Hledaný výraz

Skupina Schaeffler zlepšila svoji ziskovost v hospodářském roce 2023

Pressrelease Stage Image

05.03.2024 | Svitavy

  • Růst obratu skupiny Schaeffler upravený o měnové vlivy o 5,8 % na 16,3 miliard eur (předchozí rok: 15,8 miliard eur).
  • Zlepšení EBIT před započtením zvláštních vlivů na 1 187 milionů eur (předchozí rok: 1 046 milionů eur), EBIT marže před započtením zvláštních vlivů 7,3 % (předchozí rok: 6,6 %).
  • Automotive Technologies – výrazné zlepšení EBIT marže před započtením zvláštních vlivů, Automotive Aftermarket se silným růstem obratu a Industrial s poklesem marže podmíněným trhem.
  • Free Cash Flow před příjmy a úhradami za aktivity M&A se 421 miliony eur překonal prognózu při současně vyšší investiční činnosti.
  • Navrhovaná dividenda ve výši 0,45 eur za prioritní akci.
  • Prognóza zohledňuje plánované sloučení se společností Vitesco Technologies.

Společnost Schaeffler AG dnes zveřejnila své výsledky za hospodářský rok 2023. Ve sledovaném roce byl obrat skupiny Schaeffler 16,3 miliard eur (předchozí rok: 15,8 miliard eur). Po úpravě o měnové vlivy se obrat zvýšil o 5,8 % a byl tedy v rámci prognózy na hospodářský rok 2023 [nárůst obratu 5 až 8 %]. Zvýšení výnosů z obratu upravených o měnové vlivy ve sledovaném roce je zejména důsledkem zvýšení objemu. Kromě toho se na vývoji obratu projevili pozitivní vlivy prodejných cen.

Skupina Schaeffler dosáhla v roce 2023 výsledek před finančním výsledkem a zdaněním (EBIT) ve výši 834 milionů eur (předchozí rok: 974 milionů eur), který byl ovlivněn zvláštními vlivy ve výši 353 milionů eur. EBIT před započtením zvláštních vlivů činil 1 187 milionů eur (předchozí rok: 1 046 milionů eur). Navzdory náročnému trhovému prostředí se s EBIT marží před započtením zvláštních vlivů 7,3 % (předchozí rok: 6,6 %) povedlo dosáhnut prognózu pro rok 2023 [6 až 8 % EBIT marže před započtením zvláštních vlivů]. Pozitivní vývoj EBIT marže před započtením zvláštních vlivů byl v zásadě výsledkem pozitivních vlivů objemu a prodejných cen.

Free Cash Flow před příjmy a úhradami za aktivity v oblasti fúzí a akvizic (M&A) skupiny Schaeffler činil v uplynulém hospodářském roce 421 milionů eur (předchozí rok: 280 milionů eur) a překonal tak prognózu pro hospodářský rok 2023 [Free Cash Flow před příjmy a úhradami za aktivity M&A 300 až 400 milionů eur]. Výsledek koncernu připadající vlastníkům podílů mateřské společnosti činil ve sledovaném roce 310 milionů eur (předchozí rok: 557 milionů eur). Pokles výsledku koncernu je ovlivněn zejména zvláštními vlivy ve výši 313 milionů eur, který je v zásadě důsledkem transakce se společností Vitesco Technologies Group AG oznámené 9. října 2023. Výsledek koncernu před započtením zvláštních vlivů činil 623 milionů eur (předchozí rok: 610 milionů eur). Výsledek na prioritní akcii na základě výsledku koncernu připadajícího vlastníkům podílů mateřské společnosti činil bez výše uvedené úpravy 0,47 eur (předchozí rok: 0,84 eur).

Na mimořádné valné hromadě 2. února 2024 společnost Schaeffler oznámila návrh valné hromadě na základě toho vyplatit dividendu ve výši 0,45 eur na prioritní akci (předchozí rok: 0,45 eur). To odpovídá kvótě výplaty dividend přibližně 47,3 % (předchozí rok: 48,3 %), na základě výsledku koncernu před započtením zvláštních vlivů připadajícího vlastníkům podílů. Zároveň bylo oznámeno zvýšení kvóty vyplácení dividend z nynějších 30 až 50 % na 40 až 60 % v budoucnosti na základě výsledku koncernu před započtením zvláštních vlivů připadajícího na vlastníky podílů.

„Skupina Schaeffler dosáhla v uplynulém hospodářském roce dobrý výsledek a důsledně pokračovala ve své transformaci na základě plánu Roadmap 2025.
V náročném trhovém prostředí se naše diverzifikovaná pozice opět ukázala jako konkurenční výhoda. Na valné hromadě navrhneme atraktivní dividendu ve výši 45 centů, abychom našim akcionářům umožnili podílet se na úspěchu společnosti,“ řekl Klaus Rosenfeld, předseda představenstva Schaeffler AG.

table 1 - Key financial Schaeffler Group

Automotive Technologies – výrazné zlepšení EBIT marže před započtením zvláštních vlivů
Divize Automotive Technologies dosáhla ve sledovaném roce výnosy z obratu ve výši 9 772 milionů eur (předchozí rok: 9 498 milionů eur). Nárůst upravený o měnové vlivy ve výši 5,4 % ve srovnání s předchozím rokem vyplývá zejména z nárůstu objemu způsobeného trhem.

V obchodní oblasti E-mobilita dostáhl obrat upravený o měnové vlivy úroveň předchozího roku, zatímco příjem zakázek ve výši 5,1 miliardy eur byl výrazně nad cílovým rozpětím 2 až 3 miliardy eur ročně. Zvýšení obratu v obchodních oblastech motorové a převodové systémy a ložiska byl podporován ve výrazné míře růstem v regionu Evropa a dostáhl míru růstu upravenou o měnové vlivy 5,3 a 5,6 % ve srovnání s předchozím rokem. Obchodní oblast podvozkové systémy zaznamenala nejvyšší míru růstu, a to 24,1 % upravenou o měnové vlivy. Hlavními činiteli tu byli regiony Evropa a Čína.

Nejvýraznější byl růst v regionu Evropa, který zaznamenal nárůst obratu upraveného o měnové vlivy 12,4 %. Zatím co v regionu Amerika byl zaznamenán pokles upravený o měnové vlivy 2,8 %, obraty v regionech Čína a Asie/Pacifik upravené o měnové vlivy vzrostli o 2,0 a 7,3 %. Celkově byl růst obratu v této divizi pod mírou růstu celosvětové produkce automobilů.

EBIT před započtením zvláštních vlivů divize Automotive Technologies dosáhl v uplynulém hospodářském roce 435 milionů eur (předchozí rok: 292 milionů eur), co odpovídá výraznému zvýšení asi o 49 % a EBIT marži před započtením zvláštních vlivů 4,5 % (předchozí rok: 3,1 %). Výrazný nárůst EBIT marže před započtením zvláštních vlivů ve sledovaném roce byl zejména důsledkem objemových vlivů.

Automotive Aftermarket – výrazný růst, silná marže
Divize Automotive Aftermarket zaznamenala ve sledovaném roce obrat 2 253 milionů eur (předchozí rok: 2 040 milionů eur). Výrazný růst výnosů z obratu upravených o měnové vlivy o 11,8 % je důsledkem pozitivních vlivů objemu a prodejných cen. Zvýšené náklady na obstarávaní se povedlo přenést na trh.

V regionu Evropa s nejsilnějším obratem zaznamenala divize Automotive Aftermarket růst upravený o měnové vlivy 10,3 %, zejména díky výraznému nárůstu ve střední a východní Evropě v oblasti Independent Aftermarket. Obrat v regionu Amerika upravený o měnové vlivy se ve sledovaném roce zvýšil o 12,0 %. Region Čína zaznamenal s růstem obratu upraveným o měnové vlivy ve výši 28,7 % v hospodářském roce 2023 nejsilnější růst. Zásadní mírou k tomu přispěl výrazný růst v oblasti E-Commerce. V regionu Asie/Pacifik byl ve sledovaném roce obrat upravený o měnové vlivy o 11,8 % nad hodnotou předchozího roku. EBIT před započtením zvláštních vlivů byl s 367 miliony eur o 41,2 % nad hodnotou předchozího roku 260 milionů eur. To odpovídá EBIT marži před započtením zvláštních vlivů 16,3 % (předchozí rok: 12,8 %). EBIT marže před započtením zvláštních vlivů tak překonala prognózu. Tento úspěšný vývoj byl opět zejména důsledkem zvýšené brutto marže díky příznivému mixu obratu a úprav prodejných cen.

Industrial – pokles marže podmíněný trhem

Divize Industrial zvýšila v hospodářském roce 2023 své obraty upravené o měnové vlivy o 3,9 % na 4 288 milionů eur (předchozí rok: 4 271 milionů eur). Růst výnosů z obratu upravených o měnové vlivy byl důsledkem pozitivního příspěvku skupiny Ewellix získané na začátku roka, který se projevil v klastrovém sektoru Industrial Automation ve výši 219 milionů eur. Kromě toho se zejména v důsledku slabého trhového prostředí v regionu Čína nepovedlo jinak klesající objem obratu plně kompenzovat pozitivními vlivy prodejných cen.

Region Evropa zaznamenal nárůst obratu upravený o měnové vlivy o 7,0 %. V regionu Amerika se obrat upravený o měnové vlivy zvýšil o 11,3 %. V regionu Čína na vývoj obratu působilo výrazně zatěžujícím účinkem slabé trhové prostředí. Tamější obraty upravené o měnové vlivy byli 6,3 % pod hodnotou předchozího roku, zatím co v regionu Asie/Pacifik se povedlo dosáhnout nárůst obratu upravený o měnové vlivy o 5,3 %.

EBIT před započtením zvláštních vlivů v hospodářském roce 2023 dosáhl 385 milionů eur (předchozí rok: 493 milionů eur). EBIT marže před započtením zvláštních vlivů dosáhla 9,0 % (předchozí rok: 11,5 %). Výsledek by kromě jiného ovlivněn poklesem brutto marže v důsledku změněného mixu obratu, zejména kvůli vývoji trhu v regionu Čína a celkově nižšímu objemu produkce podmíněného trhem.

table 2 - key financials by division

Free Cash Flow – při vyšší investiční činnosti překonal očekávání
Free Cash Flow před příjmy a úhradami za aktivity M&A činil v uplynulém hospodářském roce 421 milionů eur (předchozí rok: 280 milionů eur). Zvýšení ve srovnání s předchozím rokem je navzdory vyšším výdajům na investice do dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zejména důsledkem nižší tvorby provozního kapitálu ve srovnání s předchozím rokem.

Výdaje na investice do dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Capex) se ve stejném období zvýšili na 938 milionů eur (předchozí rok: 791 milionů eur). To odpovídá podílu investic 5,7 % (předchozí rok: 5,0 %). Míra reinvestování činila 1,00 (předchozí rok: 0,88).

Finanční dluhy netto skupiny Schaeffler k 31. prosinci 2023 dosáhli 3 189 milionů eur (31.12.2022: 2 235 milionů eur). Poměr čistého finančního dluhu k vlastnímu kapitálu (gearing ratio) se zvýšil na 81,7 % (31.12.2022: 54,0 %).

Bilanční suma skupiny Schaeffler dosáhla k termínu 31.12.2023 hodnotu 15 006 milionů eur (31.12.2022: 14 284 milionů eur). Ke stejnému datu byl počet zaměstnanců 83 362 a byl tedy o 0,7 % nad hodnotou předchozího roku 82 773.

„Společnost Schaeffler dosáhla v hospodářském roce 2023 své cíle a s Free Cash Flow před příjmy a úhradami za aktivity M&A v hodnotě 421 milionů eur znovu prokázala svou finanční a operativní sílu. V dynamickém prostředí se nám díky cíleným investicím do nových technologií podařilo dále rozšířit naši konkurenční pozici na správných místech,“ řekl Claus Bauer, finanční ředitel a ředitel IT Schaeffler AG.

Prognóza pro rok 2024 zohledňuje plánované sloučení – očekává se výrazný růst obratu
Skupina Schaeffler pro hospodářský rok 2024 vychází z toho, že 38,87 % podílů na společnosti Vitesco Technologies získaných v lednu 2024 od nabytí do třetího čtvrtletí 2024 včetně bude zohledněno metodou vlastního kapitálu. Dále se očekává, že fúze se společností Vitesco Technologies bude zaregistrována ve čtvrtém čtvrtletí 2024 a že společnost Vitesco Technologies bude po registraci prostřednictvím úplné konsolidace zahrnuta do uzávěrky koncernu společnosti Schaeffler.

Na základě toho skupina Schaeffler v hospodářském roce 2024 očekává výrazný růst obratu upraveného o měnové vlivy. Kromě toho společnost předpokládá dosažení EBIT marže před započtením zvláštních vlivů mezi 6 a 9 % a očekává Free Cash Flow před příjmy a úhradami za aktivity M&A ve výši 300 až 400 milionů eur.

Vzhledem na plánované strukturální úpravy v roku 2024 v souvislosti se sloučením společnosti Vitesco Technologies se společností Schaeffler se nepředkládá dobrovolný výhled vývoje divizí.

table 3 -guidance Schaeffler Group

1 růst obratu upravený o měnové vlivy ve srovnání s předchozím rokem
2 před zvláštními vlivy
3 před příjmy a úhradami za aktivity M&A

Zamýšlené sloučení Schaeffler a Vitesco Technologies – přední Motion Technology Company
Oznámením plánovaného sloučení se společností Vitesco Technologies Group AG uskutečnila společnost Schaeffler AG ve sledovaném roce další rozhodující krok na své cestě za pozicí přední společnosti zamřené na technologie pohybu – Motion Technology Company. Ukončení transakce se očekává ve čtvrtém čtvrtletí 2024. Integrací společnosti Vitesco Technologies se výrazně rozšíří obchodní a technologické portfolio skupiny Schaeffler zejména v oblasti elektromobility. Již v prvním čtvrtletí hospodářského roku 2024 se obchodní oblast ložiska nynější divize Automotive Technologies spojí s divizí Industrial. Po sloučení se společností Vitesco Technologies bude mít skupina Schaeffler čtyři specializované divize, které budou zaujímat silnou pozici na příslušných trzích: E-Mobility, Powertrain & Chassis, Vehicle Lifetime Solutions a Bearings & Industrial Solutions. Regionální struktura se čtyřmi regiony zůstává zachována.

Na začátku roku 2024 byla úspěšně ukončena veřejná nabídka na koupi od společnosti Schaeffler AG pro akcionáře Vitesco Technologies Group AG. Spolu s IHO Holding, holdingem rodiny Schaeffler, společnost Schaeffler AG v současnosti kontroluje cca 89 % základního kapitálu a hlasovacích práv společnosti Vitesco Technologies Group AG. Kromě toho na začátku února 2024 na mimořádné valné hromadě Schaeffler AG a na samostatném shromáždění prioritních akcionářů akcionáři společnosti Schaeffler téměř jednomyslně schválili navrhovanou konverzi prioritních akcií bez hlasovacího práva na kmenové akcie s plným hlasovacím právem. Změna druhu akcií je podmíněna předchozím anebo současným nabytím účinnosti sloučení. V budoucnu tak bude pro Schaeffler AG existovat pouze jeden druh akcií a všichni akcionáři budou mít stejná hlasovací práva.

Pro sloučení Vitesco Technologies se Schaeffler, třetí krok celkové transakce, je teď zapotřebí souhlas valných hromad obou společností, které se uskuteční 24. dubna 2024 (Vitesco Technologies) a 25. dubna 2024 (Schaeffler). V prosinci 2023 byl zřízen integrační výbor s rovnocenným zastoupením s cílem urychlit integraci a co nejdříve dosáhnout plánované synergie obratu a nákladů ve výši 600 milionů eur ročně. Výbor zasedá každý týden a operativně ho podporují centrální integrační týmy, které koordinují integrační aktivity pro obě společnosti.

Klaus Rosenfeld, předseda představenstva Schaeffler AG, vyhlásil: „Sloučení společností Schaeffler a Vitesco Technologies přinese významné výhody pro všechny naše zainteresované strany. Jsme přesvědčení, že akcie společnosti Schaeffler se v návaznosti na tuto transformaci stanou ještě atraktivnějšími. Pozitivní signály z kapitálového trhu ohledem plánované fúze potvrzují, že jsme s naším úmyslem vytvořit přední společnost v oblasti technologií pohybu – Motion Technology Company – na správné cestě.“

Zde naleznete tiskové fotografie členů představenstva: www.schaeffler.com/en/executive-board

Výpovědi a prognózy orientované na budoucnost
U určitých výpovědí v této tiskové zprávě jde o výpovědi orientované na budoucnost, které jsou přirozeně spojeny s celou řadou rizik, nejistot a domněnek, které mohou vést k tomu, že skutečné výsledky nebo vývoj se budou výrazně odlišovat od výsledků a vývoje uvedených nebo zahrnutých ve výpovědích orientovaných na budoucnost. Tato rizika, nejistoty a domněnky se mohou negativně projevit na výsledku a finančních důsledcích záměrů a vývojů popsaných v tomto dokumentu. Neexistuje žádný závazek z důvodu nových informací, budoucího vývoje nebo z jiných důvodů výpovědi směřované na budoucnost aktualizovat nebo měnit prostřednictvím veřejného oznámení. Příjemci této tiskové zprávy by neměli nepoměrným způsobem spoléhat na výpovědi směřované na budoucnost, které odrážejí výlučně stav k datu této tiskové zprávy. Výpovědi uvedené v této tiskové zprávě ohledně trendů nebo vývoje v minulosti by proto neměly být považovány za výpovědi o tom, že tyto trendy a vývoj budou pokračovat i v budoucnosti. Výše uvedená upozornění je třeba posuzovat v souvislosti s pozdějšími ústními nebo písemnými na budoucnost orientovanými výpověďmi společnosti Schaeffler nebo osob jednajících jejím jménem. Kromě toho má toto sdělení pouze informativní charakter, pokud jde o dobrovolnou veřejnou nabídku společnosti Schaeffler AG na koupi všech akcií společnosti Vitesco Technologies Group AG a plánovanou fúzi společností.Vydavatel: Schaeffler CZ s r.o.
Země vydání: Česká republika

Příslušná média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal adress:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

Materiály ke stažení

Tiskové zprávy

Balíček (tisková zpráva + média)

Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat