Hledaný výraz

Schaeffler zveřejňuje zprávu o udržitelnosti 2021

Pressrelease Stage Image

08.03.2022 | Svitavy

  • Skupina Schaeffler bude od roku 2040 klimaticky neutrální
  • Od roku 2021 nakupují výrobní závody v Evropě 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů
  • Spolupráce s H2greensteel na nákup oceli bez CO2 od roku 2025
  • Cíle udržitelnosti zakotvené v systému odměňování, klimatický rating CDP kategorie „A-“ potvrzen
  • Navzdory aktuální geopolitické nejistotě si udržitelnost zachovává svůj strategický význam pro nadcházející roky

Skupina Schaeffler přebírá svou společenskou odpovědnost a od roku 2040 bude klimaticky neutrální. Tento cíl zahrnuje kompletní dodavatelský řetězec a je podpořen ambiciózními střednědobými cíli. Vlastní výroba bude klimaticky neutrální již od roku 2030, přičemž společnost v průběhu sledovaného roku dosáhla značného pokroku při plnění tohoto cíle. Společnost Schaeffler ve svých výrobních závodech v Evropě již od roku 2021 nakupuje 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů. „V rámci úspěšného programu energetické účinnosti se od roku 2022 uspoří celkem přibližně 47 gigawatthodin, což odpovídá roční potřebě elektrické energie 15 000 dvoučlenných domácností v Německu,“ řekla Corinna Schittenhelm, ředitelka lidských zdrojů.

Zelená ocel ze Švédska
Pro dosažení cíle klimatické neutrality je nezbytné i snižování emisí z primárních produktů a surovin v dodavatelském řetězci. „Prvním důležitým krokem je spolupráce se švédským startupem H2greensteel, od kterého bude Schaeffler od roku 2025 ročně nakupovat 100 000 tun oceli vyrobené s použitím vodíku téměř bez CO2,“ řekl Andreas Schick, provozní ředitel. „Dohoda je dlouhodobá a zahrnuje dodávky pásové oceli. Ocel vyrobená ve Švédsku nevyžaduje žádná fosilní paliva a sníží roční emise CO2 společnosti Schaeffler až o 200 000 tun.“

Skupina Schaeffler vytváří udržitelnou hodnotu i svými produkty tím, že svým zákazníkům nabízí inovativní řešení v oblasti elektromobility, výroby energie z obnovitelných zdrojů nebo výroby a využívání vodíku. Zároveň intenzivně pracuje na tom, aby její vlastní výrobky byly co nejvíce klimaticky neutrální.

Velký význam sociální odpovědnosti
Vedle ochrany klimatu je ve společnosti Schaeffler nejvyšší prioritou i sociální odpovědnost, přičemž neustálé zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci považuje společnost za prvořadé. Cílem společnosti Schaeffler je snížit úrazovost do roku 2024 v průměru o 10 % ročně. Díky cíleným opatřením se podařilo tento cíl v roce 2021 dokonce překonat.

Klimatický rating CDP kategorie „A-“ potvrzen
Důsledné dodržování Sustainability Roadmap je úspěšné, o čemž svědčí výsledky důležitých hodnocení v oblasti udržitelnosti ve sledovaném roce. Skupina Schaeffler si zlepšila své hodnocení od společnosti EcoVadis, získala 75 ze 100 bodů a dosáhla tak platinového statusu a patří k jednomu procentu nejlepších ve skupině srovnatelných společností. Zásadního zlepšení dosáhla společnost Schaeffler v oblasti pracovních a lidských práv, etiky a udržitelného obstarávání. I při klimatickém ratingu CDP se společnosti Schaeffler ve sledovaném roce navzdory vyšším požadavkům podařilo opět dosáhnout hodnocení „A-“ a při ratingu CDP v oblasti vody se zlepšila z kategorie „B-“ rovněž na „A-“.

Stejně jako v předchozích letech se skupina Schaeffler zavázala dodržovat deset principů iniciativy Global Compact Organizace spojených národů, aby podpořila svůj globální závazek k udržitelnému rozvoji. Na živé akci v rámci 26. konference OSN o změně klimatu, která se konala v Glasgow, představila společnost Schaeffler své ambice v oblasti udržitelnosti, nová produktová řešení a také partnerství v oblasti udržitelnosti. Společnost Schaeffler se také zavázala k akčnímu plánu EU na financování udržitelného růstu, který stanovuje, že společnosti budou investovat kapitál do udržitelných aktivit, aby dosáhly stávajících cílů v oblasti klimatu a udržitelnosti.

Klaus Rosenfeld, předseda představenstva, řekl: „Téma udržitelnosti má pro společnost Schaeffler strategický význam. Budeme se toho držet i přes současnou geopolitickou nejistotu a budeme pokračovat v našich aktivitách v této oblasti, abychom dosáhli našich cílů."

Zpráva o udržitelnosti skupiny Schaeffler poskytuje informace o tom, na co se společnost v roce 2021 obsahově zaměřila a jak se skupina Schaeffler vyvíjela s ohledem na klíčové ukazatele a cíle. Zpráva je k dispozici v digitálním formátu na stránce společnosti: www.schaeffler-sustainability-report.com

Zde naleznete tiskové fotografie členů představenstva:
www.schaeffler.com/en/executive-board

Vydavatel: Schaeffler CZ s r.o.
Země vydání: Česká republika

Příslušná média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal adress:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

Příslušné dokumenty
Materiály ke stažení

Tiskové zprávy

Balíček (tisková zpráva + média)

Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat