Hledaný výraz

Společnost Schaeffler Svitavy otevřela novou zkušebnu

Pressrelease Stage Image

22.05.2024 | Svitavy

Technologická společnost Schaeffler je díky inovativním technologiím, produktům a službám v oblasti elektromobility nebo pohonům efektivních z hlediska CO2, spolehlivým partnerem pro efektivnější, inteligentnější a udržitelnější mobilitu. Její výrobní závod ve Svitavách je předním závodem pro výrobu termoregulačních modulů, které zajišťují optimální provozní podmínky v automobilech. Ve Svitavách společnost rozšiřuje rovněž své kompetenční centrum pro výzkum a vývoj těchto produktů a jejich budoucí aplikace v oblasti elektromobility. To přináší také vybudování nové zkušebny, kterou představí její vedoucí Ondřej Maršálek a Tomáš Drga, vedoucí výzkumného a vývojového centra společnosti Schaeffler Svitavy.

Prozraďte nám, čím se zabývá váš výzkumný a vývojový tým?

TD: Zabýváme se vývojem systémů zajišťujících tepelný management pohonných jednotek automobilů, jelikož optimální provozní podmínky spalovacích motorů, hybridních pohonných jednotek i elektromotorů umožňují splňovat stále se zpřísňující legislativní požadavky automobilového průmyslu související s produkcí emisí CO2.
Náš tým se skládá z konstrukce, systémového inženýrství a nově také vývojové zkušebny.

To je také důvod, proč jsme dnes zde. Můžete nám blíže vaše testovací centrum představit?

OM: Místní zkušebna byla zřízena za účelem realizace funkčních testů termoregulačních modulů, na jejichž výrobu se náš svitavský závod specializuje. Na těchto zařízeních jsme schopni simulovat podmínky reálného provozu našich produktů, tzn. jako by byly namontovány na skutečné pohonné jednotce automobilu.

Všechny okrajové podmínky testovacích sekvencí jsou samozřejmě v souladu se zákaznickými požadavky. Bavíme se zde o simulaci celého spektra tlakové (od cca 2 do cca 5 bar) a teplotní (od cca -40 °C do cca +120 °C) zátěže, při které jsou sledovány a vyhodnocovány veškeré funkční parametry. Testovaný produkt je napojen na okruh chladicí kapaliny a uzavřený do teplotní komory.

Můžete uvést alespoň některé ze sledovaných parametrů?

OM: Samozřejmě. Naše produkty se starají o tepelné hospodářství pohonné jednotky, potažmo celého vozidla. Takže mezi ty nejdůležitější parametry řadíme průtoky v jednotlivých větvích chladicího okruhu. Termoregulační modul musí být řízen určitou řídicí jednotkou, takže je nutné vyhodnocovat jeho komunikaci jako takovou. Každý náš produkt obsahuje vždy minimálně jeden aktuátor, nebo chcete-li převodovku. Tady vyhodnocujeme například její spotřebu proudu nebo přesnost dosažení požadovaných poloh, do kterých se musí naorientovat kulový ventil.

Vyhodnocovaných parametrů je opravdu celá řada a v konečném důsledku jsou pro správnou funkci produktu důležité všechny.

To zní dost složitě, stejně jako složitě vaše testovací stanice i vypadají. Kdo se stará o jejich vývoj?

OM: Všechny stanice, které jsou v naší zkušebně, si společnost Schaeffler vyvíjela interně.

Co dalšího tyto stanice případně zvládnou?

OM: V podstatě jsme schopni úpravou programu, který celý experiment řídí, nasimulovat jakýkoliv zátěžný cyklus. Samozřejmě jsme limitováni technickými možnostmi všech periferií.

Každá z těchto stanic byla vyvinuta na začátku jednotlivých projektů pro ověření funkce produktu. Nyní jsou využívány za účelem testování produktů, které se k nám z různých důvodů vracejí na ověření své funkce.

Chápu, odkud se k vám tedy testované díly dostávají?

OM: V podstatě ze třech zdrojů. Určitou část tvoří díly, které jsou předmětem reklamačního procesu. Další částí jsou díly z interních validačních testů a v neposlední řadě se jedná o tzv. rekvalifikační testy, které jsou našimi zákazníky a procesy vyžadovány.

Dobře. To tedy máme ověřování funkce produktů z aktuální sériové výroby. Co vaše budoucnost?

OM: Naší budoucností je testování nových produktů, které se aktuálně nacházejí ve vývojových fázích a jsou spojeny s přechodem na elektromobilitu. Zde totiž hraje tepelné hospodářství ještě významnější roli než v případě automobilů se spalovacím motorem, kde máte k dispozici dostatek tepla vznikajícího během spalovacího procesu a jde především o to umět ho efektivně využít. Díky termoregulačním modulům je možné jej použít například pro předehřev oleje v automatické převodovce, či jiných periferií automobilu, které je potřebné udržovat během jízdy v pásmu optimální provozní teploty. Dalším faktorem je zajištění jízdního komfortu posádky, resp. regulace teploty v kabině vozu. Pokud mají všechny tyto okruhy, které jsou řízeny termoregulačním modulem, ideální teplotu, tak je zbytkové teplo předáváno do okolí přes chladič, který je umístěn v přední části každého vozidla.

U elektromobilu ovšem tento výše zmíněný zdroj tepla zcela chybí. Zvýšení, případně snížení teploty kabiny vozidla má pak logicky výrazně negativní vliv na dojezd vozu, jelikož i samotná baterie každého elektromobilu vyžaduje pro svůj provoz určité optimální teplotní rozmezí. A tak dále. A z těchto důvodů naše produkty nacházejí své uplatnění i ve všech hybridech i elektromobilech.

Vaše oddělení je poměrně nové. Kdy bylo schváleno vybudování zkušebny ve svitavském závodě?

TD: K zásadnímu rozhodnutí došlo na podzim roku 2022. Od tohoto okamžiku jsme začali s konkrétními kroky souvisejícími s budováním infrastruktury, náborem personálu, školením a v neposlední řadě s instalací prvních zkušebních zařízení, která proběhla na podzim roku 2023.

Předpokládám, že nejste s budováním a rozvojem testovacího centra u konce. Co vás čeká v následujících měsících a letech?

OM: Aktuálně se zaměřujeme především na rozvoj svěřených kompetencí a získávání zkušeností spojených s testovacím procesem. Jen pro představu – kolegové z centrální zkušebny mají v této oblasti testování termoregulačních modulů již více než desetileté zkušenosti. Dalším důležitým krokem je doplnění zkušebního zařízení a příslušného vybavení pro nové produkty, které jsou aktuálně ve vývojové fázi. S tím je také spojeno doplnění stávajícího týmu o další pozice.

Jaké pozice máte na mysli?

OM: Ruku v ruce s realizací těchto testů jde jejich vyhodnocování včetně analýzy samotných dílů. To má na starosti oddělení analýzy dílů, které aktuálně intenzivně budujeme. Další důležitou součástí týmu je pozice programátora našich stávajících a budoucích zkušebních stanic.

Děkuji za představení zkušebny a za rozhovor. Přeji vám, ať se vaše plány naplní a ať oddělení funguje podle vašich očekávání…

Vůbec není zač, také děkuji za otázky a těším se příště na shledanou.

Vydavatel: Schaeffler CZ s.r.o.
Země vydání: Česká republika

Příslušná média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal adress:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

Materiály ke stažení

Tiskové zprávy

Balíček (tisková zpráva + média)

Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat