Hledaný výraz

Schaeffler se solidním výsledkem v náročném prostředí

Pressrelease Stage Image

04.08.2022 | Herzogenaurach/Svitavy

  • Mírný růst obratu v 1. pololetí 2022 upravený o měnové vlivy o 3,1 %, navzdory lockdownu v Číně v důsledku pandemie
  • EBIT marže před speciálními efekty 6,1 % (předchozí rok: 10,0 %), zhoršení v důsledku zvýšených pořizovacích nákladů
  • Free Cash Flow před příjmy a úhradami za aktivity M&A v 1. pololetí -204 milionů eur (předchozí rok: 243 milionů eur) zatížen jednorázovými platbami za restrukturalizace
  • Prognóza pro celý rok 2022 potvrzena
  • Důsledné pokračování transformace: Silný příjem objednávek v Automotive Technologies, 50:50 joint venture Innoplate, akvizice Ewellix

Společnost Schaeffler, dodavatel pro automobilový a ostatní průmysl s celosvětovou působností, dnes zveřejnila svou průběžnou zprávu za první pololetí 2022. Za prvních šest měsíců dosáhl obrat skupiny Schaeffler 7 548 milionů eur (předchozí rok: 7 014 milionů eur). Zvýšení tržeb z prodeje upravených o měnové vlivy o 3,1 % ve srovnání s obdobím loňského roku je zejména důsledkem pozitivních vlivů prodejní ceny. Ve druhém čtvrtletí roku 2022 se tržby z prodeje upravené o měnové vlivy zvýšili o 4,4 %

na 3 790 milionů eur (předchozí rok: 3 454 milionů eur).

Obraty v divizi Automotive Technologies upravené o měnové vlivy v prvním pololetí mírně klesli o 1,0 %. Vývoj objemu obratu divize Automotive Technologies byl v prvním pololetí výrazně ovlivněn nestálými odvolávkami zákazníků v důsledku přetrvávajícího náročného prostředí v automobilovém průmyslu. Navzdory výraznému poklesu obratu v divizi Automotive Aftermarket v subregionu střední a východní Evropy v důsledku války na Ukrajině se divizi podařilo dosáhnout celkového měnově upraveného růstu o 3,2 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Měnově upravené tržby z prodeje v divizi Industrial v prvních šesti měsících výrazně vzrostly o 13,6 %.

Trendy se v jednotlivých regionech lišily. Zatímco regiony Evropa (6,0 %), Amerika (9,5 %) a Asie/Pacifik (3,4 %) zaznamenaly nárůst měnově upraveného obratu, obrat v regionu Čína poklesl o 8,0 %. Důvodem byla zejména opatření lockdownu na zastavení pandemie koronaviru ve druhém čtvrtletí, která měla negativní dopad na hospodářskou aktivitu v regionu.

Skupina Schaeffler dosáhla za prvních šest měsíců EBIT před speciálními efekty ve výši 458 milionů eur (předchozí rok: 702 milionů eur). To odpovídá EBIT marži před speciálními efekty ve výši 6,1 % (předchozí rok: 10,0 %). Pokles EBIT marže před speciálními efekty byl ve vykazovaném období výrazně důsledkem zvýšených pořizovacích nákladů, které byly pouze částečně kompenzovány úpravou prodejních cen. Marže EBIT byla rovněž negativně ovlivněna poklesem prodeje

v důsledku pandemie v Číně. EBIT byla ve sledovaném období negativně ovlivněna speciálními efekty ve výši 24 milionů eur. Ty byly v podstatě způsobeny výdaji souvisejícími se strukturálními opatřeními.

„Druhé čtvrtletí roku 2022 bylo pozoruhodné nejen kvůli lockdownům v Číně, které se nás přímo dotkly v našem největším kampusu v Taicangu. Podařilo se nám proaktivně a obezřetně zvládnout částečně významný dopad nákladů, rostoucí inflační tlaky a napětí v dodavatelském řetězci. V tomto náročném prostředí dosáhla skupina Schaeffler solidního výsledku, se kterým jsme více než spokojeni,“ řekl Claus Bauer, ředitel pro oblast financí a IT Schaeffler AG.

Automotive Technologies se silným příjmem objednávek
Divize Automotive Technologies dosáhla v prvním pololetí tržby z prodeje ve výši 4 515 milionů eur (předchozí rok: 4 365 milionů eur). Pokles upravený o měnové vlivy o 1,0 % je zejména důsledkem náročných rámcových podmínek v automobilovém sektoru s klesající produkcí. Ke zvýšení volatility v odvolávkách zákazníků přispěla také narušení v globálních dodavatelských řetězcích. Tato úzká místa byla způsobena především přetrvávajícím nedostatkem polovodičů. K tomu se přidaly důsledky války na Ukrajině a pandemie koronaviru. Na druhou stranu měl pozitivní dopad na vývoj obratu převod výrazně zvýšených pořizovacích nákladů.

V obchodních oblastech e-mobilita a podvozkové systémy se s mírami růstu upravenými o měnové vlivy o 13,0 a 19,0 % povedlo dále zvýšit objem obratu ve vykazovaném období téměř ve všech regionech. Tento pozitivní vývoj byl ve velké míře způsoben spuštěním výroby.

Celkově se tržby z prodeje ve vykazovaném období vyvíjely lépe než celosvětová výroba automobilů, která v první polovině roku 2022 klesla o 1,8 % ¹. Výkonnost divize Automotive Technologies činila 0,8 procentního bodu. Příjem zakázek se v prvních šesti měsících vyvíjel pozitivně – měřeno vzhledem na nestabilní prostředí – a s hodnotou 6,6 miliardy eur byl nad úrovní obou předchozích let.
Z toho na oblast e-mobility připadá 3,2 miliardy eur, čímž již v první polovině roku dosáhla svého cíle na celý rok 2022.

Za prvních šest měsíců byla dosažena EBIT marže před speciálními efekty ve výši

91 milionů eur (předchozí rok: 360 milionů eur). EBIT marže před speciálními efekty ve stejném období dosáhla 2,0 % a byla tak výrazně pod silnou hodnotou loňského roku 8,2 %, což bylo způsobeno zejména dopadem opatření proti pandemii koronaviru v Číně, výrazně zvýšenými pořizovacími náklady a velmi nestálými odvolávkami zákazníků.

Automotive Aftermarket zvyšuje obrat na 969 milionů eur
Divize Automotive Aftermarket dosáhla v prvním pololetí tržby z prodeje ve výši 969 milionů eur (předchozí rok: 911 milionů eur), což na základě upraveném o měnové vlivy odpovídá zvýšení obratu o 3,2 %.

Na tomto vývoji se významně podílela úprava prodejních cen, která dokázala zohlednit vyšší pořizovací náklady. K tomuto vývoji přispěl také 11,9 % měnově upravený nárůst objemů v regionu Amerika a 24,1 % měnově upravený nárůst v regionu Asie/Pacifik. V regionu Evropa měl růst obratu upravený o měnové vlivy mírně klesající tendenci a činil -0,3 %. Důvodem byl především výrazný pokles obratu v subregionu střední a východní Evropa v důsledku války na Ukrajině. Naproti tomu obrat v subregionech západní Evropa, Střední východ a Afrika se vyvíjel pozitivně.

Na tomto základě činila EBIT před zvláštními vlivy 126 milionů eur (v předchozím roce 136 milionů eur). To odpovídá marži EBIT před zvláštními vlivy ve výši 13,0 % (v předchozím roce 14,9 %). Tento pokles oproti vysoké hodnotě z předchozího roku byl v podstatě způsoben pozitivní jednorázovou položkou související s úhradou nákladů ve druhém čtvrtletí roku 2021.

Industrial: v prvním pololetí růst upravený o měnové vlivy o 13,6 %
Divize Industrial dosáhla v prvním pololetí tržby z prodeje ve výši 2 065 milionů eur (předchozí rok: 1 738 milionů eur). Upravený o měnové vlivy dosáhl růst obratu 13,6 %.

Růst upravený o měnové vlivy činil v regionu Evropa 25,7 %, v regionu Amerika 10,0 % a v regionu Asie/Pacifik 21,0 %. Kromě pozitivního vlivu prodejních cen byl tento pozitivní vývoj způsoben zejména výrazným nárůstem objemu v oblasti Industrial Distribution a klastru sektoru Industrial Automation v regionu Evropa.

K růstu obratu přispěly také regiony Amerika a Asie/Pacifik, kde byla vysoká poptávka zejména v oblasti Industrial Distribution. Naproti tomu obrat v regionu Čína klesl o -4,6 % na měnově upraveném základě, mimo jiné v důsledku klesajícího vývoje v odvětví větrné energie.

V prvních šesti měsících dosáhla divize Industrial EBIT před speciálními efekty ve výši 241 milionů eur (v předchozím roce 206 milionů eur). EBIT marže před speciálními efekty činila 11,7 % a podařilo se jí téměř dosáhnout úroveň z předchozího roku (v předchozím roce 11,8 %).

Free Cash Flow zatížen platbami za restrukturalizace
Pokles Free Cash Flow před příjmy a platbami za fúze a akvizice (M&A) v prvním pololetí na -204 milionů eur (v předchozím roce 243 milionů eur) je vedle poklesu zisku způsoben nárůstem pracovního kapitálu a jednorázovými platbami za restrukturalizaci ve výši 204 milionů eur. Nárůst pracovního kapitálu je především důsledkem vyšších skladových zásob a pohledávek. Dosažená hodnota Free Cash Flow byla výrazně pod úrovní srovnávacího období loňského roku (243 milionů eur).

Kapitálové výdaje na hmotné investice a nehmotný majetek (Capex) vzrostly na 331 milionů eur (předchozí rok: 268 milionů eur), což odpovídá poměru investic k obratu ve výši 4,4 % (předchozí rok: 3,8 %). Čistý finanční dluh se k 30. červnu 2022 zvýšil na 2 552 milionů eur (31. prosinec 2021: 1 954 milionů eur).

Výsledek skupiny připadající na akcionáře mateřské společnosti činil v prvním pololetí 249 milionů EUR (v předchozím roce 463 milionů EUR). Výsledek koncernu před speciálními efekty činil 265 milionů eur (v předchozím roce 437 milionů eur). Výsledek na jednu prioritní akcii tak činil 0,38 eur (předchozí rok: 0,70 eur).

Ke 30. červnu 2022 koncern zaměstnával 82 790 zaměstnanců (31. prosinec 2021: 82 981).

Prognóza pro rok 2022 potvrzená
Představenstvo skupiny Schaeffler na zasedání 25. července 2022 potvrdilo výhled z 9. května 2022. Skupina Schaeffler přitom vychází z toho, že obchodní činnost bude nadále ovlivněna mimořádnou nejistotou makroekonomických a geopolitických rámcových podmínek, zejména v důsledku průběhu války na Ukrajině a také dalšího vývoje pandemie koronaviru.

Skupina Schaeffler nadále pokračovala v důsledné transformaci

V divizi Automotive Technologies i v první polovině roku 2022 úspěšně pokračovala transformace směrem k e-mobilitě. Společnost Schaeffler, dodavatel pro automobilový a ostatní průmysl, prezentovala v rámci kolokvia v sídle divize v Bühlu e-nápravu 4in1. Kromě elektromotoru, výkonové elektroniky a převodovky byl do pohonu nápravy integrován systém tepelného řízení.

V rámci transakce uzavřené ve třetím čtvrtletí byla celosvětová divize Automotive Technologies zabývající se systémy řetězových pohonů prodána soukromému investičnímu fondu Lenbach Equity Opportunities II.

Kromě toho společnosti Schaeffler a Symbio, společný podnik společností Faurecia a Michelin v oblasti vodíkových technologií, podepsaly v červnu dohodu o založení 50:50 joint venture na výrobu bipolárních destiček palivových článků pro globální mobilitu a energetická řešení. Společný podnik s názvem Innoplate má zahájit výrobu na začátku roku 2024. Výrobní závod ve francouzském Haguenau bude zpočátku vyrábět čtyři miliony bipolárních destiček ročně. Cílem je do roku 2030 vyrábět celosvětově přibližně 50 milionů bipolárních destiček ročně a zaměstnat více než 120 lidí.

Po akvizici společnosti Melior Motion na začátku roku, která posílila zejména pozici divize Industrial v oblasti robotiky, oznámila společnost Schaeffler po skončení vykazovaného období akvizici společnosti Ewellix v segmentu průmyslové automatizace, která dále rozšíří zejména oblast lineární techniky.

V rámci celopodnikového Climate Action Day, který se poprvé konal 22. června 2022, vypracovalo téměř 83 000 zaměstnanců na workshopech ve všech závodech společnosti Schaeffler po celém světě více než 23 000 nápadů na zmírnění klimatických změn.

„Druhé čtvrtletí bylo nesmírně náročné. Skupina Schaeffler opět prokázala, že dokáže úspěšně překonat náročné podmínky prostředí a trhu. I ve druhém čtvrtletí jsme důsledně pokračovali v transformaci,“ řekl Klaus Rosenfeld, předseda představenstva Schaeffler AG.

Zde naleznete tiskové fotografie členů představenstva:
www.schaeffler.com/de/executive-board

¹ Zdroj: IHS Markit (část z S&P Global) červenec 2022.

Výpovědi a prognózy orientované na budoucnost
U určitých výpovědí v této tiskové zprávě jde o výpovědi orientované na budoucnost, které jsou přirozeně spojeny s celou řadou rizik, nejistot a domněnek, které mohou vést k tomu, že skutečné výsledky nebo vývoj se budou výrazně odlišovat od výsledků a vývoje uvedených nebo zahrnutých ve výpovědích orientovaných na budoucnost. Tato rizika, nejistoty a domněnky se mohou negativně projevit na výsledku a finančních důsledcích záměrů a vývojů popsaných v tomto dokumentu. Neexistuje žádný závazek z důvodu nových informací, budoucího vývoje nebo z jiných důvodů výpovědi směřované na budoucnost aktualizovat nebo měnit prostřednictvím veřejného oznámení. Příjemci této tiskové zprávy by neměli nepoměrným způsobem spoléhat na výpovědi směřované na budoucnost, které odrážejí výlučně stav k datu této tiskové zprávy. Výpovědi uvedené v této tiskové zprávě ohledně trendů nebo vývoje v minulosti by proto neměly být považovány za výpovědi o tom, že tyto trendy a vývoj budou pokračovat i v budoucnosti. Výše uvedená upozornění je třeba posuzovat v souvislosti s pozdějšími ústními nebo písemnými na budoucnost orientovanými výpověďmi společnosti Schaeffler nebo osob jednajících jejím jménem.

Vydavatel: Schaeffler CZ
Země vydání: Česká republika

Materiály ke stažení

Tiskové zprávy

Balíček (tisková zpráva + média)

Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat