Hledaný výraz

Schaeffler po solidním druhém čtvrtletí zvyšuje prognózu na rok 2023 na úrovni skupiny

Pressrelease Stage Image

02.08.2023 | Herzogenaurach/Prag

  • Skupina Schaeffler zvýšila obrat za 1. pololetí po úpravě o měnové vlivy o 10,1 % na 8,2 miliardy eur (předchozí rok: 7,5 miliardy eur).
  • BIT marže před speciálními efekty 7,6 % (předchozí rok: 6,1 %).
  • Automotive Technologies se solidním výsledkem, Automotive Aftermarket zůstává velmi silný, slabší výsledek v divizi Industrial
  • Free Cash Flow před příjmy a úhradami za aktivity v oblasti fúzí a akvizic se v 1. pololetí výrazně zlepšil na 29 mil. eur (předchozí rok: -204 mil. eur)
  • Dokončení strukturálních opatření v Německu, uzavření dohody se zástupci zaměstnanců
  • Zvýšená prognóza na úrovni skupiny pro rok 2023

Společnost Schaeffler AG dnes zveřejnila svou průběžnou zprávu za 1. pololetí 2023. Za prvních šest měsíců dosáhla skupina Schaeffler obratu 8 208 milionů eur (předchozí rok: 7 548 milionů eur). Nárůst výnosů z obratu upravený o měnové vlivy v prvním pololetí 2023 o 10,1 % byl způsoben především nárůstem objemu v divizích Automotive. K vývoji obratu přispěly také pozitivní vlivy prodejních cen ve všech třech divizích. Ve druhém čtvrtletí roku 2023 se výnosy z obratu po úpravě o měnové vlivy zvýšily o 9,8 % na 4 056 milionů eur (předchozí rok: 3 790 milionů eur).

V divizi Automotive Technologies byl měnově upravený nárůst obratu o 8,3 % v první polovině roku 2023 výsledkem růstu objemu ve všech divizích. Měnově upravený růst obratu v divizi Automotive Aftermarket činil v prvních šesti měsících 17,6 %, a to zejména díky silnému růstu objemu v oblasti Independent Aftermarket v regionu Evropa. V divizi Industrial se na 10,6% nárůstu měnově upraveného obratu podílela především skupina Ewellix Group, kterou jsme získali na začátku roku, a také pozitivní vlivy prodejních cen.

K růstu obratu v první polovině hospodářského roku 2023 přispěly všechny regiony. Měnově upravený růst obratu byl nejsilnější v regionu Evropa, a to o 14,0 %. V regionu Asie/Pacifik se měnově upravený obrat zvýšil o 10,9 %, zatímco měnově upravený obrat v regionech Čína a Amerika byl o 6,6 % a 5,6 % vyšší než v předchozím roce.

Za prvních šest měsíců dosáhla skupina Schaeffler EBIT před speciálními efekty ve výši 625 milionů eur (předchozí rok: 458 milionů eur). To odpovídá EBIT marži před zvláštními efekty ve výši 7,6 % (předchozí rok: 6,1 %). Zvýšení marže EBIT před zvláštními efekty v první polovině roku 2023 bylo způsobeno především pozitivními vlivy objemu a prodejních cen. „Skupina Schaeffler ve druhém čtvrtletí v náročném tržním prostředí dosáhla opět dobré výsledky. K růstu obratu přispěly všechny divize a regiony. Náš celkový výsledek je výrazně vyšší než v loňském roce,“ uvedl Klaus Rosenfeld, předseda představenstva společnosti Schaeffler AG. „Divize Automotive Technologies a Automotive Aftermarket zaznamenaly ve druhém čtvrtletí dvouciferné tempo růstu, upravené o měnové vlivy, a dále zlepšily své provozní výsledky. Díky tomu se povedlo kompenzovat klesající trend ve výsledcích divize Industrial.“

Key financials of the Schaeffler Group

Automotive Technologies – zlepšení provozního výsledku
Divize Automotive Technologies zaznamenala v prvním pololetí výnosy z obratu ve výši 4 840 milionů eur (předchozí rok: 4 514 milionů eur). Nárůst výnosů z obratu upravených o měnové vlivy o 8,3 % byl především výsledkem trhem způsobeného nárůstu objemu, na němž se podílely všechny divize. Kromě toho měly na vývoj obratu pozitivní vliv také vlivy prodejních cen, a to především proto, že výrazně zvýšené náklady mohly být do značné míry přeneseny na zákazníky prostřednictvím úprav prodejních cen. Měnově upravený růst obratu v divizi Automotive Technologies byl o něco nižší než vývoj celosvětové automobilové výroby.

Za prvních šesti měsících dosáhl EBIT před speciálními efekty 207 milionů eur (předchozí rok: 92 milionů eur). EBIT marže před speciálními efekty ve stejném období činila 4,3 %, což je výrazně více než hodnota 2,0 % v předchozím roce. EBIT marže před speciálními efekty se zvýšila zejména díky pozitivním vlivům prodejních cen a objemu, které byly podpořeny strukturálními zlepšeními.

Automotive Aftermarket – silný růst, silná EBIT marže
V prvním pololetí dosáhla divize Automotive Aftermarket obrat ve výši 1 131 milionů eur (předchozí rok: 970 milionů eur), což představuje 17,6% nárůst měnově upraveného obratu. Nárůst měnově upraveného obratu byl způsoben především výrazným zvýšením objemu ve srovnání s relativně nízkým obdobím předchozího roku. Kromě toho se na vývoji obratu pozitivně projevily také vlivy prodejních cen, protože zvýšené náklady na obstarávaní mohly být přeneseny na trh.

K růstu obratu upraveného o měnové vlivy přispěl především vývoj v Evropě, regionu s nejvyšším obratem, a to o 17,1 %. Obrat v regionu Číny byl po úpravě o měnové vlivy o 36,6 % vyšší než v předchozím roce. V regionu Asie/Pacifik se obrat po úpravě o měnové vlivy zvýšil o 18,1 %, zatímco v regionu Amerika bylo po úpravě o měnové vlivy dosažen nárůst obratu o 14,1 %.

EBIT před speciálními efekty dosáhl 192 milionů eur (předchozí rok: 128 milionů eur), což odpovídá EBIT marži před speciálními efekty ve výši 17,0 % (předchozí rok: 13,2 %). Zvýšení EBIT marže před speciálními efekty bylo způsobeno zejména vyšší hrubou marží v důsledku příznivého prodejního mixu ve sledovaném období a také pozitivními vlivy prodejních cen.

Industrial – pokles EBIT marže, zavedení protiopatření
Divize Industrial dosáhla za prvních šest měsíců roku obrat ve výši 2 237 milionů eur (předchozí rok: 2 065 milionů eur). Nárůst tržeb upravený o měnové vlivy o 10,6 % byl způsoben zejména příspěvkem skupiny Ewellix Group, která byla získána na začátku roku a která se projevila v sektorovém klastru Industrial Automation. Kromě toho k růstu přispěly zejména pozitivní vlivy prodejních cen.

Největší nárůst obratu upraveného o měnové vlivy zaznamenal v prvních šesti měsících region Amerika, a to o 15,0 %. V Číně se měnově upravený obrat zvýšil o 11,4 %. Obrat v regionu Evropa se zvýšil o 10,1 %, zatímco region Asie/Pacifik zaznamenal nárůst měnově upraveného obratu o 5,4 %.

V prvních šesti měsících dosáhla divize Industrial EBIT před speciálními efekty ve výši 225 milionů eur (předchozí rok: 238 milionů eur), což odpovídá EBIT marži před speciálními efekty ve výši 10,1 % (předchozí rok: 11,5 %). Pokles EBIT marže před speciálními efekty byl způsoben především vývojem hrubé marže, kterou mimo jiné zatížil mix obratu, a také vyššími náklady v průběhu realizace přeskladnění. V této souvislosti a v kontextu s upraveným výhledem na druhé pololetí zavedla divize protiopatření. Balíček opatření zahrnuje mimo jiné redukci zásob a intenzivnější opatření na snížení nákladů.

Key financials by division

Free Cash Flow – výrazné zlepšení ve srovnání s předchozím rokem
Free Cash Flow před příjmy a úhradami za aktivity v oblasti fúzí a akvizic činil za prvních šest měsíců roku 29 milionů eur (předchozí rok: -204 milionů eur). Nárůst oproti prvnímu pololetí roku 2022 byl způsoben zejména zlepšením ukazatele EBITDA a také nižší tvorbou pracovního kapitálu.

„Pozitivní Free Cash Flow je v podstatě výsledkem lepší ziskovosti skupiny Schaeffler v prvním pololetí 2023. Kromě toho se nám podařilo výrazně snížit čistý pracovní kapitál díky efektivnímu řízení zásob a pohledávek,“ uvedl Claus Bauer, finanční ředitel a ředitel IT skupiny Schaeffler.

Výsledek koncernu připadající na akcionáře mateřské společnosti se v první polovině roku 2023 zvýšil na 267 milionů eur (předchozí rok: 249 milionů eur). Výsledek koncernu před speciálními efekty činil 338 milionů eur (předchozí rok: 265 milionů eur). Výsledek na jednu prioritní akcii činil 0,41 eur (předchozí rok: 0,38 eur).

Strukturální opatření – uzavření dohod se zástupci zaměstnanců
Představenstvo společnosti Schaeffler AG rozhodlo a v listopadu 2022 oznámilo další strukturální opatření, která se týkala zejména divizí motorových a převodových systémů a ložisek divize Automotive Technologies a centrálních funkcí společnosti. V závodech Morbach, Ingolstadt a Herzogenaurach byly uzavřeny dohody s místními podnikovými radami, které zajistí budoucnost a konkurenceschopnost závodů. Díky tomu bude závod v Morbachu zachován minimálně do konce roku 2026 a závod v Ingolstadtu minimálně do konce roku 2027. Díky zkrácení pracovní doby zaměstnanců se závod v Herzogenaurachu může do té doby vyhnout přeskladnění skupin produktů. Zároveň investice v závodě v Herzogenaurachu vytvoří vhodnější rámcové podmínky pro zavádění výrobků orientovaných na budoucnost. „Důsledně pracujeme na zaměření společnosti Schaeffler na elektrifikaci hnacího ústrojí. Naše technologická síla v oblasti e-mobility a nových řešení mobility však sama o sobě nestačí k udržení naší schopnosti realizovat budoucí příležitosti a urychlit transformaci našeho podnikání. Klíčová je v tomto případě také konkurenceschopná struktura nákladů,“ říká Matthias Zink, výkonný ředitel Automotive Technologies.

Zvýšení prognózy pro rok 2023 na úrovni skupiny
S ohledem na vývoj hospodaření v první polovině roku 2023 upravilo představenstvo společnosti Schaeffler AG na svém zasedání dne 25. července 2023 výhled ze dne 27. února 2023 takto:

Guidance 2023

Na základě předpokládaného vývoje divizí očekává skupina Schaeffler v hospodářském roce 2023 pokračování růstu obratu upraveného o měnové vlivy ve výši 5 až 8 %. Současně společnost zvýšila svou prognózu EBIT marže před speciálními efekty pro hospodářský rok 2023 na 6 až 8 % (předtím 5,5 až 7,5 %). Pro hospodářský rok 2023 očekává skupina Schaeffler Free Cash Flow před příjmy a úhradami za aktivity v oblasti fúzí a akvizic ve výši 300 až 400 milionů eur (předtím 250 až 350 milionů eur).

Pokud jde o divizi Automotive Technologies, skupina Schaeffler nyní předpokládá, že v hospodářském roce 2023 poroste o 0 až 3 procentní body rychleji než celosvětová výroba osobních a lehkých užitkových vozidel. Na tomto základě společnost nadále očekává mírný měnově upravený růst obratu divize Automotive Technologies ve srovnání s předchozím rokem. Kromě toho se nyní pro divizi Automotive Technologies v hospodářském roce 2023 očekává EBIT marže před speciálními efekty ve výši 3 až 5 % (předtím 2 až 4 %).

Prognóza divize Automotive Aftermarket byla upravena směrem nahoru, a to jak u obratu, tak u EBIT marže před speciálními efekty. Skupina nyní očekává pro tuto divizi v hospodářském roce 2023 růst obratu upravený o měnové vlivy ve výši 10 až 12 % (předtím 5 až 7 %) a EBIT marži před speciálními efekty ve výši 14 až 16 % (předtím 12 až 14 %).

Pro divizi Industrial nyní společnost očekává v hospodářském roce 2023 měnově upravený růst obratu o 6 až 8 % (předtím 9 až 11 %) a EBIT marži před speciálními efekty ve výši 9 až 11 % (předtím 11 až 13 %).

„Naše aktualizovaná prognóza odráží výsledky úspěšného prvního pololetí. Druhá polovina roku bude pro naše podnikání pravděpodobně náročná. Současná jednání s našimi zákazníky nás přesvědčují o tom, že v tomto hospodářském roce jednoznačně dosáhneme našeho cíle v oblasti e-mobility, pokud jde o přijaté objednávky. Zároveň vše nasvědčuje tomu, že pozitivní trend v oblasti Automotive Aftermarket bude pokračovat. V divizi Industrial jsme zahájili protiopatření, která mají zabránit současnému negativnímu vývoji marží,“ uvedl Klaus Rosenfeld, předseda představenstva společnosti Schaeffler AG.

Tiskové fotografie členů představenstva naleznete zde: www.schaeffler.com/en/group/executive-board/

1 při stálých měnových kurzech
2 růst LVP: celosvětový růst výroby osobních a lehkých užitkových vozidel
3 před speciálními efekty
4 před příjmy a úhradami za aktivity v oblasti fúzí a akvizic
5 Zahrnuje obsah poskytnutý S&P Global © [IHS Markit Light Vehicle Production Forecast (Base), červenec 2023]. Všechny práva vyhrazena.
6 Zahrnuje obsah poskytnutý S&P Global © [IHS Markit Vehicles In Operation (VIO) Forecast, duben 2023]. Všechny práva vyhrazena.


Výpovědi a prognózy orientované na budoucnost
U určitých výpovědí v této tiskové zprávě jde o výpovědi orientované na budoucnost, které jsou přirozeně spojeny s celou řadou rizik, nejistot a domněnek, které mohou vést k tomu, že skutečné výsledky nebo vývoj se budou výrazně odlišovat od výsledků a vývoje uvedených nebo zahrnutých ve výpovědích orientovaných na budoucnost. Tato rizika, nejistoty a domněnky se mohou negativně projevit na výsledku a finančních důsledcích záměrů a vývojů popsaných v tomto dokumentu. Neexistuje žádný závazek z důvodu nových informací, budoucího vývoje nebo z jiných důvodů výpovědi směřované na budoucnost aktualizovat nebo měnit prostřednictvím veřejného oznámení. Příjemci této tiskové zprávy by neměli nepoměrným způsobem spoléhat na výpovědi směřované na budoucnost, které odrážejí výlučně stav k datu této tiskové zprávy. Výpovědi uvedené v této tiskové zprávě ohledně trendů nebo vývoje v minulosti by proto neměly být považovány za výpovědi o tom, že tyto trendy a vývoj budou pokračovat i v budoucnosti. Výše uvedená upozornění je třeba posuzovat v souvislosti s pozdějšími ústními nebo písemnými na budoucnost orientovanými výpověďmi společnosti Schaeffler nebo osob jednajících jejím jménem.

Vydavatel: Schaeffler CZ
Země vydání: Česká republika

Příslušná média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal adress:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

Materiály ke stažení

Tiskové zprávy

Balíček (tisková zpráva + média)

Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat