Hledaný výraz

Schaeffler vykazuje silné třetí čtvrtletí navzdory náročným tržním podmínkám

Pressrelease Stage Image

07.11.2023 | Svitavy

  • Schaeffler Group zvýšila tržby za prvních devět měsíců roku 2023 o 6,6 procenta při konstantní měně na 12,3 miliardy eur (předchozí rok: 11,8 miliardy eur), tržby za třetí čtvrtletí vzrostly o 0,5 procenta při konstantní měně
  • EBIT marže před zvláštními položkami za vykazované období ve výši 7,9 procenta (předchozí rok: 6,9 procenta), marže EBIT před mimořádnými položkami ve třetím čtvrtletí 8,4 procenta
  • Automotive Technologies a Automotive Aftermarket výrazně zvyšují zisky
  • Výrazné zlepšení volného peněžního toku před peněžními příjmy a výdaji za činnosti v oblasti fúzí a akvizic na 211 milionů eur ve vykazovaném období (minulý rok: 35 milionů eur)
  • Celkové pokyny skupiny potvrzeny

Schaeffler AG zveřejnila své výsledky za prvních devět měsíců roku 2023. Tržby skupiny Schaeffler za sledované období činily 12 270 milionů eur (předchozí rok: 11 790 milionů eur). Nárůst tržeb o 6,6 procenta v konstantní měně ve srovnání s obdobím předchozího roku byl způsoben zejména vyššími objemy ve všech divizích. Příznivý dopad prodejních cen ve třech divizích dále podpořil trend tržeb. Tržby za třetí čtvrtletí roku 2023 vzrostly o 0,5 procenta při konstantní měně na 4 062 milionů eur.

V divizi Automotive Technologies byl 5,4 procentní růst tržeb v konstantní měně v prvních devíti měsících roku důsledkem především trhem řízeného nárůstu objemů v obchodních divizích Motory a převodovky, Ložiska a Podvozkové systémy. Nárůst tržeb v divizi Automotive Aftermarket o 14,5 procenta v konstantní měně byl způsoben především značným růstem objemu v evropském regionu. V divizi Industrial byl růst výnosů v konstantní měně o 5,7 procenta ve vykazovaném období z velké části přisouzen příspěvku skupiny Ewellix, která byla získána na začátku roku.

Největší nárůst příjmů v konstantní měně o 11,1 procenta zaznamenal region Evropa. Tržby v regionu Asie a Tichomoří vzrostly o 8,7 procenta při konstantní měně, zatímco tržby v regionech Severní a Jižní Ameriky a Velké Číny byly o 3,7 procenta a 0,2 procenta nad úrovní předchozího roku při konstantní měně.

Skupina Schaeffler dosáhla v prvních devíti měsících EBIT před zaúčtováním mimořádných položek ve výši 965 milionů eur (předchozí rok: 813 milionů eur), což představuje marži EBIT před zaúčtováním mimořádných položek ve výši 7,9 procenta (předchozí rok: 6,9 procenta) a zlepšení EBIT před zaúčtováním mimořádných položek ve srovnání s předchozím rokem přibližně o 19 procent. Nárůst marže EBIT před započtením mimořádných položek byl z velké části způsoben příznivým vlivem objemů a prodejních cen. Marže EBIT před zaúčtováním mimořádných položek za třetí čtvrtletí činila 8,4 procenta.

- Table 1 - Key financials of the Schaeffler Group

Automotive Technologies – EBIT marže před mimořádnými položkami za prvních devět měsíců 4,8 procenta
Divize Automotive Technologies dosáhla v prvních devíti měsících tržeb ve výši 7 280 milionů eur (předchozí rok: 7 068 milionů eur). Růst tržeb v konstantní měně o 5,4 procenta ve vykazovaném období byl způsoben především tržně orientovaným nárůstem objemů. Prodejní ceny měly další mírně příznivý dopad na tržby. Růst tržeb při konstantní měně byl nižší než celkový trend v celosvětové automobilové výrobě.

S 11,3 procenty vykázal region Evropa nejvyšší růst v konstantní měně ve vykazovaném období. V regionu Asie/Pacific tržby vzrostly o 9,7 procenta při konstantní měně, zatímco regiony Velké Číny a Severní a Jižní Ameriky zaznamenaly meziroční pokles tržeb o 0,1 procenta a 0,5 procenta při konstantní měně. Příjem objednávek E-Mobility za prvních devět měsíců činil 2,9 miliardy eur, což je již na horní hranici rozmezí 2 až 3 miliard eur, které je cílem pro celý rok.

Divize dosáhla v prvních devíti měsících EBIT ve výši 349 milionů eur (předchozí rok: 214 milionů eur) před zaúčtováním mimořádných položek. EBIT marže před mimořádnými položkami činila ve stejném období 4,8 procenta, což je více než 3,0 procenta vykázaných v předchozím roce. Marže EBIT před mimořádnými položkami za třetí čtvrtletí činila 5,8 procenta. Nárůst marže EBIT před mimořádnými položkami v prvních devíti měsících roku 2023 byl způsoben především vlivem objemů a prodejních cen.

Automotive Aftermarket – konstantní růst měnových výnosů o 14,5 procenta a pokračující silná marže EBIT
Divize Automotive Aftermarket vygenerovala ve vykazovaném období příjmy ve výši 1 716 milionů eur (předchozí rok: 1 518 milionů eur), což představuje meziroční nárůst příjmů v konstantní měně o 14,5 procenta. Nárůst výnosů v konstantní měně byl z velké části výsledkem výrazně vyšších objemů. K růstu přispěl i vliv prodejních cen. Zvýšení pořizovacích nákladů se promítl do trhu.

Růst tržeb v konstantní měně byl tažen všemi regiony. Evropský region, který generuje nejvyšší příjmy, zaznamenal nárůst tržeb o 13,9 procenta při konstantní měně. V regionu Velké Číny vzrostly tržby meziročně o 24,7 procenta při konstantní měně. V asijsko-pacifickém regionu se tržby zvýšily o 14,2 procenta při konstantní měně, zatímco americký region vykázal růst tržeb v konstantní měně o 13,3 procenta.

EBIT před mimořádnými položkami činil 290 milionů eur (předchozí rok: 202 milionů eur), což představuje marži EBIT před mimořádnými položkami ve výši 16,9 procenta (předchozí rok: 13,3 procenta). Marže EBIT před mimořádnými položkami za třetí čtvrtletí činila 16,7 procenta. Nárůst EBIT marže před zvláštními položkami byl především výsledkem vyšší hrubé ziskové marže díky příznivému mixu výnosů během vykazovaného období a také úpravám prodejních cen.

Průmysl – trhem řízený pokles EBIT marže před zvláštními položkami
Průmyslová divize vygenerovala za prvních devět měsíců roku celkové tržby ve výši 3 274 milionů eur (předchozí rok: 3 205 milionů eur). Růst tržeb v konstantní měně o 5,7 procenta byl způsoben především přínosem skupiny Ewellix, která byla získána na začátku roku. K růstu přispěl zejména příznivý vliv prodejních cen.

Největší nárůst tržeb v konstantní měně za prvních devět měsíců přinesl region Severní a Jižní Ameriky s 11,5 procenty. Tržby v regionu Evropa vzrostly o 8,6 procenta při konstantní měně, zatímco asijsko-pacifický region vykázal nárůst tržeb v konstantní měně o 5,5 procenta. V regionu Velké Číny se tržby meziročně snížily o 1,9 procenta při konstantní měně, protože trend tržeb byl nepříznivě ovlivněn stále slabším tržním prostředím.

Průmyslová divize vygenerovala za prvních devět měsíců EBIT před mimořádnými položkami 326 milionů eur (předchozí rok: 397 milionů eur), což představuje marži EBIT před mimořádnými položkami 9,9 procenta (předchozí rok: 12,4 procenta). Marže EBIT před mimořádnými položkami za třetí čtvrtletí činila 9,7 procenta. Marže EBIT byla nepříznivě ovlivněna především dopadem tržního trendu v regionu Velké Číny.

Table 2 Key financials by division

Volný cash flow – výrazné meziroční zlepšení
Volný cash flow před přílivem a odlivem hotovosti z aktivit v oblasti fúzí a akvizic činil ve třetím čtvrtletí roku 2023 silných 182 milionů eur. V důsledku toho skupina Schaeffler zaznamenala ve sledovaném období silný nárůst volného peněžního toku před příjmem a odlivem hotovosti z fúzí a akvizic ve výši 211 milionů eur (předchozí rok: 35 milionů eur). Tento nárůst byl způsoben zejména tím, že pracovní kapitál expandoval méně než v předchozím roce. Investiční aktivita byla zároveň vyšší než v předchozím roce.

“S nárůstem ziskovosti a volného peněžního toku třetí čtvrtletí opět podtrhuje naši finanční sílu, která nám umožňuje rychle a úspěšně zaměřit naše obchodní oblasti na budoucnost,” říká Claus Bauer, finanční ředitel společnosti Schaeffler AG.

Čistý zisk připadající akcionářům mateřské společnosti dosáhl ve vykazovaném období 417 milionů eur (předchozí rok: 475 milionů eur). Čistý zisk před mimořádnými položkami vzrostl za prvních devět měsíců roku 2023

na 501 milionů eur (předchozí rok: 464 milionů eur). Zisk na kmenovou akcii bez hlasovacího práva byl 0,63 eur (předchozí rok: 0,72 eur). K 30. září 2023 skupina zaměstnávala 83 600 zaměstnanců.

Celkové pokyny skupiny potvrzeny
Představenstvo společnosti Schaeffler AG na svém zasedání dne 23. října 2023 potvrdilo výhled pro skupinu jako celek a pro divizi Automotive Technologies a Automotive Aftermarket beze změny ve znění vydaném 25. července 2023. Společnost nyní očekává, že průmyslová divize bude generovat růst tržeb v konstantní měně o 4,5 až 5,5 procenta a nadále očekává nezměněnou marži EBIT před zvláštními položkami ve výši 9 až 11 procent v roce 2023.

Table 3 Outlook 2023

Aktuální tržní předpoklady pro rok 2023

  • Automobilové technologie: Růst LVP² o 5 až 7 procent na 88,1 milionu jednotek
  • Automobilový trh s náhradními díly: Růst celosvětové populace vozidel o něco nižší než v předchozím roce, s mírným nárůstem průměrného věku (2022: růst o 2,3 procenta, průměrný věk: 10,7 let)
  • Průmysl: Mírný nárůst relevantní průmyslové výroby

“Skupina Schaeffler prokázala v aktuálním fiskálním roce svou konkurenceschopnost a prezentovala povzbudivá čísla,” říká Klaus Rosenfeld, generální ředitel Schaeffler AG. “Pokračujeme v naší úspěšné trajektorii důslednou implementací našeho plánu Roadmap 2025. Všechny divize dosáhly dobrých výsledků na svých trzích. Naše diverzifikovaná pozice opět zajistila náš růst, ziskovost a vytváření hodnot.”

Fotografie představenstva naleznete zde:
www.schaeffler.com/en/executive-board

[1] Růst tržeb v konstantní měně ve srovnání s předchozím rokem.
[2] Růst LVP: celosvětový růst výroby osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel.
3] Před speciálními položkami.
[4] Před peněžními příjmy a výdaji za aktivity v oblasti fúzí a akvizic.
[5] Zahrnuje obsah dodaný společností S&P Global Mobility© [Prognóza výroby lehkých vozidel IHS Markit (základ), říjen 2023].
[6] Zahrnuje obsah dodaný společností S&P Global Mobility© [prognóza vozidel v provozu (VIO) společnosti IHS Markit, červenec 2023].

Výhledová prohlášení a prognózy
Skupina Schaeffler již více než 75 let prosazuje převratné vynálezy a vývoj v oblasti pohybové techniky. Díky inovativním technologiím, produktům a službám pro elektrickou mobilitu, CO₂-úsporné pohony, podvozková řešení, Průmysl 4.0, digitalizaci a obnovitelné energie je společnost spolehlivým partnerem pro efektivnější, inteligentnější a udržitelnější pohyb – po celou dobu životnosti. Společnost zabývající se pohybovou technologií vyrábí vysoce přesné komponenty a systémy pro aplikace hnacích ústrojí a podvozků, jakož i řešení pro valivá a kluzná ložiska pro velké množství průmyslových aplikací. Skupina Schaeffler dosáhla v roce 2022 obratu 15,8 miliardy EUR. S přibližně 84 000 zaměstnanci je skupina Schaeffler jednou z největších světových rodinných společností. S více než 1250 patentovými přihláškami byla společnost Schaeffler v roce 2022 čtvrtou nejinovativnější společností v Německu podle DPMA (Německý úřad pro patenty a ochranné známky).

Vydavatel: Schaeffler CZ s r.o.
Země vydání: Česká republika

Příslušná média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal adress:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

Materiály ke stažení

Tiskové zprávy

Balíček (tisková zpráva + média)

Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat