Hledaný výraz

Skupina Schaeffler uzavírá obchodní rok 2021 se silným výsledkem a zvyšuje dividendy

Pressrelease Stage Image

08.03.2022 | Svitavy

  • Skupina Schaeffler zvyšuje obrat upravený o měnové vlivy o 9,7 %
  • EBIT marže před speciálními efekty 9,1 % (po 6,3 % v předchozím roce), zvýšení EBIT před speciálními efekty o 59 %
  • Diverzifikace a odolnost se vyplácejí, divize Automotive Aftermarket a Industrial tvoří více než 50 % výsledku
  • Silný Free Cash Flow před příjmy a úhradami za aktivity spojené s fúzemi a akvizicemi (M&A) s 523 miliony eur na úrovni předchozího roku (předchozí rok: 539 milionů eur)
  • Navrhovaná dividenda 50 centů za prioritní akcii ve dvojnásobné výši oproti loňskému roku
  • Prognóza pozastavena z důvodu aktuálních událostí

Společnost Schaeffler, dodavatel pro automobilový a ostatní průmysl s celosvětovou působností, dnes zveřejnila své výsledky za obchodní rok 2021. Ve vykazovaném období byl obrat skupiny Schaeffler přibližně 13,9 miliard eur (předchozí rok: asi 12,6 miliard eur). Po úpravě o měnové vlivy se obrat zvýšil o 9,7 %. Letos se vyznačoval výrazným růstem obratu ve všech divizích a ve všech regionech.

Výsledek před finančním výsledkem a podíly hodnocenými metodou equity a daněmi ze zisku (EBIT) byl ovlivněn speciálními efekty ve výši 1 milionu eur (předchozí rok: 946 milionů eur) a činil 1 266 milionů eur oproti 798 milionům eur v předchozím roce, což odpovídá zvýšení o cca 59 %. Skupina Schaeffler dosáhla v obchodním roce 2021 EBIT marže před speciálními efekty 9,1 % (předchozí rok: 6,3 %). Hlavním faktorem bylo další zlepšení výsledku divize Industrial, jakož i divize Automotive Technologies v prvním pololetí. Svůj pozitivní účinek také prokázaly strukturální opatření ke snížení nákladů.

Výsledek koncernu příslušející vlastníkům podílů mateřské společnosti činil ve vykazovaném období 756 milionů eur, ve srovnání s mínus 428 miliony eur v předchozím roce. Výsledek za prioritní akcii činil 1,14 eur (předchozí rok: mínus 0,64 eur).

Výsledek koncernu příslušející vlastníkům podílů před speciálními efekty činil 748 milionů eur (předchozí rok: 321 milionů eur). Na základě toho navrhne představenstvo Schaeffler AG valné hromadě výplatu dividendy ve výši 50 centů za prioritní akci (předchozí rok: 25 centů). To odpovídá kvótě vyplácení dividend přibližně 44 % (předchozí rok: asi 50 %) ve vztahu k výsledku koncernu před speciálními efekty příslušejícímu vlastníkům podílů a také zdvojnásobení navrhované dividendy za akcii oproti loňskému roku.

Silný příjem objednávek v E-mobilitě divize Automotive Technologies
Divize Automotive Technologies dosáhla obratu ve výši 8 436 milionů eur (předchozí rok: 7 816 milionů eur). Po úpravě o měnové vlivy se obrat ve srovnání s loňským rokem zvýšil o 7,4 %. Pozitivní vývoj obratu ve vykazovaném roce byl podpořen tendencemi zotavení se po pandemii koronaviru, zejména v prvním pololetí, zatímco celosvětová produkce automobilů se ve druhém pololetí vyvíjela opačným směrem. Na tomto základě se produkce automobilů ve vykazovaném období zvýšila přibližně o 3,4 %.

Celkově dosáhla divize Automotive Technologies výrazného nadvýkonu ve výši 4,0 procentního bodu oproti celosvětové produkci osobních vozidel a lehkých užitkových vozidel. Divize dosáhla ve vykazovaném období objem přijatých objednávek ve výši 10,2 miliard eur. Z toho 3,2 miliardy eur připadají na obchodní oblast E-mobilita. Díky tomu byl původní cíl 1,5 až 2 miliardy eur výrazně překročen.

Přestože byl růst celosvětové produkce automobilů oproti původním očekáváním v roce 2021 utlumen, divizi Automotive Technologies se ve všech regionech podařilo zaznamenat výrazné zvýšení obratu. Absolutně nejsilnější růst byl v regionu Evropa, kde se obrat upravený o měnové vlivy zvýšil o 7,1 %.
V regionech Amerika, Čína a Asie/Pacifik se obraty upravené o měnové vlivy zvýšily o 6,8 %, 5,7 % a 13,8 %.

EBIT před speciálními efekty se zvýšila na 585 milionů eur (předchozí rok: 263 milionů eur). EBIT marže před speciálními efekty se zvýšila na 6,9 % (předchozí rok: 3,4 %).

Automotive Aftermarket s výrazně rostoucím obratem
Divize Automotive Aftermarket zaznamenala v obchodním roce 2021 výrazný růst obratu. Podmíněné objemem se výnosy z obratu zvýšily na 1 848 milionů eur (předchozí rok: 1 642 milionů eur), tedy na úroveň roku 2019, což odpovídá růstu upravenému o měnové vlivy o 13,0 %. Vývoj obratu probíhal ve všech regionech výrazně pozitivně.

V regionu Evropa se obrat upravený o měnové vlivy zvýšil o 8,1 %, čímž region v absolutním vyjádření dosáhl nejsilnějšího růstu. V regionech Amerika, Čína a Asie/Pacifik se obraty upravené o měnové vlivy zvýšily o 26,1 %, 27,5 % a 37,9 %.

EBIT před speciálními efekty dosáhla 254 milionů eur (předchozí rok: 258 milionů eur). Z důvodu zvýšených nákladů na produkt a dodatečných nákladů na distribuci v souvislosti s uvedením do provozu nového montážního a balicího centra pro Evropu došlo k poklesu EBIT marže před speciálními efekty na 13,8 % (předchozí rok: 15,7 %).

Divize Industrial nadále zvyšuje svůj podíl na výsledku
Divize Industrial v roce 2021 úspěšně pokračovala v kurzu ziskového růstu a dosáhla obratu ve výši 3 568 milionů eur (předchozí rok: 3 132 milionů eur), což odpovídá zvýšení upravenému o měnové vlivy o 13,6 %. Odvětvové klastry se vyvíjely odlišně. Obzvláště silný růst byl dosažen v klastrech Industrial Automation, Power Transmission a Offroad, jakož i v obchodní činnosti (Industrial Distribution).

V regionu Evropa se obrat upravený o měnové vlivy zvýšil o 12,3 %, zejména ve druhém pololetí zaznamenaly odvětvové klastry Industrial Automation a Power Transmission, jakož i Industrial Distribution výraznou míru růstu. Růst v regionu Amerika upravený o měnové vlivy ve výši 13,8 % byl dosažen zejména díky sektoru Industrial Distribution. V regionu Čína se obraty o měnové vlivy zvýšily na 14,5 %, přestože vypršení dotací mělo podle očekávání vliv na poptávku v sektoru větrné energie. V regionu Asie/Pacifik dosáhl obrat upravený o měnové vlivy zvýšení o 18,3 % oproti loňskému roku, které bylo způsobeno zejména zvýšením objemu v sektoru větrné energie v Indii.

EBIT před speciálními efekty se výrazně zvýšila o 54,4 % na 426 milionů eur (předchozí rok: 276 milionů eur). EBIT marže před speciálními efekty se zlepšila na 12,0 % (předchozí rok: 8,8 %).

Silný Free Cash Flow, další snižování čistého dluhu
Free Cash Flow před příjmy a úhradami za aktivity M&A skupiny Schaeffler byl

s 523 miliony eur na úrovni loňského roku (539 milionů eur), a tedy v rámci prognózy upravené v průběhu roku. Investiční výdaje (Capex) za hmotné investice a nemateriální majetkové hodnoty se ve vykazovaném období zvýšily na 671 milionů eur (předchozí rok: 632 milionů eur), což odpovídá podílu investic 4,8 % (předchozí rok: 5,0 %). Míra reinvestování činila 0,74 (předchozí rok: 0,67).

Finanční dluhy netto se k 31. prosinci 2021 snížili na 1 954 v eur (31. prosinec 2020: 2 312 milionů eur). Ukazatel gearing ratio, tedy poměr finančních dluhů netto vůči vlastnímu kapitálu, se snížil na přibližně 62 % (31. prosinec 2020:

114,4 %). Skupina Schaeffler, jejíž bilanční částka se k 31. prosinci 2021 zvýšila na cca 14,4 miliard eur (předchozí rok: cca 13,5 miliard eur), zaměstnávala ke stejnému termínu 82 981 zaměstnanců (předchozí rok: 83 297), což odpovídá mírnému poklesu o cca 0,4 %.

Claus Bauer, člen představenstva za oblast financí a IT Schaeffler AG, řekl: „Obchodní rok 2021 se ve všech divizích a regionech podařilo úspěšně ukončit a svědčí o tom, že naši transformaci dokážeme sladit se silným obchodním výsledkem i ve složitém tržním prostředí. Vysoký Free Cash Flow nám opět umožňuje předložit valné hromadě atraktivní návrh dividendy, který je výrazně lepší než v loňském roce.“

Posun v transformaci, zlepšení udržitelnosti
S přípravami na výstavbu centrální laboratoře, zřízením kompetenčního centra pro vodíkovou technologii v závodě Herzogenaurach a se zahájením výstavby nového centra nástrojové technologie v závodě Höchstadt skupina Schaeffler důsledně realizuje svá plánovaná opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti. Divize Industrial také implementuje opatření na konsolidaci německých závodů, o kterých bylo rozhodnuto v září 2020. V této souvislosti byly výrobní kapacity sdruženy v centrále ve Schweinfurtu, výrazně se rozšířila hloubka přidané hodnoty v tomto závodě a začalo se s výrobou vysoce přesných částí převodovek pro roboty. Současně pokračuje posilování regionů mimo Evropu přeskladňováním lokálně potřebných výrobních a montážních linek. V čínském Nanjingu byla otevřena nová výrobní hala pro výrobu velkých ložisek pro větrnou energii. Tato expanze posiluje asijskou síť závodů skupiny a posiluje pozici společnosti Schaeffler jako předního dodavatele na tomto důležitém rostoucím trhu. V divizi Automotive Technologies jsou úspěšnými milníky uplynulého obchodního roku zahájení sdružení kompetencí pro e-mobilitu v závodě v Bühli a spuštění výroby v novém závodě pro komponenty a systémy pro elektrifikované hnací ústrojí v Szombathely, v Maďarsku. Kromě toho se skupině Schaeffler podařilo dosáhnout rozhodujících dohod se zástupci zaměstnanců. Pro všechny závody ovlivněné opatřeními oznámenými v září 2020 byla dohodnuta příslušná restrukturalizační opatření, která již byla částečně i provedena. Náklady na tato opatření jsou nižší než původně plánované výdaje.

Prognóza pro rok 2022 pozastavena
Z důvodu událostí na Ukrajině a z toho vyplývajícího dopadu na globální ekonomiku představenstvo Schaeffler AG pozastavilo prognózu pro skupinu Schaeffler a její divize pro rok 2022 zveřejněnou 8. března 2022. Dne 22. února 2022 při sestavování roční účetní závěrky představenstvo Schaeffler AG schválilo výhled na obchodní rok 2022, který vzhledem k událostem, které následovaly ve dnech po datu sestavení, nelze dodržet. Z dnešního pohledu nelze spolehlivě odhadnout další průběh ani ekonomické dopady. Nová prognóza bude vydána, jakmile to bude možné.

Klaus Rosenfeld, předseda představenstva Schaeffler AG, řekl: „Obchodní rok 2021 byl pro skupinu Schaeffler navzdory těžkým okolnostem úspěšným rokem, ve kterém se nám podařilo zvýšit obrat skupiny upravený o měnové vlivy asi o 10 % a náš operativní výsledek před speciálními efekty zvýšit o cca 60 %. Vzhledem k dramatickému vývoji v souvislosti s Ukrajinou a z toho vyplývající narůstající nejistoty a neklid jsme se rozhodli pozastavit naši prognózu, kterou 22. února 2022 před invazí interně schválilo představenstvo. Naše diverzifikovaná struktura se třemi divizemi a čtyřmi regiony, kvalita naší provozní činnosti a stabilní finance nám pomohou překonat i současnou krizi. Strategické iniciativy a priority definované v našem Roadmap 2025 nadále zůstávají v platnosti. Týká se to především tématu udržitelnosti.“

Naši výroční zprávu naleznete na: www.schaeffler-annual-report.com

Zde naleznete naši digitální tiskovou složku: www.schaeffler.com/apc

Výpovědi a prognózy orientované na budoucnost

U určitých výpovědí v této tiskové zprávě jde o výpovědi orientované na budoucnost, které jsou přirozeně spojeny s celou řadou rizik, nejistot a domněnek, které mohou vést k tomu, že skutečné výsledky nebo vývoj se budou výrazně odlišovat od výsledků a vývoje uvedených nebo zahrnutých ve výpovědích orientovaných na budoucnost. Tato rizika, nejistoty a domněnky se mohou negativně projevit na výsledku a finančních důsledcích záměrů a vývojů popsaných v tomto dokumentu. Neexistuje žádný závazek z důvodu nových informací, budoucího vývoje nebo z jiných důvodů výpovědi směřované na budoucnost aktualizovat nebo měnit prostřednictvím veřejného oznámení. Příjemci této tiskové zprávy by neměli nepoměrným způsobem spoléhat na výpovědi směřované na budoucnost, které odrážejí výlučně stav k datu této tiskové zprávy. Výpovědi uvedené v této tiskové zprávě ohledně trendů nebo vývoje v minulosti by proto neměly být považovány za výpovědi o tom, že tyto trendy a vývoj budou pokračovat i v budoucnosti. Výše uvedená upozornění je třeba posuzovat v souvislosti s pozdějšími ústními nebo písemnými na budoucnost orientovanými výpověďmi společnosti Schaeffler nebo osob jednajících jejím jménem.

Vydavatel: Schaeffler CZ s r.o.
Země vydání: Česká republika

Materiály ke stažení

Tiskové zprávy

Balíček (tisková zpráva + média)

Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat