Hledaný výraz

Společnost Schaeffler dobře zahájila nový finanční rok 2024

Pressrelease Stage Image

07.05.2024 | Svitavy

  • Obrat upravený o měnové vlivy 4,1 miliardy eur a EBIT marže před zvláštními efekty 7,9 % na úrovni předchozího roku.
  • Free Cash Flow před započtením příjmů a plateb za fúze a akvizice v důsledku sezónních faktorů na úrovni -166 milionů eur (v předchozím roce: -73 milionů eur).
  • Pozitivní vývoj Automotive Technologies, Vehicle Lifetime Solutions dosahuje nejlepší kvartální výsledek, pokles obratu u Bearings & Industrial Solutions.
  • Potvrzený výhled na finanční rok 2024.
  • Integrace společnosti Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft na dobré cestě.

Společnost Schaeffler AG dnes zveřejnila své výsledky za první kvartál 2024. V prvních třech měsících roku 2024 byl obrat ve výši 4 085 milionů eur upravený o měnové vlivy přibližně na úrovni předchozího roku (v předchozím roce: 4 152 milionů eur). Pokles obratu rozšířené a přejmenované divize Bearings & Industrial Solutions byl kompenzován rozvojem divizí Automotive Technologies a Vehicle Lifetime Solutions – obchodní oblasti Automotive Aftermarket.

Divize Automotive Technologies, poprvé bez oblasti Bearings, která byla od 1. ledna 2024 převedena do divize Bearings & Industrial Solutions (dříve Industrial), vykázala mírný nárůst měnově upraveného obratu o 0,8 %. Tento nárůst je způsoben především zvýšením objemu ze zahájení projektů v obchodních oblastech E-Mobility a Chassis Systems. Divize Vehicle Lifetime Solutions (dříve Automotive Aftermarket) zvýšila svůj obrat upravený o měnové vlivy o 8,6 %, zatímco divize Bearings & Industrial Solutions zaznamenala v důsledku tržních podmínek pokles měnově upraveného obratu o 4,1 %.

V regionu Evropa se obrat upravený o měnové vlivy na úrovni skupiny snížil o 0,4 %. Region Amerika dosáhl nárůstu obratu upraveného o měnové vlivy o 4,2 %, zatímco obrat upravený o měnové vlivy v regionech Velká Čína a Asie/Pacifik byl o 3,6 % a 0,5 % nižší než v předchozím roce.

Skupina Schaeffler dosáhla v prvních třech měsících roku EBIT před zvláštními efekty 322 milionů eur (v předchozím roce: 335 milionů eur), což odpovídá EBIT marži před zvláštními efekty ve výši 7,9 % (v předchozím roce: 8,1 %). Mírný pokles EBIT marže před zvláštními efekty v prvním čtvrtletí roku 2024 byl mimo jiné způsoben příspěvkem k vlastnímu kapitálu z prvního zahrnutí 38,9% podílu ve společnosti Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft ("Vitesco"). Ve sledovaném období byl výsledek pozitivně ovlivněn zvláštními efekty ve výši 93 milionů eur netto, které byly způsobeny zejména účetní změnou v odhadech ocenění zásob v rámci celé skupiny. EBIT včetně zvláštních efektů dosáhl 415 milionů eur (v předchozím roce: 244 milionů eur), což odpovídá nárůstu o 70,3 % ve srovnání s předchozím rokem. Výsledek koncernu připadající na vlastníky podílů mateřské společnosti, který v prvním čtvrtletí roku 2024 činil celkem 231 milionů eur, představoval rovněž výrazné zlepšení s nárůstem o 79,7 % (předchozí rok: 128 milionů eur).

Klaus Rosenfeld, předseda představenstva Schaeffler AG: „Skupina Schaeffler navzdory náročnému prostředí dobře zahájila nový rok. Naše široká pozice je i nadále zárukou našeho úspěchu. Pozitivní výsledky v divizích Automotive Technologies a Vehicle Lifetime Solutions úspěšně vykompenzovaly klesající trend v průmyslovém odvětví související s trhem. Potvrzujeme náš celoroční výhled beze změny.”

- Table 1 - Key financials of the Schaeffler Group

Automotive Technologies – příjem objednávek v oblasti E-mobility v hodnotě 1,5 miliardy eur
Divize Automotive Technologies dosáhla na upraveném základě v průběhu prvních třech měsíců roku výnosy z obratu ve výši 1 770 milionů eur (v předchozím roce:
1 778 milionů eur). Mírný nárůst výnosů z obratu upravený o měnové vlivy ve výši 0,8 % byl především výsledkem spuštění projektů a celkově překonal celosvětovou produkci automobilů.

Při celosvětovém poklesu objemu produkce (-0,8 %) to odpovídá lepšímu výkonu oproti celosvětové výrobě osobních a lehkých užitkových vozidel v hodnotě 1,6 procentuálního bodu.

Obchodní oblasti E-Mobility a Chassis Systems zvýšily ve sledovaném období své obraty upravené o měnové vlivy o 2,2 % a 10,0 %. Obchodní oblasti Engine & Transmission Systems zaznamenaly po úpravě o měnové vlivy pokles obratu o 0,3 %.

Celkový příjem objednávek v prvním čtvrtletí dosáhl 2,1 miliardy eur, z toho 1,5 miliardy eur připadá na obchodní oblast E-Mobility.

V prvních třech měsících dosáhla divize Automotive Technologies EBIT před zvláštními efekty ve výši 93 milionů eur (v předchozím roce: 87 milionů eur). EBIT marže před zvláštními efekty činila 5,3 % (v předchozím roce: 4,9 %). Zvýšení EBIT marže před zvláštními efekty bylo způsobeno zejména pozitivními objemovými vlivy.

Vehicle Lifetime Solutions – velmi silný kvartální výsledek
Divize Vehicle Lifetime Solutions zaznamenala ve sledovaném období obrat ve výši 625 milionů eur (v předchozím roce: 581 milionů eur), co odpovídá zvýšení upravenému o měnové vlivy o 8,6 %. Je to zejména důsledek pozitivních objemových vlivů. Kromě toho se na vývoji obratu pozitivně projevily loňské úpravy prodejních cen.

Na zvýšení obratu divize v prvních třech měsících roku se podílely všechny regiony. Zatímco region Evropa, který je z hlediska obratu nejsilnějším regionem, dosáhl po úpravě o měnové vlivy nárůstu obratu o 3,7 %, obrat v regionech Amerika a Velká Čína se po úpravě o měnové vlivy zvýšil oproti předchozím roku o 17,7 %, resp. 29,4 %. Nárůst obratu v regionu Asie/Pacifik, upravený o měnové vlivy, činil 11,7 %, k čemuž kromě jiného přispěla platforma elektronického obchodování Koovers, která byla pořízena na konci finančního roku 2023.

Ve sledovaném období byl dosažen EBIT před zvláštními efekty v hodnotě 109 milionů eur (v předchozím roce: 90 milionů eur). EBIT marže před zvláštními efekty byla v prvním čtvrtletí 17,4 % (v předchozím roce: 15,4 %). Zvýšení EBIT marže před zvláštními efekty bylo zejména výsledkem pozitivních vlivů objemu a prodejních cen.

Bearings & Industrial Solutions – EBIT marže před zvláštními efekty 8,5 %
Divize Bearings & Industrial Solutions, která bude v budoucnu zahrnovat kompletní obchodní oblast ložisek skupiny Schaeffler, dosáhla v prvním čtvrtletí 2024 obrat ve výši 1 677 milionů eur (upravený obrat v předchozím roce: 1 787 milionů eur). Pokles výnosů z obratu upravený o měnové vlivy o 4,1 % byl zejména důsledkem objemových vlivů.

Zatímco region Evropa zaznamenal měnově upravený pokles obratu o 5,4 %, obrat v regionu Amerika ve sledovaném období vzrostl o 4,1 %, a to zejména díky nárůstu obratu v klastru Aerospace a v oblasti Automotive Bearings. V regionu Velká Čína se obrat za první tři měsíce po úpravě o měnové vlivy snížil o 9,8 % ve srovnání s předchozím rokem. Výrazný negativní vliv na vývoj obratu mělo slabé tržní prostředí. Pokles zaznamenal zejména klastr Wind. Region Asie/Pacifik zaznamenal ve sledovaném období po úpravě o měnové vlivy pokles obratu o 2,6 %.

V prvním čtvrtletí dosáhla divize Bearings & Industrial Solutions EBIT před zvláštními efekty ve výši 143 milionů eur (v předchozím roce: 159 milionů eur). EBIT marže před zvláštními efekty činila 8,5 % (v předchozím roce: 8,9 %). Mírný pokles EBIT marže před zvláštními efekty byl způsoben zejména objemovými vlivy.

Table 2 Key financials by division

Záporný Free Cash Flow v důsledku sezónních faktorů – Capex na úrovni předchozího roku

V prvním čtvrtletí roku 2024 činil Free Cash Flow před započtením příjmů a plateb za fúze a akvizice v důsledku sezónních faktorů -166 milionů eur (v předchozím roce: -73 milionů EUR). Pokles byl rovněž způsoben vyššími platbami úroků v důsledku finančních transakcí v rámci plánované fúze se společností Vitesco a vývojem závazků z dodávek a služeb. Platby za investice do nemovitostí, strojů a zařízení a nehmotného majetku (capex) byly na úrovni předchozího roku ve výši 222 milionů eur (v předchozím roce: 221 milionů eur).

Výsledek koncernu připadající na vlastníky podílů mateřské společnosti se v prvním čtvrtletí 2024 zvýšil o 79,7 % na 231 milionů eur (v předchozím roce:
128 milionů eur). Výsledek koncernu před zvláštními efekty dosáhl 155 milionů eur (v předchozím roce: 195 milionů eur). Výsledek na prioritní akcii byl 0,35 eur (v předchozím roce: 0,19 eur), co odpovídá zvýšení o 84,2 %.

Finanční dluhy netto dosáhly k 31. březnu 2024 hodnotu 4 613 milionů eur (31. prosinec 2023: 3 189 milionů eur). Tento vývoj je zejména důsledkem už v prvním čtvrtletí 2024 úspěšně ukončeného financování nákupu akcií společnosti Vitesco. Stupeň zadlužení byl k 31. březnu2024 s hodnotou 2,1 vyšší jako hodnota z 31. prosince 2023 (1,5). Tento poměr finančních dluhů netto vůči vlastnímu kapitálu (gearing ratio) se zvýšil na 109,9 % (31. prosinec 2023: 81,5). K 31. březnu 2024 měla skupina Schaeffler celosvětově 83 793 zaměstnanců.

Claus Bauer, finanční ředitel a ředitel IT der Schaeffler AG: „V pokračujícím náročném prostředí společnost Schaeffler v prvním čtvrtletí opět prokázala svou výraznou ziskovou sílu. Zároveň se nám podařilo včas a dlouhodobě financovat akvizici akcií společnosti Vitesco za atraktivních podmínek. Díky této finanční síle přispíváme ke sloučené společnosti.“

Potvrzená prognóza na finanční rok 2024
Představenstvo Schaeffler AG na svém zasednutí 23. dubna 2024 potvrdilo prognózu z 20. února 2024.

Skupina Schaeffler ve finančním roce 2024 nadále očekává nárůst obratu upraveného o měnové vlivy. Společnost zároveň v roce 2024 očekává dosažení EBIT marže před zvláštními efekty ve výšce 6 % až 9 % a Free Cash Flow před započtením příjmů a plateb za fúze a akvizice ve výši 300 až 400 milionů eur.

Dobrovolný výhled na vývoj divizí s ohledem na organizační úpravy plánované v roce 2024 v souvislosti se sloučením společností Vitesco a Schaeffler AG se nadále neposkytuje.

Sloučení se společností Vitesco – integrace na dobré cestě
Plánované sloučení se společností Vitesco jako klíčový krok v transformaci pokračuje podle plánu a detailně se připravuje v obou společnostech.

Na přípravách integrace zahájených v lednu tohoto roku se mezičasem podílí víc než 1 200 kolegů. Důležitý milník byl dosažen v polovině března stanovením plánované organizační struktury na první úrovni pod představenstvem. Momentálně se zaměřujeme na vypracování struktury pro druhou úroveň řízení, jakož i strategie a struktury divizí a funkcí a vytvoření společného obchodního plánu.

V prvním čtvrtletí 2024 kromě toho financování akvizice akcií společnosti Vitesco dosáhlo pevného základu a je dlouhodobě zajištěno. Dne 13. března 2024 uzavřely společnosti Schaeffler AG a Vitesco se souhlasem svých dozorčích rad dohodu o sloučení. Valné hromady obou společností 24. dubna (Vitesco) a 25. dubna 2024 (Schaeffler AG) schválily dohodu o sloučení se společností Vitesco. Po schválení valnými hromadami může dojít k samotné integraci společnosti Vitesco do Schaeffler AG. Účinnost sloučení je podmíněna následným zápisem sloučení do obchodních rejstříků obou společností, který se očekává ještě ve čtvrtém čtvrtletí 2024.

Klaus Rosenfeld: „Rok 2024 je přechodným rokem. Přípravy na integraci se společností Vitesco pokračují dobře. Nyní pokládáme základy na to, abychom od roku 2025 mohli využít významný potenciál sloučení se společností Vitesco a společně vytvořit přední společnost v oblasti pohybových technologií – Motion Technology Company.“

Zde naleznete tiskové fotografie členů představenstva:
www.schaeffler.com/en/executive-board


1 Zahrnuje obsah poskytovaný S&P Global Mobility© [IHS Markit Light Vehicle Production Forecast (Base), duben 2024]. Všechna práva vyhrazená.


Právní informace
Dobrovolná veřejná nabídka společnosti Schaeffler AG akcionářům společnosti Vitesco Technologies Group AG

Toto sdělení obsahuje informace o dobrovolné veřejné nabídce (dále jen „nabídka“) společnosti Schaeffler AG (dále jen „Schaeffler“) na akvizici všech akcií společnosti Vitesco Technologies Group AG (dále jen „Vitesco“ nebo „společnost“) a nepředstavuje výzvu k prodeji nebo nabídku ke koupi cenných papírů společnosti Vitesco. Pro všechna ustanovení týkající se nabídky je závazný výhradně nabídkový dokument („nabídkový dokument“) zveřejněný společností Schaeffler po schválení německým Spolkovým úřadem pro finanční dohled (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, „BaFin“). Investorům a držitelům cenných papírů společnosti Vitesco se důrazně doporučuje, aby si přečetli nabídkový dokument a všechna další oznámení v souvislosti s nabídkou (včetně případných změn nabídky), jakmile budou zveřejněny, neboť obsahují nebo budou obsahovat důležité informace.
Nabídka je realizována výhradně v souladu s německým právem, zejména s ustanoveními německého zákona

o nabývání a převzetí cenných papírů (WpÜG) ve spojení s vyhláškou o obsahu nabídkového dokumentu, protiplnění za nabídky převzetí a povinné nabídky převzetí a o osvobození od povinnosti zveřejnit a předložit nabídku (vyhláška o nabídce WpÜG) a s některými ustanoveními zákonů o cenných papírech Spojených států amerických, které se vztahují na přeshraniční nabídky. Realizace jako nabídka v souladu s ustanoveními jiných právních řádů se neprovádí a ani není zamýšlena. Společnost Schaeffler a osoby jednající společně s ní proto nepožadovaly a nebudou iniciovat žádná oznámení, registrace, přijetí nebo schválení nabídky a/nebo nabídkového dokumentu obsahujícího nabídku mimo území Spolkové republiky Německo. Společnost Schaeffler a osoby jednající společně s ní proto nenesou žádnou odpovědnost za dodržování jiných právních předpisů než německých nebo jiných právních předpisů než platných právních předpisů Spojených států amerických.
Společnost Schaeffler nemá v úmyslu učinit nebo zveřejnit nabídku ani veřejně propagovat nabídku v souladu s ustanoveními jiných právních řádů než právních řádů Spolkové republiky Německo a Spojených států amerických.
Společnost Schaeffler a osoby jednající společně s ní nezaručují, že zveřejnění, šíření, zasílání, distribuce nebo přeposílání dokumentů v souvislosti s nabídkou mimo území Spolkové republiky Německo, členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru je v souladu s tamními platnými vnitrostátními právními předpisy. Jakákoli odpovědnost společnosti Schaeffler a osob jednajících společně s ní za nedodržení právních předpisů třetími stranami je výslovně vyloučena.

Společnost Schaeffler si vyhrazuje právo v rozsahu povoleném platnými právními předpisy mimo nabídky přímo nebo nepřímo nabývat akcie společnosti nebo uzavírat příslušné dohody, jakož i derivátové transakce týkající se akcií společnosti. To platí i pro jiné cenné papíry, které poskytují přímé právo na konverzi nebo výměnu akcií společnosti nebo opční právo na akcie společnosti. Tyto nákupy lze uskutečnit na burze cenných papírů za tržní ceny nebo mimo burzu cenných papírů v rámci sjednaných transakcí. Veškeré informace o těchto nákupech se zveřejňují v rozsahu požadovaném zákony Spolkové republiky Německo nebo jiným platným právním řádem.

Pokud jsou v tomto dokumentu uvedeny výpovědi orientované na budoucnost, nepředstavují skutečnost a jsou charakterizovány slovy „očekávat“, „věřit“, „odhadovat“, „zamýšlet“, „usilovat“, „předpokládat“, „vycházet z něčeho“ a podobnými výrazy. Tato prohlášení vyjadřují záměry, názory nebo aktuální očekávání a předpoklady společnosti Schaeffler a osob jednajících společně s ní, například pokud jde o možné důsledky nabídky pro společnost a zbývající akcionáře společnosti nebo budoucí finanční výsledky společnosti. Výpovědi orientované na budoucnost jsou založeny na současných plánech, odhadech a prognózách společnosti Schaeffler a osob jednajících společně s ní podle jejich nejlepšího vědomí, ale nevypovídají o jejich budoucí správnosti. Výpovědi orientované na budoucnost podléhají rizikům a nejistotám, které je do značné míry obtížné předvídat a které jsou obvykle mimo oblast vlivu společnosti Schaeffler nebo osob jednajících společně s ní. Je třeba zohlednit, že skutečné výsledky nebo důsledky se mohou podstatně lišit od těch, které jsou uvedeny nebo naznačeny ve výpovědích orientovaných na budoucnost. Společnost Schaeffler ani osoby jednající společně s ní nepřebírají žádnou povinnost aktualizovat výpovědi orientované na budoucnost s ohledem na skutečný vývoj nebo události, rámcové podmínky, předpoklady nebo jiné faktory.

Výpovědi a prognózy orientované na budoucnost
U určitých výpovědí v této tiskové zprávě jde o výpovědi orientované na budoucnost, které jsou přirozeně spojeny s celou řadou rizik, nejistot a domněnek, které mohou vést k tomu, že skutečné výsledky nebo vývoj se budou výrazně odlišovat od výsledků a vývoje uvedených nebo zahrnutých ve výpovědích orientovaných na budoucnost. Tato rizika, nejistoty a domněnky se mohou negativně projevit na výsledku a finančních důsledcích záměrů a vývojů popsaných v tomto dokumentu. Neexistuje žádný závazek z důvodu nových informací, budoucího vývoje nebo z jiných důvodů výpovědi směřované na budoucnost aktualizovat nebo měnit prostřednictvím veřejného oznámení. Příjemci této tiskové zprávy by neměli nepoměrným způsobem spoléhat na výpovědi směřované na budoucnost, které odrážejí výlučně stav k datu této tiskové zprávy. Výpovědi uvedené v této tiskové zprávě ohledně trendů nebo vývoje v minulosti by proto neměly být považovány za výpovědi o tom, že tyto trendy a vývoj budou pokračovat i v budoucnosti. Výše uvedená upozornění je třeba posuzovat v souvislosti s pozdějšími ústními nebo písemnými na budoucnost orientovanými výpověďmi společnosti Schaeffler nebo osob jednajících jejím jménem. Kromě toho má toto sdělení pouze informativní charakter, pokud jde o dobrovolnou veřejnou nabídku společnosti Schaeffler AG na koupi všech akcií společnosti Vitesco Technologies Group AG a plánovanou fúzi společností.

Vydavatel: Schaeffler CZ s.r.o.
Země vydání: Česká republika

Příslušná média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal adress:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

Materiály ke stažení

Tiskové zprávy

Balíček (tisková zpráva + média)

Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat