Hledaný výraz

Společnost Schaeffler umožňuje snazší, bezpečnější a levnější využívání vodíku díky technologii LOHC

Pressrelease Stage Image
Uwe Wagner (uprostřed), člen představenstva pro výzkum a vývoj Schaeffler AG, Dr. Daniel Teichmann (vlevo), generální ředitel a zakladatel společnosti Hydrogenious, Prof. Dr. Peter Wasserscheid (vpravo), ředitel Helmholtzova institutu Erlangen-Norimberg pro obnovitelné energie, zpečetili partnerství v společnosti Hydrogenious (fotografie byla pořízena v souladu s místními předpisy ohledem koronaviru).

28.01.2022 | Svitavy

  • Schaeffler uzavírá dohodu o spolupráci v oblasti vodíkové technologie se společností Hydrogenious LOHC Technologies GmbH a Helmholtzovým institutem Erlangen-Norimberg pro obnovitelné energie
  • Partnerství umožňuje vývoj palivového článku s kapalným organickým nosičem vodíku (LOHC)
  • Díky LOHC je provoz palivových článků jednodušší, bezpečnější, levnější a udržitelnější

Společnost Schaeffler, dodavatel pro automobilový a ostatní průmysl, dosáhla další milník ve své vodíkové strategii. Společnost uzavřela dohodu o spolupráci se společností Hydrogenious LOHC Technologies GmbH a Helmholtzovým institutem Erlangen-Norimberg pro obnovitelné energie (HIERN). Společným cílem je vyvinout vodíkový palivový článek na kapalný organický vodík, tzv. LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carrier). „Vodíková technologie hraje rozhodující roli pro CO2 neutrální, udržitelnou mobilitu včetně zásobování energií a má pro společnost Schaeffler strategický význam,“ říká Uwe Wagner, člen představenstva pro výzkum a vývoj společnosti Schaeffler AG. "Tímto partnerstvím významně přispějeme k použití technologie LOHC v palivových článcích. Společnost Schaeffler přitom využívá své odborné znalosti v oblasti industrializace a dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti v oblasti technologie materiálů, tváření a povrchových technologií." Dr. Daniel Teichmann, generální ředitel a zakladatel společnosti Hydrogenious, říká: "Díky přímému použití LOHC v palivových článcích na výrobu energie není nutná manipulace s vodíkem jako plynem a lze zajistit mimořádně pohodlné a bezpečné zásobování mobilních a stacionárních spotřebitelů energie. Jsme velmi rádi, že společnost Schaeffler využije svého rozsáhlého know-how k industrializaci této technologie a těšíme se na inovativní spolupráci.“

LOHC pro vyšší bezpečnost a nákladovou efektivnost
Vodík se obvykle skladuje a přepravuje v plynném skupenství při vysokém tlaku nebo v kapalném skupenství při extrémních minusových teplotách ve speciálních nádobách. Alternativou jsou kapalné organické nosiče vodíku LOHC. Při patentované metodě společnosti Hydrogenious se používá benzyltoluen. Jedná se o olejovitou organickou látku, která chemicky váže vodík a umožňuje jeho přepravu za běžných okolních podmínek. Na rozdíl od klasické konstrukce palivového článku by v palivovém článku LOHC ani v jeho dodavatelském řetězci nebyl žádný molekulární vodík. Kapalný nosný materiál může být použit vícekrát, díky čemuž je mimořádně udržitelný. „Technologie LOHC založená na benzyltoluenu umožňuje díky svým vlastnostem bezpečnou a nákladově efektivní vodíkovou infrastrukturu – od skladování přes přepravu až po použití,“ říká Prof. Dr.-Ing. Tim Hosenfeldt, vedoucí výzkumu & inovací a centrálních technologií Schaeffler AG. „Využití LOHC v palivových článcích považujeme za doplněk ke klasickým vodíkovým technologiím." Projekt vychází z rozsáhlé průkopnické výzkumné a vývojové činnosti společností Hydrogenious a HIERN v oblasti LOHC, jakož i z příslušného know-how a patentů.

Společnost Schaeffler spolu s Helmholtzovým institutem Erlangen-Norimberg vyvíjí odpovídající technologii palivových článků pro přímé využití vodíku vázaného v LOHC. Za tímto účelem je třeba provést úpravy v konstrukci palivových článků. Společnost Schaeffler vyrábí bipolární desky, přičemž využívá synergie a know-how z dříve vyvinuté technologie palivových článků. Katalyzátory a membrány potřebné pro tuto technologii se vyvíjejí v Helmholtzově institutu Erlangen-Norimberg speciálně pro tuto aplikaci.

Vydavatel: Schaeffler Czech Republic
Země vydání: Česká republika

Příslušná média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal adress:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

Materiály ke stažení

Tiskové zprávy

Balíček (tisková zpráva + média)

Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat