Hledaný výraz

Výročí skupiny Schaeffler – 75 let v pohybu

Pressrelease Stage Image
V roce 1950 si Dr. Ing. h.c. Georg Schaeffler nechává patentovat svůj nápad: Klec jehlového ložiska, v níž jsou valivá tělesa vedena rovnoběžně s osou. Během roku 1950 toto řešení dozrálo ze stádia prototypu do připravenosti k sériové výrobě valivých ložisek. Jehlová ložiska se používají při výrobě automobilů, ale i nejrůznějších strojů a převodovek. V oblasti elektromobility jsou jehlová ložiska naprosto nezbytná pro fungování řady elektrifikovaných převodových ústrojí.

30.11.2021 | Herzogenaurach/Svitavy/Lanškroun

  • Koncern Schaeffler, který je dodavatelem automobilek a dalších průmyslových odvětví s celosvětovou působností, slaví 75 let své existence digitálním slavnostním aktem
  • Nově vytvořená sekce historie firmy Schaeffler na domovské stránce podniku
  • Vydání knihy profesora Dr. Gregora Schöllgena o rodinné a firemní historii
  • Založení Nadace Schaeffler při příležitosti 75 let existence podniku

Je to jeden z nejúspěšnějších příběhů „Made in Germany“: Koncern Schaeffler, který je dodavatelem automobilek a dalších průmyslových odvětví s celosvětovou působností, dnes slaví 75 let své existence. Základní kámen dnešní skupiny podniků položili v roce 1946 v Herzogenaurachu bratři Dr. Wilhelm Schaeffler a Dr. Ing. h.c. Georg Schaeffler založením společnosti Industrie GmbH. Šlo o startovní výstřel zahajující činnosti podniku, který dnes zaměstnává více než 83 900 pracovníků na zhruba 200 místech ve více než 50 zemích. Tento globálně působící koncern s vedoucím postavením v oblasti technologií, ale s DNA rodinné firmy, se mj. vyvinul ze tří původně samostatných firem INA, LuK a FAG. Schaeffler dnes slaví 75 let pokroku, technologických inovací a ekonomických úspěchů formou digitálního slavnostního aktu pro všechny spolupracovníky i vybrané hosty z hospodářského a politického života.

Úspěch vycházející z průkopnického ducha, inovací a strategických akvizic
Rapidní růst firmy od roku 1950 byl možný díky jehlovému ložisku vedenému klecí – geniálnímu vynálezu Dr. Ing. h.c. Georga Schaefflera, který změnil revolučním způsobem podobu pohybu a mobility, a to jak v oblasti výroby automobilů, tak i v průmyslovém sektoru.

Tento vynález představoval základní kámen přetrvávajícího celosvětového úspěchu. V roce 1964 se bratři Schaefflerové rozhodli investovat do společnosti LuK Lamellen und Kupplungsbau GmbH v bádenském Bühlu, kde dnes sídlí divize Automotive Technologies. Jako příklady inovativních výrobků, kterými se podnik zařadil mezi technologickou špičku, lze uvést spojku s talířovou pružinou, dvojhmotový setrvačník a různé díly motorů. Od roku 1999 je společnost LuK zcela začleněna do skupiny Schaeffler.

V roce 2001 převzala skupina Schaeffler společnost FAG Kugelfischer Georg Schäfer AG ve Schweinfurtu. Schaeffler se tak stal druhým největším výrobcem valivých ložisek na světě. V roce 2015 následovalo úspěšné uvedení společnosti Schaeffler AG na burzu. Dnes jsou tři produktové značky – INA, LuK, a FAG – spojeny pod silnou podnikovou značkou Schaeffler.

„Rozhodujícím faktorem úspěšného podnikání firmy Schaeffler byl vždy průkopnický duch. A právě v náročných fázích se pak projevuje vysoká odolnost a trvalá připravenost společnosti využít rozsáhlou transformaci jako příležitost. Jako společníci si naprosto jasně uvědomujeme, že za tento po celá desetiletí trvající úspěch vděčíme především našim zapáleným zaměstnancům po celém světě, a také našim zákazníkům a dodavatelům,“ vysvětluje Georg F. W. Schaeffler, společník rodinné firmy a předseda dozorčí rady Schaeffler AG.

Transparentní a vědecké zpracování historie podniku a toho, co předcházelo jeho vzniku
K příležitosti založení firmy iniciovala rodina Schaefflerů systematický výzkum své historie, která je neoddělitelně spjata s tímto podnikem. K práci na tomto projektu se podařilo získat renomovaného historika, prof. Dr. Gregora Schöllgena. Výsledky jeho bádání, které se týkalo i doby před založením firmy v roce 1946, Schaeffler v rámci oslav výročí prezentuje na nově vytvořené webové stránce, přibližující nejen samotnou historii firmy, ale i osoby a technologické inovace, které za ní stojí. Odkaz: www.schaeffler.com/history. Rozsáhlé pojednání a analýza „Schaeffler. Biografie rodiny a jejího podniku“ od prof. Dr. Schöllgena vyjde začátkem prosince u mnichovského vydavatelství Deutsche Verlags-Anstalt.

„Schaeffler se odjakživa vyznačuje mimořádným novátorstvím a vysokou mírou sociálních kompetencí,“ uvádí prof. Dr. Schöllgen: „Zvídavost a zaměření na budoucnost, vlastní už oběma bratrům-zakladatelům, patří dodnes k silným stránkám tohoto rodinného podniku, který si je vědom svých tradic.“

Založení Nadace Schaeffler
Při příležitosti 75letého výročí firmy Schaeffler zakládá společnost Schaeffler AG a IHO Holding Nadaci Schaeffler („Schaeffler Stiftung“) pro zdůraznění společenské odpovědnosti skupiny Schaeffler a jejích rodinných společníků. Nadace Schaeffler obdrží počáteční nadační kapitál ve výši 3 milionů eur, který uhradí stejným dílem společnost Schaeffler AG a IHO Holding. Tento nadační kapitál se pak každý rok zvýší o další finanční podpory. Zároveň budou začleněny stávající aktivity, například Nadace Schaeffler FAG. Nadace bude mít celosvětovou působnost a bude se soustředit především na tyto tři klíčové oblasti: 1. ochranu klimatu a životního prostředí, 2. vědu a výzkum, 3. vzdělání, kvalifikaci a rovné příležitosti.

S ohledem na budoucnost zaujala skupina Schaeffler jasnou strategickou pozici přijetím plánu Roadmap 2025. Tento plán podnik a jeho tři divize důsledně směřuje k transformaci v deseti zákaznických sektorech, aby pro zákazníky i v budoucnu představoval preferovaného technologického partnera. V centru pozornosti jsou přitom trvalá udržitelnost a digitalizace, které doplňuje pět klíčových oblastí, týkajících se například pohonů efektivních z hlediska emisí CO2 nebo obnovitelných zdrojů energie.

„Dokud bude existovat pohyb, bude tu i Schaeffler. Ve skupině Schaeffler se spolu snoubí inovace, kvalita, systémové znalosti a excelentní výroba, tvořící jednu společnou silnou stránku. S touto silnou stránkou a s DNA rodinného podniku jsme optimálně připraveni na budoucnost,“ říká Klaus Rosenfeld, předseda představenstva společnosti Schaeffler AG.

Vydavatel: Schaeffler AG
Země vydání: Česká republika

Příslušná média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal adress:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

Materiály ke stažení

Tiskové zprávy

Balíček (tisková zpráva + média)

Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat