Hledaný výraz

Možnosti dalšího rozvoje

Ve všech fázích vašeho profesního růstu se vám bude dostávat cenné podpory díky našemu důrazu na personální rozvoj, takže vždy budete odborně, metodicky a osobně připraveni na příslušné požadavky.

Dobrý začátek: zapracování

Na základě individuálního plánu na zapracování se vám hned od začátku dostane toho, co u nás budete – kromě již dříve získaných znalostí – ještě potřebovat. V zájmu co nejsnadnějšího a nejrychlejšího průběhu svého nástupu do zaměstnání budete muset získat komplexní přehled o našem podniku. Proto pořádáme úvodní dny pro nové spolupracovníky, při nichž nahlédnete i mimo hranice vymezené svým oborem a seznámíte se s různými organizačními souvislostmi. Na vaše začlenění do týmu bude od samého začátku dohlížet váš patron, který vás také seznámí s pracovním prostředím. Jako alternativu k přímému nástupu do zaměstnání nabízíme absolventům programy pro stážisty.

Osobní rozvoj a plánování kariéry: talentový management

Jedním z důležitých úkolů v oblasti talentového managementu ve společnosti Schaeffler je zajištění osobního rozvoje každého zaměstnance. Pod pojmem talentový management rozumíme to, že zaměstnancům cíleně nabízíme možnosti dalšího rozvoje, vyhledáváme pracovníky s vysokým potenciálem a vše zohledňujeme při obsazování míst (i v mezinárodním měřítku).

Talentový management představuje celoroční proces, který začíná pohovorem se zaměstnancem o jeho dalším rozvoji. Při každoročním pohovoru mezi čtyřma očima hovoří vedoucí se zaměstnancem o jeho chování, výkonnosti, potenciálu a odborné kompetenci. Výstupem může být případně individuální plán, napomáhající konkretizaci a plánování osobního rozvoje. Výsledky vzešlé z tohoto pohovoru pak představují základ pro diskuzi při následném procesu, označovaném jako „Global Talent Reviews“. Tento proces slouží k intenzivní výměně informací nad rámec jednotlivých podnikových úseků za účelem rozpoznání a schválení pracovníků s vysokým potenciálem, poskytnutí impulzů pro jejich individuální rozvoj a zajištění následného plánování.

Získávání kvalifikace: Schaeffler Academy

Zaměstnanci s prvotřídní kvalifikací představují rozhodující faktor pro dosažení úspěchu v celosvětové konkurenci – a dnes to platí více než kdykoliv předtím. V tomto kontextu zastřešuje Schaeffler Academy rozmanitou nabídku odborného rozvoje zaměstnanců po celém světě. Díky rozsáhlé nabídce vzdělávacích programů se Schaeffler Academy orientuje na všechny spolupracovníky – od učňů až po špičkové manažery – a pomáhá jim dosáhnout osobních i profesních cílů.

Schaeffler zaručuje strategický a systematický rozvoj všech pracovníků. Kvalifikační požadavky se probírají již v rámci každoročního pohovoru o dalším rozvoji zaměstnance, při němž se také závazně dohodnou konkrétní opatření. Rozsáhlý katalog školení zahrnuje spoustu prakticky zaměřených témat, například z oblasti osobního růstu, podnikové ekonomiky, technických znalostí nebo informačních technologií. Profesionální školitelé a nejmodernější výukové a studijní metody jsou zárukou vysoké míry přenosu nabytých znalostí do praxe. Prostřednictvím programů specifických pro dané cílové skupiny a vytvářením skupin, v nichž jsou zaměstnanci z různých závodů, vás podporujeme při vytváření mezilidských vazeb a při vašem profesním i osobním rozvoji.

Interní burza pracovních míst

Změňte své místo – a zůstaňte u nás: Zvláštní pozornost věnujeme tomu, abychom zajistili další rozvoj svých pracovníků a umožnili jim změnu místa v rámci skupiny Schaeffler. Proto jsme na intranetu vytvořili burzu pracovních míst, díky níž naši zaměstnanci získají okamžitý přehled o volných místech v koncernu, o která se také mohou ucházet přímo online.

Dobré nápady: ideový management

Management nápadů, uplatňovaný ve společnosti Schaeffler, představuje excelentní platformu pro správné směřování rozpoznaných možností,jak optimalizovat pracovní procesy a produkty. Vzhledem k tomu, že z toho těží podnik i zaměstnanci, se tento management těší jisté a výrazné podpoře vedoucích pracovníků i spolupracovníků. V případě úspěšné realizace získá autor nápadu prémii a také dobrý pocit, že se mu podařilo pozitivním směrem ovlivnit pracovní prostředí ve společnosti Schaeffler.

Nově: Virtuální platforma CareerXperience

Zažijte nás virtuálně a v živém chatu na naší platformě CareerXperience.

Na platformě se s námi můžete spojit osobně, registrovat se na přednášky a navštívit naše virtuální školicí středisko.

CareerXperience

Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat