Hledaný výraz

Firemní kodex chování dodavatele skupiny Schaeffler Group

Transparentnost, důvěryhodnost a týmová práce

Tento kodex se vztahuje na všechny fyzické nebo právnické osoby, které prodávají nebo poskytují zboží nebo jiné služby skupině Schaeffler Group (společnosti Schaeffler AG a všem společnostem, ve kterých má společnost Schaeffler AG přímo nebo nepřímo většinový podíl), buď přímo, nebo prostřednictvím třetích stran, například přidružených společností, distribučních partnerů, subdodavatelů a agentů (dále jen „dodavatelé“).

Dodavatelé společnosti Schaeffler jsou povinni dodržovat etické a právní zásady uvedené v kodexu chování dodavatele. Tyto požadavky by měl dodavatel prosazovat rovněž v rámci svého dodavatelského řetězce.

Kategorie médií: Brožura
Datum: 2021-08-2
Vydavatel: Schaeffler CZ s.r.o.
Stránky: 248
Jazyk: Čeština
Další jazyky


Získat publikaci

Sdílet publikaci

Sdílet stránku

Společnost Schaeffler využívá cookies k optimalizaci webové stránky a k zajištění jejího optimálního využití. Při dalším používání této webové stránky souhlasíte s aplikací cookies. Více informací

Akceptovat