný pracovník z oddělení technického poradenství společnosti Schaeffler.

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat